Izglītība

 

Likumprojekts „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” (Nr.23/Lp10)

(17.11.2010.)

1.lasījumā — noraidīts 2010.gada 2.decembra sēdē

 

Likums „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” (Nr. 149/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Izglītības likumā” (Nr. 161/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”” (Nr. 165/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Vispārējās izglītības likumā” (Nr. 177/Lp10)

(23.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 23.decembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 23.decembra sēdē

 

Lēmums „Par Latvijas Studentu apvienības deleģētā pārstāvja Edvarda Ratnieka apstiprināšana Augstākās izglītības padomes sastāvā” (Nr. 95/Lm10)

(24.02.2011.)

 

Likums „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” (Nr. 284/Lp10)

(31.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 28. aprīļa sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 478/Lp10)

(08.-9.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 22. septembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.41/Lp11)