Notariāta likums

 

Likumprojekts „Grozījumi Notariāta likumā” (Nr. 495/Lp10)

(22.09.2011.)