Administratīvo teritoriju izveidošana

 

Likums „Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (241/Lp10)

(24.02.2011.)

1.lasījumā — pieņems 2011.gada 17.marta sēdē

2. lasījumā — pieņemts 2011. gada 9. jūnija sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011. gada 1. jūlija sēdē

 

Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (261/Lp10)

(10.03.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 24. marta sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 21. jūlija sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2011. gada 13. oktobra sēdē