Eiropas Savienība

 

Likums „Par Protokolu, ar ko groza 2007. gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1952/Lp9) (Nr. 55/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 21.oktobra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 2.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2010.gada 23.decembra sēdē

 

Likums „Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited” (Nr. 56/Lp10)

(02.12.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2010.gada 2.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2010.gada 23.decembra sēdē

 

Likumprojekts „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1080) (Nr. 65/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2009.gada 12.marta sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 16.decembra sēdē

Lēmums — pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam līdz šā gada 15.maijam — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr. 72/Lp11)

 

Likumprojekts „Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1089) (Nr. 66/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2009.gada 11.jūnija sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 16.decembra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.78/Lp11)

 

Likums „Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā” (Nr. 98/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

 

Likums „Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā” (Nr. 142/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

 

Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos”” (Nr. 110/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

 

Likums „Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums” (Nr. 263/Lp10)

(10.03.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 14. aprīļa sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 19. maija sēdē

 

Likums „Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā” (Nr. 354/Lp10)

(26.05.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 9. jūnija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011. gada 9. jūnija sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”” (Nr. 366/Lp10)

(9.06.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 1. jūlija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 8. jūlija sēdē

 

Lēmums „Par taisnīgu un godīgu Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada” (Nr. 204/Lm10)

(14.07.2011.)

 

Lēmums „Par atvēlēto finansējumu ES budžetā sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanai pēc 2013. gada” (Nr. 205/Lm10)

(14.07.2011.)

 

Likumprojekts „Grozījumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumā” (Nr. 466/Lp10)

(21.07.2011.)