Dzīvokļa jautājumi

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”” (Nr. 187/Lp10)

(20.01.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 10.februāra sēdē