13.Saeimas 2021.gada 25.novembra ārkārtas sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Lai šajā saspringtajā laikā kaut ko nepalaistu garām - biežāk atjaunojiet ierakstus ar "Refresh" vai "Shift Refresh" visos līmeņos
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 17:00 (26.11.2021)
teksts_kopā 
09:00
25.novembra Saeimas ārkārtas sēde("teksts kopā" - 73faili)
skaņa_001 teksts_001    09:06 likumprojektu “Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums”
likumprojektu “Grozījumi Invaliditātes likumā”
likumprojektu “Grozījums Sodu reģistra likumā”
skaņa_002 teksts_002    09:11 likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā”
likumprojektu “Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””
likumprojektu “Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā”
likumprojektu “Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums”
likumprojektu “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”
likumprojektu “Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā”
likumprojekta “Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā”
skaņa_003 teksts_003    09:16 likumprojektu “Grozījumi Pacientu tiesību likumā”
skaņa_004 teksts_004    09:21 Lēmuma projekts “Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
Likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”
skaņa_005 teksts_005    09:26  
skaņa_006 teksts_006    09:31  
skaņa_007 teksts_007    09:36  
skaņa_008 teksts_008    09:41  
skaņa_009 teksts_009    09:46  
skaņa_010 teksts_010    09:51  
skaņa_011 teksts_011    09:56 Likumprojekts “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”
skaņa_012 teksts_012    10:01 Likumprojekts “Grozījums Maksātnespējas likumā”
Likumprojekts “Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā”
skaņa_013 teksts_013    10:06 Likumprojekts “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”
skaņa_014 teksts_014    10:11  
skaņa_015 teksts_015    10:16  
skaņa_016 teksts_016    10:21  
skaņa_017 teksts_017    10:26  
skaņa_018 teksts_018    10:31 paziņojumiem
skaņa_019 teksts_019   pārtr. -11:05  
skaņa_020 teksts_020    11:10  
skaņa_021 teksts_021    11:15  
skaņa_022 teksts_022    11:20  
skaņa_023 teksts_023    11:25  
skaņa_024 teksts_024    11:30  
skaņa_025 teksts_025    11:35  
skaņa_026 teksts_026    11:40  
skaņa_027 teksts_027    11:45  
skaņa_028 teksts_028    11:50  
skaņa_029 teksts_029    11:55  
skaņa_030 teksts_030    12:00  
skaņa_031 teksts_031    12:05  
skaņa_032 teksts_032    12:10  
skaņa_033 teksts_033    12:15 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par kopīgas maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu””
skaņa_034 teksts_034    12:20 likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”
skaņa_035 teksts_035    12:25  
skaņa_036 teksts_036    12:30  
skaņa_037 teksts_037   pārtr. -13:38  
skaņa_038 teksts_038    13:43  
skaņa_039 teksts_039    13:48  
skaņa_040 teksts_040    13:53  
skaņa_041 teksts_041    13:58  
skaņa_042 teksts_042    14:03  
skaņa_043 teksts_043    14:08  
skaņa_044 teksts_044    14:13  
skaņa_045 teksts_045    14:18  
skaņa_046 teksts_046    14:23  
skaņa_047 teksts_047    14:28  
skaņa_048 teksts_048    14:33  
skaņa_049 teksts_049    14:38  
skaņa_050 teksts_050    14:43  
skaņa_051 teksts_051    14:48  
skaņa_052 teksts_052    14:53  
skaņa_053 teksts_053    14:58  
skaņa_054 teksts_054   pārtr. -15:35  
skaņa_055 teksts_055    15:40  
skaņa_056 teksts_056    15:45  
skaņa_057 teksts_057    15:50  
skaņa_058 teksts_058    15:55  
skaņa_059 teksts_059    16:00  
skaņa_060 teksts_060    16:05  
skaņa_061 teksts_061    16:10  
skaņa_062 teksts_062    16:15  
skaņa_063 teksts_063    16:20  
skaņa_064 teksts_064    16:25  
skaņa_065 teksts_065    16:30  
skaņa_066 teksts_066    16:35  
skaņa_067 teksts_067    16:40  
skaņa_068 teksts_068    16:45  
skaņa_069 teksts_069    16:50  
skaņa_070 teksts_070    16:55 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma Vilku Purva ielā 24, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — projekta “Eiropas standarta platuma 1435
skaņa_071 teksts_071    17:00 Likumprojekts “E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums”
skaņa_072 teksts_072    17:05 Likumprojekts “Grozījumi Farmācijas likumā”
likumprojekts “Grozījums Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā”
jautājumu “Par ilgstošu darbnespēju pēc pārslimošanas ar Covid-19 infekciju”
skaņa_073 teksts_073    17:06 jautājumu “Par normatīvajos aktos lietotajiem jēdzieniem un antigēna paštestiem”
jautājumu “Par jaunā fasādes apgaismojuma izmaksām Ārlietu ministrijas ēkai”
jautājumu “Par līguma slēgšanu SARS-CoV-2 vīrusa antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu piegādei ar nesen reģistrētu uzņēmumu “Ekspress laboratorija””


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087066)