Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas astotā sēde

2006.gada 26.oktobrī

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Atbildes uz deputātu jautājumiem
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Sākam Saeimas 26.oktobra sēdi.

Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, daru zināmu, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis lūgumus izdarīt sēdes darba kārtībā izmaiņas.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut sēdes darba kārtībā likumprojektu „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut sēdes darba kārtībā Juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (nodošana komisijām). Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut pēc darba kārtības 23.punkta likumprojektu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām” (izskatīšana pirmajā lasījumā). Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Kāposta, Breša, Brigmaņa, Ozoliņa, Simsona un Kastēna iesniegumu ar lūgumu izskatīt likumprojektu „Grozījumi Muitas likumā” - darba kārtības 16.punktu - kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Sākam izskatīt sēdes darba kārtību.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījumi Saeimas kārtības rullī” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas iesniegumu ar
lūgumu izdarīt 26.oktobra sēdes darba kārtībā izmaiņas - izskatīt likumprojektu „Grozījumi Saeimas kārtības rullī” pirmajā lasījumā, bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums. Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Ērika Zundas iesniegumu ar lūgumu viņam piešķirt atvaļinājumu šā gada 2.novembrī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ērikam Zundam. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Deputātam bezalgas atvaļinājums piešķirts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par Inas Baiko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu „Par Inas Baiko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi” un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu nobalsot par minēto lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par Dzintras Baltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu „Par Dzintras Baltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi” un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu atbalstīt minēto lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par Solvitas Glaudānes apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu „Par Solvitas Glaudānes apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi” un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu atbalstīt minēto lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par aviāciju””. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Andrejs Radzevičs.

 

A.Radzevičs (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi likumā „Par aviāciju”” (reģistrācijas numurs 1892) pirms otrā lasījuma.

Likumprojektam ir iesniegti divi priekšlikumi. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka tabulā acīmredzot ir ieviesusies kļūda, jo pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tabulā ir apzīmēts ar 2.kārtas numuru. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. Nākamais ir Juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir redakcionāli precizēts un atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Šim priekšlikumam tabulā ir minēts 1.kārtas numurs.

A.Radzevičs. Ņemot vērā to, ka likumprojekts ir atzīts par steidzamu, lūdzu atbalstīt to otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - nav, atturas - 8. Likums „Grozījumi likumā „Par aviāciju”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Indulis Emsis.

I.Emsis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu, kura numurs ir 6240-b. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā mēs izskatījām priekšlikumus otrajam, galīgajam, lasījumam.

1.priekšlikumu komisija atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 2.priekšlikumu atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Emsis. 3.priekšlikumu neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

 

 

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi! Likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredz, ka „regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir tā rīcībā par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību”. Šī norma neļauj izpaust tarifu aprēķina projektā iekļauto informāciju, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tai ir noteicis komercnoslēpuma statusu. PSKP Politbiroja cienīgs likuma pants!

Mēs gan nosodījām komunismu, bet diemžēl totalitārā režīma atliekas vēl ir palikušas arī mūsu likumos.

PCTVL frakcija ierosina noteikt, ka „tarifu aprēķina projektā iekļautā informācija uzskatāma par vispārpieejamo informāciju”. Tātad šis priekšlikums ļauj sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem pilnā apjomā iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem un to pamatojumu.

Šis PCTVL frakcijas priekšlikums ir, teiksim, frakcijas „Jaunais laiks” cienīgs, kura ļoti daudz runā par atklātību un par sabiedrības informēšanu. Un tas ir pareizi, jo sabiedrisko pakalpojumu regulēšana ir viena no svarīgākajām valsts pārvaldes sastāvdaļām. Tieši siltumapgādes tarifu un citu tarifu paaugstināšana, kas acīmredzot notiks pēc vēlēšanām, skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju neatkarīgi no tā, vai viņš balsoja par Tautas partiju vai par PCTVL, vai arī viņam vispār ir atņemtas politiskās tiesības.

Un, ja mēs gribam nodrošināt tautas uzticību Saeimai un valstij, tad tieši šajā jautājumā ir nepieciešama pilnīga atklātība.

Aicinu atbalstīt PCTVL frakcijas priekšlikumu un noņemt slepenības grifu katram cilvēkam vissvarīgākajai informācijai.

Balsojiet „par”!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

I.Emsis. Godātie kolēģi! Es rosinu deputātus, iesniedzot priekšlikumus, būt ļoti uzmanīgiem. Pašreiz mēs runājam par 9.pantu, un 9.panta nosaukums ir „Regulatora funkcijas”, turpretī deputāta Sokolovska priekšlikums ir par informācijas pieejamību.

Godātie kolēģi! 21.pants saucas „Tarifu atklātums”. 9.pantā par šādu tēmu mēs runāt nevaram, tāpēc komisija to neatbalsta. Taču savukārt 21.pantā par informācijas atklātumu viss jau ir pateikts.

Tā ka es rosinu un komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 3. - deputāta Sokolovska 3.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 52, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

I.Emsis. 4.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 5.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 6.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. Mēs esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikums. Lūdzu balsot par likumprojektu tā galīgajā versijā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 7, atturas - nav. Likums „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Indulis Emsis.

I.Emsis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu, kura reģistrācijas numurs ir 6241-b. Mēs izskatām ar iepriekšējo likumu saistītu likumprojektu, kurš arī ir atzīts par steidzamu. Un mēs to izskatām otrajā, galīgajā, lasījumā.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izskatīja sagatavotos priekšlikumus.

1.priekšlikums. Atbalstīts. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 10. Priekšlikums ir atbalstīts.

I.Emsis. Godātie kolēģi! Šajā pantā ir arī redakcionāli precizējumi.

2.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 3.priekšlikums… Es atvainojos, 2.priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 3.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Par kuru priekšlikumu deputāti lūdz balsojumu? Par 2. vai par 3.priekšlikumu?

I.Emsis. Par 2.priekšlikumu. (No zāles dep. V.Buzajevs: „Par 2. un 3.!”)

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par 2. - Vides ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Jirgena priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 3, pret - nav, atturas - 60. Priekšlikums nav atbalstīts.

Lūdzu, balsosim par 3. - atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret - nav, atturas - 8. Priekšlikums ir atbalstīts.

I.Emsis. 4. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. Šajā pantā ir redakcionāli precizējumi.

5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 6. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 7. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Emsis. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 9. - atbalstīts un izteikts kā 22.1 pants. Un arī šis pants ir redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 10. - atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 11. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 12. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 13. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Emsis. Arī šis teksts ir redakcionāli precizēts.

14. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 15. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 16. - daļēji atbalstīts un iekļauts 17. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu par 16. un 17.priekšlikumu.

I.Emsis. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par likumprojektu kopumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - nav, atturas - 11. Likums „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Andrejs Radzevičs.

