Enerģētika

 

Likums „Grozījumi Enerģētikas likumā” (Nr.21/Lp10)

(17.11.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2010.gada 2.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13.janvāra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.februāra sēdē

 

Likumprojekts „Atjaunojamās enerģijas likums” (Nr. 246/Lp10)

(03.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

 

Likums „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (Nr. 271/Lp10)

(24.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 12. maija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. jūlija sēdē

 

Likums „Grozījumi Enerģētikas likumā” (Nr. 378/Lp10)

(9.06.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 16. jūnija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 22. septembra sēdē

 

Likums „Grozījumi Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā” (Nr. 385/Lp10)

(9.06.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 16. jūnija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011. gada 14. jūlija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē