Dzīvesvietas deklarēšanas likums

 

Likums „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1956/Lp9) (Nr. 32/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 21.oktobra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 25.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 20.janvāra sēdē