A.Radzevičs (Tautas partijas frakcija).

Strādāsim ar likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”. Reģistrācijas numurs 1911.

Uz likumprojekta otro lasījumu ir sagatavoti trīs priekšlikumi.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 2.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija to atbalsta. Tas ir redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. Arī 3.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. Ņemot vērā, ka likumprojektam ir noteikta steidzamība, lūdzu to atbalstīt otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Likums „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”. Trešais lasījums.

Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas vārdā - deputāte Linda Mūrniece.

L.Mūrniece (frakcija „Jaunais laiks”).

Komisija likumprojektu izskatīja un sagatavoja trešajam lasījumam. Priekšlikumi netika saņemti. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums „Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Roberts Jurķis.

R.Jurķis (frakcija „Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu, kura reģistrācijas numurs ir 6563.

Saeimas Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” un to sagatavojusi trešajam lasījumam. Kopumā ir saņemti deviņi priekšlikumi.

1. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs uzskatām, ka Latvijā jāievieš administratīvā uzraudzība attiecībā uz personām, kuras, pēc brīvības atņemšanas iestādes atzinuma, pēc atbrīvošanas no soda izciešanas par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu var izdarīt jaunu noziegumu. Mēs uzskatām, ka maniakus un recidīvistus vajag stingri kontrolēt.

Lūdzu atbalstīt 1.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu deputātus balsot par deputāta Agešina iesniegto 1.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 17, atturas - 35. Priekšlikums nav atbalstīts.

R.Jurķis. 2. - tieslietu ministra Guntara Grīnvalda priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 3. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli.

R.Jurķis. 4. - tieslietu ministra priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 5. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret atbildīgās komisijas viedokli.

R.Jurķis. 6. - tieslietu ministra priekšlikums. Atbalstīts daļēji un iestrādāts 7.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par 6. un 7.priekšlikumu.

R.Jurķis. 8. - tieslietu ministra priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. Un 9. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - nav, atturas - 2. Likums „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Indulis Emsis.

I.Emsis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu, kura numurs ir 6564. Izskatīsim dokumentu trešajā lasījumā.

1. - vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 2. - vides ministra priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 3. - vides ministra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. Šeit pantos ir arī redakcionāli precizējumi.

Un 4. - vides ministra priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Emsis. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par likumprojektu „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā” trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - nav, atturas - 2. Likums „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Pēteris Kalniņš.

P.Kalniņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Par minēto likumprojektu komisija trešajam lasījumam priekšlikumus nesaņēma. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - 1. Likums „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Mihails Pietkevičs.

M.Pietkevičs (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (reģistrācijas numurs 1797).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija uz trešo lasījumu šim likumprojektam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Līdz ar to komisija izskatīja un atbalstīja šā likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””. Trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Māris Krastiņš.

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir izskatījusi likumprojekta „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” priekšlikumus, kas ir iesniegti uz šo trešo lasījumu.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 2.priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 2. un 3.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 4.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 5. - finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 6.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 7.priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 8.priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 9.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 8. un 9.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 10.priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 11.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 10. un 11.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 12.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 13.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 15.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 16.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 17.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 18.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 19. un 20.priekšlikums. Abi ir atbalstīti un iekļauti atbildīgās komisijas 21.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 22.priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 23.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 22. un 23.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 24.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 25.priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 26.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 27.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 28.priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 29.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 30. - finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 31.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 32. - finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 33.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 34. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 35. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 36.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 37.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 38.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 39.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Krastiņš. 40.priekšlikums. Ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. 41.priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 42.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

M.Krastiņš. Līdz ar to lūdzu balsot par likumprojektu kopumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likums „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Roberts Jurķis.

R.Jurķis (frakcija „Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu, kura reģistrācijas numurs ir 6571. Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” pirms trešā lasījuma. Kopumā ir saņemti divi priekšlikumi.

    1. - tieslietu ministra Guntara Grīnvalda priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums „Grozījumi Civilprocesa likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Mihails Pietkevičs.

M.Pietkevičs (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu „Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums”. (Reģistrācijas numurs 1780).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā likumprojekta trešajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Komisija ir likumprojektu izskatījusi savā sēdē un atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums „Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

 

 

 

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Juridiskā komisija savā 26.oktobra sēdē izskatīja likumprojektu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām” un nolēma lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 5, atturas - 1. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā.

M.Segliņš. Termiņš - 26.oktobris, pulksten 17.00.

Sēdes vadītāja. Un likumprojekta izskatīšanas laiks? Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 26.oktobris, pulksten 17.00. Izskatīšana - 2.novembra sēdē. Citu priekšlikumu nav. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Administratīvā procesa likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Roberts Jurķis.

R.Jurķis (frakcija „Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu, kura reģistrācijas numurs ir 6577.

Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu „Grozījumi Administratīvā procesa likumā”. Uz trešo lasījumu ir kopumā saņemti 87 priekšlikumi.

    1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

6., 7., 8., 9. un 10. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 11. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Vjačeslava Stepaņenko priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 13. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 14.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 15.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 16.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 17.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 18. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 20. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 21. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 22. - atbalstīts.

23. - atbalstīts, redakcionāli precizējot.

24. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

R.Jurķis. 25. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 26.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 27. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 28. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 29. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 30. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 31. un 32. - atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 33. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 34.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 35.priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 36. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 37. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 38. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 39. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 40. - atbalstīts, iekļaujot 41. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

42., 43. un 44.priekšlikums. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

R.Jurķis. 45.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 46.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 47.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 48. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 49. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 50. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 51. un 52.priekšlikums. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 53. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 54. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 55. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 56. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 57.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 58.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 59. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 60.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 61. un 62.priekšlikums. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 63. un 64.priekšlikums. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 65.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 66. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 67. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 68. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 69. - ir atbalstīts daļēji un iekļauts Juridiskās komisijas iesniegtajā 70.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

R.Jurķis. 71. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 72. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

73. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 74. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 75. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 76. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 77. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 78. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 79. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 80. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 81. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. 82.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. 83.priekšlikums. Atbalstīts.

84.priekšlikums. Atbalstīts.

85.priekšlikums. Atbalstīts.

86. - atbalstīts.

Un 87. - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

R.Jurķis. Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Likums „Grozījumi Administratīvā procesa likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likums „Grozījumi likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””. Likuma otrreizēja caurlūkošana.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Roberts Jurķis.

 

R.Jurķis (frakcija „Jaunais laiks”).

Strādāsim ar dokumentu, kura numurs ir 6580. Saeimas Juridiskā komisija izskatīja otrreizējai caurlūkošanai sagatavoto likumu „Grozījumi likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””.

Kopumā ir saņemti trīs priekšlikumi.

1. - deputāta Agešina priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Valērijs Agešins. (No zāles dep. Dz.Rasnačs: „Ļera!”)

