Administratīvā procesa likums

 

Likumprojekts “Grozījums Administratīvā procesa likumā” (215/Lp10)

(10.02.2011.)

 

Likumprojekts „Grozījumi Administratīvā procesa likumā” (Nr. 357/Lp10)

(26.05.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 16. jūnija sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.51/Lp11)