Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums

 

Likums „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” (Nr. 384/Lp10)

(9.06.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011. gada 16. jūnija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011. gada 14. jūlija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011. gada 22. septembra sēdē