V.Agešins (politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ja būtība ir izprasta, vārdi atnāk paši. Es ierosinu VDK aģentu vārdus nepubliskot. Kāda ir motivācija? VDK aģentu vārdu publiskošana, manuprāt, ir mēģinājums novērst iedzīvotāju uzmanību no sociālajām problēmām, piemēram, inflācijas, bezdarba, cenu kāpuma, niecīgajām pensijām un algām. Čekas maisu satura publiskošana varētu izraisīt „raganu medības” attiecībā uz visiem tiem cilvēkiem, kuri, iespējams, ir sadarbojušies ar VDK.

Es uzskatu, ka, publicējot visu VDK aģentu kartotēkā esošo personu vārdus, tiks apdraudēti arī tie cilvēki, kuri ar VDK tika sadarbojušies noziedzības apkarošanā. Publicējot visus kartotēkas datus bez izņēmuma, tiks skartas to personu intereses, kuras sadarbojās ar PSRS drošības iestādēm organizētās noziedzības, korupcijas un citu smago noziegumu apkarošanā. Šiem cilvēkiem taču nebija nekāda sakara ar VDK darbību ideoloģiskajā jomā un represijām pret disidentiem un cīnītājiem par Latvijas neatkarību. Šādu datu publicēšana, nezinot, kādu noziegumu atklāšanā konkrētā persona ir piedalījusies, varētu apdraudēt viņu personiskās dzīves neaizskaramību un fizisko drošību, bet tiesiskās paļāvības principa neievērošana ietekmētu Latvijas valsts drošības iestāžu sadarbību ar savu aģentūru. Tas jau ir ļoti tālu no demokrātijas, kolēģi! Līdz šim gandrīz neviena valsts Austrumeiropā nav rīkojusies tā, kā to iecerējusi darīt Saeimas Juridiskā komisija.

Visi jau zina, ka arhīvi nav pilnīgi. Pieļauju, ka, pārņemot VDK arhīvus, bija vēl laiks šo to sakārtot un piekārtot. Kā liecina Totalitārisma seku dokumentēšanas centra informācija, laikā no 1953.gada līdz 1991.gadam ar VDK Latvijā sadarbojās aptuveni 24 tūkstoši cilvēku, taču Latvijas valsts rīcībā ir tikai VDK kartotēka par 20.gadsimta 80.gadu periodu ar četru tūkstošu aģentu personas datiem.

Čekas maisu satura publicēšana vēl vairāk varētu šķelt jau tā sašķelto mūsu sabiedrību. Kāds no tā būs labums sabiedrībai? Vai tāpēc mēs būsim laimīgāki? No maisu satura publicēšanas sabiedrība faktiski neiegūs neko. Publicējot čekas maisu saturu, sabiedrībā tikai pieaugs nevajadzīga spriedze. Saeima vēl nav panākusi diferencētu pieeju VDK dokumentu izmantošanā, tāpēc, publicējot tos šādā veidā, sabiedrības ieguvums nezin vai būtu samērojams ar konkrētu indivīdu aizskartajām tiesībām, kuras aizsargā Satversme un Latvijai saistošie starptautiskie cilvēktiesību akti.

Tas, ka 90 procentos gadījumu VDK aģentu kartītes satur tikai ziņas par personas datiem, vervēšanas laiku un vietu, bet nesatur norādes par notikumu un apstākļu kontekstu, kādā personas dati ir parādījušies kartotēkā, padara neiespējamu VDK ziņotāju par ideoloģiskajiem noziegumiem nodalīšanu no tiem, kuri piedalījās tādu kriminālnoziegumu apkarošanā, kas ir uzskatāmi par smagiem noziegumiem arī mūsdienu Latvijā. Latvijas valsts rīcībā diemžēl nav VDK aģentu lietu, kas ļautu izdarīt secinājumus par sadarbības motīviem, pakāpi un apstākļiem.

Ideja par to, ka VDK aģentu uzskaites kartotēkas publicēšana pieliks punktu savstarpējām aizdomām vai noslēgs kādu sāpīgu Latvijas vēstures lapaspusi, ir maldīga. Viss tikai sākas, kolēģi! Punktu tik drīz tam visam vēl neizdosies pielikt.

Likumprojektā ir ierakstīts, ka likums stājas spēkā 2007.gada 1.martā, nevis 2006.gada 1.novembrī, tāpēc mūsu priekšā ir līdzīga satura, bet jau cits likumprojekts.

Kāds varētu būt secinājums? Manuprāt, valsts rīkojas neprofesionāli, un VDK aģentu vārdi būtu jāpatur noslēpumā vēl vismaz piecdesmit gadu, kamēr mūsu sabiedrība atveseļosies. Nav nereālu mērķu, kolēģi, ir tikai nereāli izpildes termiņi! Paldies.

Sēdes vadītāja. Deputāts Arvīds Ulme.

A.Ulme (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie deputāti! Skaidrs, ka jūs jau zināt no galvas, ko es teikšu. Es negribēju aizkavēt jūsu laiku, bet tomēr man ir radušās dažas pārdomas šinī sakarā. Faktiski mans kolēģis Indulis Emsis kādreiz, kad es pārdzīvoju kādu lēmumu, ko, liekas, vajadzētu noteikti pieņemt, sacīja, lai es to nepārdzīvojot, jo politika esot iracionāla. „Iracionāls” nozīmē - prātam neaptverams. Un arī šinī jautājumā par čekas maisiem brīžiem, man liekas, notiek kaut kādas prātam neaptveramas lietas.

Pirmām kārtām gadu no gada - nu jau desmit gadus - tiek šie maisi „muļļāti”, un es patiešām pilnīgi saprotu tos deputātus, kuri ir nolēmuši reizi par visām reizēm pielikt punktu - tos nopublicēt, un miers, jo patiešām, kā saka, visiem ir „piegriezusies” šī maisu lieta. (No zāles dep. L.Ozoliņš: „Pareizi!”)

Un tomēr, no otras puses, šis iracionālais lēmums, šis prātam grūti aptveramais lēmums, tomēr vēlreiz, kā saka, būtu jāpārdomā tādā ziņā: ja reiz tiek nodrukāti šie nepilnīgie arhīvi, lai gan visiem ir skaidrs, ka pa šiem gadiem… Es domāju, ka gan Juridiskajai komisijai, gan visu frakciju deputātiem ir skaidra viena lieta - tas, ka šie arhīvi ir nepilnīgi, ka jau dažus mēnešus iepriekš mierīgā gaisotnē visi arhīvi no Maskavas tika paņemti, saglābti un savākti tur, kur tiem ir jābūt. Jo Valsts drošības komiteja nav bērnudārzs, kā jau es simtiem reižu esmu teicis, un tā savu aģentu arhīvus nekur nepamet.

