Konvencijas

 

Likums „Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām” (Nr.19/Lp10)

(17.11.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2010.gada 2.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2010.gada 23.decembra sēdē

 

Likums „Grozījums likumā „Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu”” (Nr. 111/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums likumā „Par Eiropas ainavu konvenciju”” (Nr. 140/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”” (Nr. 188/Lp10)

(20.01.2011.)

 

Likums „Par 2006.gada 23.februāra Konvenciju par darba jūrniecībā” (Nr. 221/Lp10)

(10.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

 

Likums „Grozījums likumā „Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”” (Nr. 351/Lp10)

(19.05.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

 

Likums „Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu” (Nr. 395/Lp10)

(16.06.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

 

Likums „Par 2008. gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008. gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” (Nr. 396/Lp10)

(16.06.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 14. jūlija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai”” (Nr. 445/Lp10)

(14.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 22. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr. 57/Lp11)

 

Likums „Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu” (Nr. 447/Lp10)

(14.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 22. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

 

Likums „Nagojas–Kualalumpuras papildprotokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību” (Nr. 457/Lp10)

(14.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 22. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

 

Likums „Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu” (Nr. 460/Lp10)

(21.07.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 22. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

 

Likumprojekts „Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi” (Nr. 482/Lp10)

(08.09.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr. 58/Lp11)

 

Likumprojekts „Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai” (Nr. 483/Lp10)

(08.09.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr. 59/Lp11)

 

Likumprojekts „Par likuma „Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts”, likuma „Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti” un likuma „Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu” atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 484/Lp10)

(08.09.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr. 60/Lp11)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” (Nr. 487/Lp10)

(08.09.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr. 61/Lp11)

 

Likumprojekts „Par Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi” (Nr. 502/Lp10)

(22.09.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr. 62/Lp11)