Budžets

 

Lēmuma projekts „Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem” (Nr.33/Lm10)

Lēmums — iekļaut nākamās sēdes darba kārtībā — pieņemts 10.Saeimas 25.novembra sēdē

Pieņemts — 2010.gada 2.decembra sēdē

 

2010.gada 2.decembrī

Lēmums „Par Latvijas Republikas 2009.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu” (Nr. 32/Lm10)

Pieņemts — 2010.gada 2.decembra sēdē

 

2010.gada 9.decembrī

Lēmums „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam noteiktās apropriācijas pārdalei”” (48/Lm10)

Pieņemts — 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (147/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 20.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Par valsts budžetu 2011.gadam” (76/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 20.decembra ārkārtas sēdē

 

2010.gada 23.decembrī

Lēmums — „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei” (61/Lm10)

Pieņemts — 2010.gada 23.decembra sēdē

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011. gadam”” (312/Lp10)

(6.04.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 14. aprīļa sēdē

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (Nr. 344/Lp10)

(5.05.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 12. maija sēdē

19. maija sēdē – lēmums – nodot papildu izskatīšanai komisijā

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 26. maija sēdē

2011. gada 9. jūnija sēdē – lēmums par otrreizēju caurlūkošanu

Otrreizēja caurlūkošanā – pieņemts 2011. gada 14. jūlija sēdē

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (Nr. 360/Lp10)

(26.05.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

 

2011. gada 21. jūlijā

Lēmums „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei” (Nr. 212/Lm10)

 

2011. gada 22. septembrī

Lēmums „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei” (Nr. 224/Lm10)

 

2011. gada 13. oktobrī

Lēmums „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei” (Nr. 228/Lm10)