Neiztur kritiku arī tas aspekts, ka šie arhīvi būtu jāatstāj kaut kādai tur it kā jaunajai Latvijai, kam varētu šī kartotēka noderēt un tā tālāk… Tad jau tiem ir pavisam cits saturs...

Bet, ja nu jūs tiešām nolemjat, ka tie būtu jāpublicē, tad es gribētu, lai paralēli tiktu publicēts arī reģistrs - Latvijas PSR Valsts drošības komitejas Informācijas analīzes daļā esošā informācija. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas Informācijas analīzes daļā bija informācija, kas tika nosūtīta pa visu Savienību par tiem cilvēkiem, kuri bija režīmam neuzticami. Un es konkrēti zinu cilvēkus, kuri ir šajos atstātajos čekas maisos, bet par kuriem ir arī šie ziņojumi Informācijas analīzes daļā par to, ka viņi pārstāv nacionālistiskas organizācijas vai grupas, kuras veic antisociālistisku un antikonstitucionālu darbību PSRS teritorijā. Šis cilvēks vienlaicīgi ir gan aģents, gan šāds dalībnieks. PSRS teritorijas minēšana te ir ļoti svarīga, jo runa ir par visu Padomju Savienību. Šis cilvēks faktiski bija padots visām represijām. Un šāda informācija tika nosūtīta pa visu Savienību. Tātad tā bija persona, par kuru ir nozīmīgi operatīvie materiāli, un arī persona, par kuru fakti un pazīmes liecina, ka viņa veic antisociālistisku… nacionālistisku latviešu darbību.

Nu, lūk! Un kā to lai izskaidro? Ja reiz mēs publicējam, tad būs publicēti divi šādi ziņojumi, jo tad būs publicēti arī šie otrie. Un tie, par kuriem ir šie divi ziņojumi, tad lai domā!

Tas nav godīgi - paņemt ziņojumus tikai no šiem maisiem, bet tajā pašā laikā tie ziņojumi, kuri satur pavisam citu liecību, kuri liecina pavisam ko citu par šo cilvēku, par tiem nelikties ne zinis...

Aicinu: ja jūs reiz publicējat šos, tad nopublicējiet arī tos materiālus, kuri atrodas Valsts drošības komitejas Informācijas analīzes daļā.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Vēlmi nākt šeit tribīnē man izraisīja kolēģa deputāta Agešina runātais no šīs Saeimas tribīnes. Deputātu Agešinu kā kolēģi Juridiskajā komisijā es vērtēju patiešām kā zinošu, daudz lasījušu cilvēku, visnotaļ kā cienījamu kolēģi, bet šeit no Saeimas tribīnes viņš tomēr nodarbojās ar demagoģiju, ko pēc tam pats savā runā arī apstiprināja, tāpēc es tomēr vēlējos pievērst tam uzmanību.

Deputāts Agešins runāja par to, ka, publicējot kartotēku, mēs izgaismosim tos cilvēkus, kuri ir ziņojuši par narkotikām vai par organizēto noziedzību. Nu tā tas nav, kolēģi! Un arī pats deputāts Agešins savā runā teica, ka Latvijas valsts rīcībā nav personas lietu un Latvijas valsts rīcībā nav aģentu lietu. Līdz ar to, publicējot kartotēku, patiešām nav iespējams noteikt, par ko šie cilvēki ir ziņojuši un kādā nozarē sadarbojušies ar Valsts drošības komiteju.

Kolēģi deputāti! Latvijas valsts rīcībā patiešām nav visas informācijas, nav visas kartotēkas. Tā tas patiešām ir! Un Krievijā neviens neuzskata par savu pienākumu Latvijas valstij par kaut ko atskaitīties, tai kaut ko izdot vai kaut ko paskaidrot.

Latvijas valsts rīcībā ir tas, kas tai ir, - un tā ir šī kartotēka, kurā ir patiesība - patiesība, kura varbūt kādam sabiedrībā zināmam cilvēkam izrādīsies nepatīkama, kura varbūt, ja tā tiks publicēta, kādai sabiedrības daļai radīs šoku. Tā ir patiesība vai vismaz daļa no patiesības. Jautājums ir šāds: ja mēs varam uzzināt kaut vai daļu no patiesības, vai mēs to vēlamies vai ne?

Šeit nav juridisku argumentu. Šeit ir tikai politiskā griba - vai nu jā, vai nē. Šie argumenti, kas šeit tiek „locīti”, - jā, tā ir taisnība. Patiešām Krievija neuzskatīja par nepieciešamu Latvijai kaut kā atskaitīties, iesniegt sarakstus, izdot aģentu lietas... Jā, tā ir taisnība! Un šis jautājums šajā gadījumā ir politisks - vai mēs gribam uzzināt to taisnības daļu, kas ir mūsu rīcībā, vai ne. Ja mēs varam noķert vienu zagli, bet ārā paliek trīs, vai mēs viņu ķersim vai neķersim?

Tātad tāds ir šis jautājums! Bet visi tie pārējie argumenti, kas šeit tiek „locīti”, ir simtreiz izskatīti, simtreiz ir lietoti. Un šie argumenti ir patiesi.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Ar tādu labsirdīgu humoru ir jāatzīmē, ka neviens no tiem trim, kas te uzstājās, nerunāja par priekšlikumu. Izlasiet, lūdzu, priekšlikuma tekstu! Priekšlikumā Nr.1 ir runāts par to, ka laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par katru tiesā izskatīto lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu. Un tā tālāk un tā tālāk.

Par ko tad jūs, visi trīs, te runājāt? Viens te runāja par visu PSRS teritoriju, otrs runāja par kaut kādām ciešanām un aģentiem. Nupat iesniedzējs vairs nezināja, par kuru punktu runā…

Tātad es tomēr lūdzu sēdes vadītāju pārtraukt tādas runas, kas neattiecas uz konkrēto priekšlikumu. Taču, ja runa ir par aģentu…

Sēdes vadītāja. Par sēdes vadīšanu jums nav tiesību aizrādīt sēdes vadītājam!

J.Dobelis. Man ir mans viedoklis, ko es atkārtošu vēl vienu reizi. Es, Saeimas deputāts, nevaru ciest, ka nāk un runā par to, kas nav minēts konkrētajā priekšlikumā. Ja ir runa par aģentiem un par sarakstiem, un par visu to pārējo, tad tam ir domāts nākamais priekšlikums.

Tā ka es aicinu jūs: ja jūs gribat te skaisti izteikties, tad vajag izteikties par to, kas ir minēts konkrētajā priekšlikumā!

Sēdes vadītāja. Deputāts Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Segliņa kungs faktiski jau pateica ļoti būtiskas lietas, bet tās nāk drīzāk par labu deputāta Agešina priekšlikumam. Runa patiešām ir tikai par patiesības daļu. Vai patiesības daļa ir juridiska pieeja vai politiska pieeja? No juridiskās puses raugoties, man ir neērti atgādināt Segliņa kungam, kas ir cienījams jurists, ka, piemēram, tiesā visi lietas apstākļi vienmēr ir jāizvērtē vispusīgi, obligāti jāņem vērā visi apstākļi un tad pēc iespējas jānoskaidro visa patiesība, jo tikai daļa patiesības ir nepatiesība. Un tieši ar to bija pamatots deputāta Agešina priekšlikums.

Tā ka man absolūti nav skaidrs, kāpēc Segliņa kungs uzskatīja par iespējamu kolēģim Agešinam pārmest demagoģiju. Man šķiet, ka tieši deputāts Agešins nodemonstrēja šo juridisko pieeju, jo daļa no patiesības vēl nav patiesība. Tā ir nepatiesa informācija. Un tieši tāpēc nedrīkst tā darīt - nedrīkst to publicēt.

Es aicinu jūs atbalstīt kolēģa Agešina priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par deputāta Agešina 1.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 37, atturas - 11. Priekšlikums nav atbalstīts.

R.Jurķis. 2. - deputāta Agešina priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 36, atturas - 10. Priekšlikums nav atbalstīts.

R.Jurķis. 3. ir Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka likuma spēkā stāšanās datumu, kas ir 2007.gada 1.marts. Un tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Aleksandrs Kiršteins.

A.Kiršteins (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Tieši šis ir tas priekšlikums, kas izšķirs šā likumprojekta likteni un būtību. Ja šis komisijas priekšlikums tiks atbalstīts, tad likumprojekts tiks noraidīts, un mēs tam pārvilksim treknu svītru.

Valsts prezidentes padomniece jau paziņoja, ka sakarā ar to, ka likumā tiek mainīts datums, tātad arī likums tiek mainīts, Valsts prezidentei ir tiesības to sūtīt atpakaļ uz Saeimu. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un atstāt veco, iepriekšējo, redakciju.

Kas notiks, ja mēs šo priekšlikumu noraidīsim? Tad paliks spēkā speciālā likuma norma - likums stājas spēkā pēc 14 dienām, bet tas tomēr stājas spēkā.

Es vēlreiz saku: balsojot „par” šo priekšlikumu, mēs pārvelkam svītru šim likumprojektam.

Vai mums ir pamats teikt, ka Valsts prezidente to sūtīs atpakaļ? Un kāpēc? Jā, viņa to sūtīs atpakaļ, un es esmu simtprocentīgi par to pārliecināts, ne tikai klausoties viņas juridiskās padomnieces teikto. Ja jūs paņemsiet, piemēram, Cimdiņas kundzes izdoto grāmatu par Valsts prezidenti un paskatīsieties uzmanīgi fotogrāfijas, tad jūs šajās fotogrāfijās redzēsiet daudzus VDK aģentus, kuri savā laikā tika sūtīti Latvijas komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs uzdevumā.

Un ko mēs te liekuļojam, godājamie deputāti? Lai arī ko mēs teiktu un lai arī ko rakstītu žurnālisti, ka „vienkāršais” Jānis vai Pēteris jutīsies ļoti slikti, ka viņa vārds tiks publicēts, mums ir jāpasaka godīgi, ka mūs interesē tikai latviešu inteliģences daļa. Un mūs interesē viens: kas lika Latvijas inteliģencei, kas lika Latvijas Nopelniem bagātajiem dzejniekiem un rakstniekiem kalpot PSRS Valsts drošības komitejai laikā, kad bija zināms, ka PSRS jau sabrūk. Kāpēc šie kultūras darbinieki desmitiem reižu joņoja uz Kanādu 80.gadu beigās? Vai viņus tiešām interesēja Saules dainu pētniecība? Varbūt es esmu naivs, bet man liekas, ka viņus interesēja Vairas Vīķes-Freibergas vīra darbība IBM firmā. Mēs zinām, ka PSRS izmisīgi gribēja iegūt jaudīgāko skaitļotāju tehnoloģijas un daudzi cilvēki neoficiāli ir atzinušies, ka viņiem ar Kultūras sakaru komitejas starpniecību tika pirktas biļetes: bija jāiegūst uzticība, jābrauc uz Kanādu un jāmēģina kaut kādā veidā dabūt šo informāciju par šiem IBM skaitļotājiem. Tas ir tas fenomens, godājamie deputāti!

Agešina kungs! Es domāju, ka arī jūs skaidri to zināt. Taču nākat šeit tribīnē un tāpat kā Ulmes kungs… Jauc gaisu un stāsta visādas muļķības! Fenomens ir ārkārtīgi interesants. Es ieteiktu visiem deputātiem izlasīt Laimoņa Pura grāmatu „Aizejot atskaties”. Tur ir tā psiholoģiskā lieta - kas lika cilvēkiem, kuri dzīvoja komfortā un ērtībās, uzticīgi kalpot čekai, zinot, ka Padomju Savienība brūk. Kāpēc Rakstnieku savienībai 1984.gadā tika nomainīta vadība ne tikai Latvijā, bet arī citās PSRS republikās? Kāpēc? Andropovs saprata, ka, būdami vientiesīgi un pamuļķīši, latviešu rakstnieki nevar dot nekādu labumu Padomju Savienībai, un tika vadošos amatos ielikti „pareizie” cilvēki, kuri zināja, kas ir jādara. Škapara kungs to arī labi zina, jā. Rakstnieku savienībai vajadzēja „pareizus” cilvēkus, kas kalpo un veic dotos uzdevumus. Vai mēs šeit sēdēsim un imitēsim tālāk šo darbību? Vai pieņemsim principiālu likumu, lai tiktu publicēti saraksti, kuros tiešām, kā Segliņa kungs pateica, nav teikts, ko viņi darīja? Un te parādās ārkārtīgi interesanta lieta. Laikraksts „Diena” raksta, ka tad varēs visādi manipulēt ar cilvēkiem. Es lasu laikrakstu „Diena” un redzu, ka tur, piemēram, ir skaidri un gaiši pateikts - viens ir čekas ģenerālis. Es domāju: kā Sarmīte Ēlerte zina, piemēram, to, ka tur viens ir čekas ģenerālis, bet otrs nav? Var būt, ka viņa pati ir ierindniece Valsts drošības komitejā? Vai tiešām mēs ļausim atkal Sorosa „papagaiļiem” vai Boniera „lakstīgalām” dziedāt tālāk un manipulēt ar cilvēkiem? Ja kāds neatbalsta tradicionālās ģimenes vērtības, viņš noteikti ir čekas aģents. Ja kāds pretojas, piemēram, Latvijas luterāņu Baznīcas sagraušanai, viņš noteikti ir kaut kāds čekists. Un tā tas turpināsies arī nākamajos gados. Un kas ir tas bēdīgākais? Tas, ka šeit deputāti nāk un muļķo cilvēkus. Tiek izgudroti dažādi mīti, ka tikuši šeit speciāli atstāti kaut kādi maisi ar kartītēm. Nu, nebija nekādu maisu! Bija „diplomāti”, kurus Gailišs neizveda, jo nekāda neatkarīgā Latvija nebija paredzēta šeit, un Johansona kungs, Neilanda kungs, Gorbunova kungs un pārējie, kas tajā laikā bija, strādāja pie tā saucamās „suverēnās” (pēdiņās) Latvijas Drošības komitejas, jaunās, kurā pārietu visi šie aģenti un turpinātu strādāt. Tātad tā bija nejaušība, ka Pugo iejaucās apvērsumā, Padomju Savienība sabruka un šie dokumenti nonāca šeit, mūsu rokās.

Otrkārt. Nevar vienlaicīgi viltot gan kartīti, gan ierakstu žurnālā, kā jūs to ļoti labi saprotat. Tātad, kā mēs jau zinām, viss, kas tur ir bijis, lielākā vai mazākā mērā ir brīvprātīgi parakstīts. Kartītes, kā mēs zinām, nemaz nevarēja tik viegli viltot, jo vajadzēja vest uz Maskavu. Tur pagāja vairākas nedēļas, kamēr to visu pārbaudīja, un tikai tad tas cilvēks tika iekļauts, un tā tālāk. Jautājums jau nav par personībām. Es nevienu netaisos nosodīt…

Sēdes vadītāja. Deputāta kungs, jūsu runas laiks ir beidzies.

A.Kiršteins. Jā, es beidzu.

Godājamie deputāti, es nedomāju, ka mūs interesēs 40. vai 50. gadu aģenti, kas dzīvoja dažādos apstākļos. Mūs interesē cilvēki, kas, dzīvodami labklājībā, kalpoja svešai varai, jo viņi ir starp mums un turpina kalpot svešai varai. Un tāpēc tas ir svarīgi - publicēt šo kartotēku un noraidīt šo priekšlikumu. Jo, noraidot šo priekšlikumu, šis likums stāsies spēkā. Nobalsojot par šo priekšlikumu, mēs šim likumam pārvelkam svītru un turpinām liekuļot, ka esam par patiesību.

Paldies par uzmanību. (No zāles dep. A.Golubovs: „Krastmalas lakstīgala arī ir čekists?”)

Sēdes vadītāja. Deputāts Pēteris Simsons.

P.Simsons (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi deputāti! Es saprotu, ka kāpt tribīnē un runāt par šo tēmu - tas, no vienas puses, ir lieki, tāpēc ka jautājums jau faktiski ir izlemts, nav vairs diskusiju par to - publicēt vai nepublicēt. Ja ir prasība pēc svaigiem iespaidiem un tautai dažādas pikantas lietas ļoti interesē, tad, protams, lēmums publicēt prevalē pār šaubām, ka varētu nepublicēt. Jautājums ir - kad to darīt? Nu redziet, cik ilgus gadus mēs esam nodzīvojuši ar šo jautājumu, un nu varbūt būs atrisinājums! Taču mums ir jābūt pārliecinātiem, ka neesam unikāli šajā jautājumā un sakarā par šo tēmu.

Pagājušās nedēļas nogalē es biju Budapeštā, kur piedalījos bijušo politieslodzīto un komunisma upuru starptautiskās asociācijas kongresā. Mēs visi, trīspadsmit valstu pārstāvji, konstatējām, ka visās valstīs problēma ir apmēram viena un tā pati. Vissarežģītākais jautājums valstij, pilsoņiem, varas struktūrām ir izvērtēt pašu sadarbības faktu: vai tas bija labi vai slikti.

Ilustrācijas labad minēšu piemēru no mūsu pieredzes. Tad, kad mēs pieņēmām totalitāro komunismu nosodošo deklarāciju, jūs nebijāt gatavi nobalsot par to, ka mēs izsakām nožēlu, ka Latvijas pilsoņi bija spiesti sadarboties ar okupācijas varas represīvajām politiskajām struktūrām. Tas nozīmē, ka mēs neesam vēl gatavi pat uz šo vismaigāko formulējumu - nožēlas izteikšanu. Tāpat jūs nebijāt gatavi nobalsot par manu priekšlikumu, ka Atzinības krusts par izcilu tēvzemes mīlestību ir piešķirams tikai tiem pilsoņiem, tiem cilvēkiem, kuri nav pakļāvušies okupācijas varas vilinājumiem vai spiedieniem.

Tā būtu šī publiskā problēma, bet man ir arī personiska problēma. Ko man darīt ar mana skolotāja dēlu, kurš, izlasot tur sava tēva vārdu, tagad sapratīs, kāpēc tēvs izvēlējās mirt, nevis dzīvot? Ko man darīt… kādai jābūt manai attieksmei pret maniem studiju biedriem? Vienam no viņiem objektīvu iemeslu dēļ uzdeva man pasekot un par mani ziņot, bet viņš man pateica to, ka viņam ir tāds uzdevums. Turpretim otrs piekrita ziņot subjektīvu iemeslu dēļ - viņam ļoti gribējās taisīt karjeru, viņam ļoti gribējās studēt -, un viņam šis piedāvājums nelikās nepieņemams vai man atklājams. Un, ja viņš tagad ieņem augstu valsts amatu, vai viņam būtu jāatkāpjas no šā amata tagad, pēc visa tā?

Un, godājamie kolēģi, ko darīt deputātiem, kuru radinieku uzvārdus mēs tur varēsim izlasīt? Vai jūs noliksiet savu mandātu? Var jau būt, ka tīri populistiskā ziņā tas ir ļoti izdevīgi - visu atbildību par pirmsneatkarības laika problēmām novelt uz šiem dažiem aģentiem, bet… varbūt tas būtu jāizdara pēc tam, kad pasakām „fui!”, pasakām, ka nav labi apsūdzēt savu tuvāko, apmelot, nodot savu tuvāko. Taču puspatiesība ir mūsu tradīcija, jo mēs avīzēs ik pa laikam izlasām tikai pusi no tā, ko mēs paši esam teikuši šeit no tribīnes. Un tad tauta spriež nevis pēc tā visa, pēc visas tās runas, bet tikai pēc tās puses, kas viņiem top zināma.

