Likumdošanas akti

 

Likums „Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā” (Nr.20/Lp10)

(17.11.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2010.gada 2.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 20.janvāra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 10.februāra sēdē

 

Likums „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1965/Lp9) (Nr. 5/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 14.oktobra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 17.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 27.janvāra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1970/Lp9) (Nr. 6/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 21.oktobra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 17.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

 

Likums „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (Nr. 39/Lp10)

(25.11.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 2.decembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

 

Likums „Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1894/Lp9) (Nr. 26/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 2.septembra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 25.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 20.janvāra sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” (Nr. 248/Lp10)

(03.03.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

Lēmums – pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2. lasījumam līdz šā gada 31. martam – pieņemts 2011. gada 24. marta sēdē

2.lasījumā (steidzams) — 2011.gada 31.marta sēdē

 

Likums „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 299/Lp10)

(7.04.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011.gada 28. aprīļa sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

 

Likums „Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā” (Nr. 302/Lp10)

(7.04.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011.gada 5. maija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 305/Lp10)

(7.04.2011.)

Lēmums - „Par likumprojekta „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 305/Lp10) atdošanu Ministru kabinetam pārstrādāšanai” (Nr. 153/Lm10) – pieņemts 2011.gada 5. maija sēdē

 

Likums „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr. 342/Lp10)

(12.05.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 19. maija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 21. jūlija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”” (Nr. 343/Lp10) (Noraidīts)

(12.05.2011.)

 

Likumprojekts „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 346/Lp10)

(12.05.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 26. maija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1954/Lp9) (Nr. 27/Lp10)

1.lasījums — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 7.oktobra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 25.novembra sēdē

2010. gada 7. decembrī iekļauts likumprojektā Nr. 26/Lp10

 

Likums „Grozījums Imigrācijas likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1902/Lp9) (Nr. 28/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 2.septembra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 25.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 10.janvāra sēdē

 

Likums „Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā” (Nr. 51/Lp10)

(02.12.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.februāra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.marta sēdē

 

Likums „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 52/Lp10)

(02.12.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2010.gada 9.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.februāra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 31.marta sēdē

 

Likums „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā” (Nr. 134/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

 

Likums „Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (Nr. 166/Lp10)

(16.12.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņems 2011.gada 10.februāra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Reklāmas likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1938/Lp9) (Nr. 73/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 23.septembra sēdē

Lēmums — noraidīt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 16.decembra sēdē

 

Likums „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 90/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā” (Nr. 92/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi iepakojuma likumā” (Nr. 104/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (Nr. 105/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Ķīmisko vielu likumā” (Nr. 109/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (Nr. 130/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 100/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (Nr. 101/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā” (Nr. 132/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” (Nr. 85/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu”” (Nr. 86/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 150/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 185/Lp10)

(13.01.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 20.janvāra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 24. marta sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011. gada 26. maija sēdē

 

Likums „Grozījums Reklāmas likumā” (Nr. 193/Lp10)

(20.01.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.februāra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.februāra sēdē

3.lasījumā — pieņems 2011.gada 17.marta sēdē

 

Likums „Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā” (Nr. 195/Lp10)

(20.01.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.februāra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.februāra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.marta sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 203/Lp10)

(27.01.2011.)

Noraidīts

Likumprojekts „Grozījums Konkurences likumā” (Nr. 205/Lp10)

(03.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.februāra sēdē

 

Likums „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (Nr. 209/Lp10)

(10.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 28. aprīļa sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Politisko partiju likumā” (Nr. 218/Lp10)

(10.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 10.marta sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.47/Lp11)

 

Likumprojekts „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 226/Lp10) Noraidīts

(10.02.2011.)

 

Likums „Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā” (Nr. 234/Lp10)

(24.02.2011.)

1.lasījumā — pieņems 2011.gada 10.marta sēdē

2.lasījumā— pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

3.lasījumā – pieņemts 2011. gada 12.maija sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” (Nr. 248/Lp10)

(03.03.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — 2011.gada 3.marta sēdē

2.lasījumā (steidzams) — 2011.gada 31.marta sēdē

 

Likums „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” (Nr. 258/Lp10)

(03.03.2011.)

1.lasījumā – pieņemts 2011. gada 16. jūnija sēdē

2.lasījumā – pieņemts 2011. gada 22. septembra sēdē

3.lasījumā – pieņemts 2011. gada 13. oktobra sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 264/Lp10)

(10.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 7. aprīļa sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Biodegvielas likumā” (Nr. 265/Lp10)

(17.03.2011.)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” (Nr. 268/Lp10)

(17.03.2011.) (Noraidīts)

 

Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 274/Lp10)

(24.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 12. maija sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.32/Lp11)

 

Likums „Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” (Nr. 276/Lp10)

(24.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 7. aprīļa sēdē

2.lasījumā – pieņemts 2011. gada 12. maija sēdē

3.lasījumā – pieņemts 2011. gada 3. septembra sēdē

 

Likums „Grozījumi Iepakojuma likumā” (Nr. 286/Lp10)

(31.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 14. aprīļa sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011. gada 5. maija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011. gada 26. maija sēdē

 

Likums „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (Nr. 289/Lp10)

(31.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 7. aprīļa sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011. gada 5. maija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011. gada 19. maija sēdē

 

Likums „Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 290/Lp10)

(6.04.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 7. aprīļa sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 14. aprīļa sēdē

 

Likums „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr. 320/Lp10)

(28.04.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 4. augusta sēdē

 

Likums „Grozījums Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr. 324/Lp10)

(28.04.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 26. maija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

 

Likums „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 325/Lp10)

(28.04.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 26. maija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

 

Likums „Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā” (Nr. 334/Lp10)

(28.04.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 26. maija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011. gada 8. jūlija sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu”” (Nr. 349/Lp10)

(19.05.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

 

Likums „Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 362/Lp10)

(2.06.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

 

Likums „Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā” (Nr. 363/Lp10)

(2.06.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Iesniegumu likumā” (Nr. 364/Lp10)

(2.06.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.33/Lp11)

 

 

Likums „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 382/Lp10)

(9.06.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 383/Lp10)

(9.06.2011.)

 

Likumprojekts „Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (Nr. 387/Lp10

(16.06.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.21/Lp11)

 

Likumprojekts „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums” (Nr. 388/Lp10)

(16.06.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.54/Lp11)

 

Likumprojekts „Grozījums Imigrācijas likumā” (Nr. 404/Lp10)

(16.06.2011.)

 

Likumprojekts „Personu apliecinošu dokumentu likums” (Nr. 415/Lp10)

(1.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.22/Lp11)

 

Likumprojekts „Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (Nr. 430/Lp10)

(1.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.24/Lp11)

 

Likumprojekts „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 431/Lp10)

(1.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.25/Lp11)

 

Likums „Grozījums Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā” (Nr. 442/Lp10)

(8.07.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 8. jūlija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 8. jūlija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 435/Lp10)

(8.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 8. jūlija sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.20/Lp11)

 

Likumprojekts „Grozījumi Apžēlošanas likumā” (Nr. 464/Lp10)

(21.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.37/Lp11)

 

Likums „Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (Nr. 465/Lp10)

(21.07.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

 

Likums „Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (Nr. 503/Lp10)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 22. septembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 22. septembra sēdē