Delegācijas, parlamentu grupas

 

2010.gada 4.novembrī [4. (ārkārtas) sēde]

Lēmums „Par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā apstiprināšanu” (Nr. 14/Lm10)

 

2010.gada 17.novembrī

Lēmums „Par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā pastāvīgā pārstāvja aizstājēja apstiprināšanu” (Nr. 29/Lm10) (L.Čigāne)

 

2010.gada 2.decembrī

Lēmums „Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 35/Lm10)

Lēmums „Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 41/Lm10)

Lēmums „Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 36/Lm10)

 

2010.gada 9.decembrī

Lēmums „Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 56/Lm10) (I.Grigule)

 

2011.gada 27.janvārī

Lēmums „Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 77/Lm10)

 

2011.gada 3.februārī

Lēmums „Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 79/Lm10)