Tātad - ko darīt? Kā man rīkoties attiecībā uz tiem man personīgi pazīstamajiem cilvēkiem, saviem darbabiedriem, kuriem divdesmit gadus bija jāziņo par to, ko es runāju, kādas anekdotes stāstu, ko es stāstu par Latvijas vēsturi, par pirmskara politiku un tamlīdzīgi? Viņiem tas viss bija jāziņo, un man ik pa laikam bija jāiet „pie bikts” un jāatskaitās, kāpēc es tā esmu darījis, kāpēc es esmu tā runājis. Lūk, šis ir jautājums! Vai mēs paši varam pārmest šiem cilvēkiem, ka viņi toreiz nezināja un neticēja (man mani studiju biedri neticēja, bet ticēja profesoram!), ka pēc divdesmit gadiem Latvijas valsts būs neatkarīga, būs atkal neatkarīga valsts, un ka tas, ko viņiem toreiz mācīja augstskolā, ir blēņas un ka tas nav labi, un ka tas nav pareizi?... Viņš pēc vislabākās sirdsapziņas un pārliecības ticēja, ka es tiešām esmu tautas ienaidnieks. Vai tajā situācijā mēs varam uzskatīt viņu varbūt par labticīgu, labticīgi maldījušos? Protams, šis ir mūsu katra paša jautājums…

Sēdes vadītāja. Simsona kungs, jūsu runas laiks ir beidzies!

P.Simsons. … un katra paša sirdsapziņas balsojums.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Deputāts Aleksandrs Kiršteins - otro reizi.

A.Kiršteins (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Es saprotu, ka jūsu uzmanība tiek novirzīta ar filozofiskām pārdomām.

Es vēlreiz aicinu noraidīt šo priekšlikumu! Tieši pretēji tam, ko teica Simsona kungs. Lai neturpinātos manipulācijas, minējumi. Lai vienreiz tie saraksti būtu publicēti un būtu tam pavilkta svītra. Viss!

Es aicinu noraidīt!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

R.Jurķis. Juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja tāpēc, ka mēs nevaram pieņemt likumu, kurš stātos spēkā pirms tā izsludināšanas. Komisija to darīja tādēļ, lai novērstu juridiskas dabas pretrunas.

Aicinu balsot „par”!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 3. - Juridiskās komisijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 17, atturas - 3. Priekšlikums ir atbalstīts.

J.Jurķis. Cienījamie kolēģi! Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrreizējā caurlūkošanā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 25, atturas - 7. Likums „Grozījumi likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” otrreizējā caurlūkošanā pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Sporta likumā”. Trešais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi! Aicinu izskatīt priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 3. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Koķes kundzes priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 5. - deputāta Kārļa Strēļa priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 6.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 6. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 8. un 9. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 10. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 11. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 12.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par 11. un 12.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 14. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 15. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 16. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 20.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 20.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts un iekļauts 20.priekšlikumā.

Un arī 19. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 20.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

Dz.Ābiķis. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Aicinu balsot par likumprojektu
kopumā - par tā pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu kopumā trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret un atturas - nav. Likums „Grozījumi Sporta likumā” pieņemts. Paldies.

Dz.Ābiķis. Paldies, kolēģi, par izpratni un vienprātīgo atbalstu! (No zāles dep. M.Pietkevičs: „Nav vienprātība!”)

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Nacionālās drošības likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja otrajam lasījumam likumprojektu „Grozījumi Nacionālās drošības likumā”. Ir saņemti divi priekšlikumi.

1. ir iesniedzis Saeimas deputāts Buzajeva kungs. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kungi likumdevēji! Saeimā ir tikai divas komisijas, kuru pastāvēšanu un funkcijas nosaka atsevišķi likumi, - tās ir Pilsonības likuma izpildes komisija un Nacionālās drošības komisija.

Patlaban runa ir par principiem, pēc kādiem veidojams otrās no nosauktajām komisijām sastāvs. PCTVL frakcija, piedāvādama, lai šajā komisijā būtu pa vienam deputātam no katras frakcijas, neievieš neko principiāli jaunu, bet tikai aicina atgriezties pie deputātu atlases demokrātiskā veida, kāds pastāvēja mūsu pilnvaru sākumā, jo nedot iespēju kādai no frakcijām būt pārstāvētai komisijā - tas nozīmē izslēgt par to nobalsojušos vēlētājus no nacionālās drošības sistēmas vispār.

Vēl vairāk! Tas nozīmē, ka visa nacionālās drošības sistēma ir paredzēta nevis tādēļ, lai nodrošinātu visas Latvijas tautas drošību kopumā, bet gan lai nodrošinātu vienas tautas daļas drošību no citas. Tas ir ļoti bīstams solis ārkārtīgi bīstamā virzienā, jo nākamais solis šajā virzienā būtu pilsoņu kara pieteikšana, ko izdarītu viena Latvijas tautas daļa pret otru.

Tātad, noraidot PCTVL frakcijas priekšlikumu, mēs nenostiprināsim nacionālo drošību, bet gan to pavājināsim.

Cienījamās dāmas un kungi! Iespējams, ka atbildīgā komisija noraidīja šo priekšlikumu arī citu motīvu dēļ. Iespējams, tas nozīmē, ka nākamās koalīcijas kodols ir pieņēmis galīgo lēmumu par to, ka pozīcijā paliks tikai trīs Saeimas frakcijas, bet opozīcijā - četras, un tad, veidojot šo komisiju pēc mūsu piedāvātā principa, opozīcijai komisijā būtu par vienu balsi vairāk. Nu un kas par to? Lai jau vada opozīcija! Galu galā mēs esam pārliecināti par to, ka mūsu valsts drošības nodrošināšanā vienādā mērā ir ieinteresētas visas opozīcijas frakcijas - gan „Jaunais laiks”, gan „Saskaņas Centrs”, gan TB/LNNK, gan PCTVL. Vai par to ir pārliecināti arī pārējie deputāti - to parādīs balsojums par mūsu priekšlikumu.

Aicinu atbalstīt! Paldies.

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis. (No zāles dep. M.Pietkevičs: „Sadod, Juri, viņam!” Sadod!”)

J.Dobelis (frakcija „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Es aicinātu priekšlikuma iesniedzēju paskatīties nedaudz atpakaļ. Aptuveni pirms četriem gadiem šeit, Saeimā, ieradās PCTVL frakcija 25 deputātu sastāvā. Ja mēs šādu pieņemam tagad, kas notiek? Saeimas četru gadu darbības laikā no šiem 25 PCTVL deputātiem palika pavisam niecīgs skaits - izveidojās pilnīgi jaunas frakcijas.

Nu, es nerunāšu par tiem, kuri „lido” no vienas frakcijas uz otru. Lūk, kā tad mēs izmantosim šādu priekšlikumu, ja atkal jaunievēlētajā Saeimā katra frakcija kādu laiciņu būs ar vienu nosaukumu, bet pēc tam no šīs frakcijas „izšķilsies” cita frakcija ar citu nosaukumu un vēl kādas pāris frakcijas parādīsies. Tieši tāpēc šāds priekšlikums ir bīstams, jo tas faktiski rada neskaidrību. Un, ja tik nopietnā komisijā, kāda ir Saeimas Nacionālās drošības komisija, rodas nestabilitāte, kura nav prognozējama, tad tas ir pārāk liels risks. Tāpēc šajā komisijā nevar radīt šādu nestabilitātes izjūtu. Un tieši tāpēc mūsu komisija šo priekšlikumu noraidīja.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputātus balsot par 1. - deputāta Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 56, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Dalbiņš. 2.priekšlikums. Iesniedzis iekšlietu ministrs Jaundžeikara kungs. Komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

R.Jurķis. Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - nav, atturas - 6. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

J.Dalbiņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 31.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 31.oktobris. Paldies.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Leopolda Ozoliņa iesniegumu ar paziņojumu, ka, balsojot par likumu „Grozījumi likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” otrreizējā caurlūkošanā, viņš ir balsojis „par”.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Šis ir valdības iesniegts likumprojekts, ko Juridiskā komisija ir izskatījusi. Lūdzu balsot!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 22, atturas - 13. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 31.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 31.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija savā sēdē ir izskatījusi likumprojektu „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” pirmajam lasījumam un atbalstījusi to.

Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 17.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 17.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un atbalstījusi to pirmajam lasījumam.

Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - nav, atturas - 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 17.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 17.novembris.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Tiesu iekārtas likums”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

 

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Saeimas Juridiskā komisija ir izskatījusi pirmajam lasījumam „Tiesu iekārtas likumu” un to atbalstījusi. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - 1, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 24.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 24.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija ir izskatījusi Ministru kabineta iesniegtos grozījumus Krimināllikumā un atbalstījusi tos pirmajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 24.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 24.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija ir izskatījusi šos grozījumus Civilprocesa likumā un tos atbalstījusi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 24.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 24.novembris.

Cienījamie kolēģi! Darba kārtības izskatīšanu turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu! Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Jevgēnijai Stalidzānei.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Sociālo un darba lietu komisijas sēde sāksies komisijas telpās pēc piecām minūtēm.

Sēdes vadītāja. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Ingunai Rībenai.

I.Rībena (8.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Vilis Krištopans, Aigars Pētersons, Jānis Straume, Dainis Turlais, Ēriks Zunda un Ainārs Šlesers. Paldies.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Satiksimies zālē pulksten 11.00. Paldies.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Turpināsim Saeimas sēdi! Nākamais izskatāmais jautājums ir likumprojekts „Grozījums Zemesgrāmatu likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

Vai Vitālijs Orlovs ir pieteicies runāt par procedūru? Nē. Paldies.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi deputāti! Juridiskā komisija ir izskatījusi pirmajam lasījumam grozījumu Zemesgrāmatu likumā un atbalstījusi šo likumprojektu.

Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 24.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 24.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Maksātnespējas likums”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija ir izskatījusi valdības iesniegto Maksātnespējas likumu pirmajam lasījumam un to atbalstījusi.

Lūdzu atbalstīt šā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 30.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 30.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Otrais lasījums…

Es atvainojos! Likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija ir izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” un pirmajam lasījumam to atbalstījusi.

Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - nav, atturas - 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 30.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 30.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Izskatīsim iesniegtos priekšlikumus.

1.priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 46, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 2. - nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs. (No zāles dep. Dz.Rasnačs: „Atkal tas Buzajevs! Cik tad var?”)

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi likumdevēji! Mūsu Satversmē ir ierakstīts, ka katram ir tiesības aizstāvēt savas tiesības taisnīgā tiesā. Diemžēl ir šķērslis, kas dažiem maznodrošinātiem cilvēkiem liedz izmantot šīs Satversmē garantētās tiesības, - proti, šis šķērslis ir valsts nodeva, kuru mēs būtiski paaugstinājām 8.Saeimas pilnvaru laikā.

Sakarā ar to ir iesniegts 2., 3. un 4.priekšlikums - mana kolēģa Sokolovska kunga priekšlikumi atgriezties pie tām valsts nodevas likmēm, kuras bija mūsu pilnvaru laika sākumā.

Es ceru, kolēģi, ka jūs varētu atbalstīt šo priekšlikumu un izlabot mūsu pašu kļūdas, lai nevienam nebūtu vēlmes, tā teikt, mest mums ar akmeni.

Aicinu nobalsot un atbalstīt 2., 3. un 4.priekšlikumu. Paldies!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu deputātus balsot par 2. - deputāta Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 17, pret - 49, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 3. - nav atbalstīts. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 17, pret - 50, atturas - 7. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 4. - nav atbalstīts.(Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 47, atturas - 5. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 5. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 6. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 7. - daļēji atbalstīts un iekļauts 8.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

M.Segliņš. 9. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 10. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 11. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 12. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 13. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 14. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Segliņš. Tas, kolēģi, ir ļoti garš priekšlikums… Kā izrādās, tas ir arī pēdējais…

Paldies.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

M.Segliņš. Termiņš - 2.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad 2.novembris - priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Koncesiju likums”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Andrejs Radzevičs.

A.Radzevičs (Tautas partijas frakcija).

Godātie deputāti! Strādāsim ar likumprojektu „Koncesiju likums” (reģistrācijas numurs 1601).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, kas ir atbildīgā, ir izskatījusi un otrajam lasījumam sagatavojusi 129 priekšlikumus.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Radzevičs. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 3. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 4. - Ekonomiskās ministrijas parlamentārā sekretāra Andreja Radzeviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 6. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 11. - deputāta Induļa Emša priekšlikums. Atbildīgā komisija neatbalsta. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 1, atturas - 46. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Radzevičs. 12. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - 15, atturas - 3. Priekšlikums ir atbalstīts.

A.Radzevičs. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

15. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Radzeviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

A.Radzevičs. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

17. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

20. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 21. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

23. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Radzeviča priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 128.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

A.Radzevičs. 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

25. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

29. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

30. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

31. - atbalstīts.

32. - atbalstīts.

33. - atbalstīts.

34. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Cienījamie kolēģi, es gribētu uz īsu brīdi pārtraukt izskatīšanu, jo pie mums ir ieradušies viesi no Lietuvas parlamenta - no Seima. Mēs varētu viņus apsveikt, tāpat kā to darīja mūsu delegācija, ar aplausiem. (Aplausi.)

Paldies, cienījamie kolēģi! Mēs varam turpināt sēdi.

A.Radzevičs. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 36.priekšlikums. Atbalstīts.

37. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

39. - atbalstīts.

40. - atbalstīts.

41. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 42. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

43. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

44. - atbalstīts.

45. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 46. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

47. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 48. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

49. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 50. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

51. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 52. - deputāta Emša priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 54. - atbildīgās komisijas priekšlikumā. Tur ir iekļauts arī 53. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Radzeviča priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

A.Radzevičs. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 56. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 57. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

58. - atbalstīts.

59. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 60. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

61. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

62. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 63. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

64. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

65. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 66. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

67. - atbalstīts.

68. - atbalstīts.

69 - deputāta Emša priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 70. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

71. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

72. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

A.Radzevičs. 73. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

74. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 75. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

76. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 77. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 78. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 79. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 80. - atbalstīts.

81. - atbalstīts.

82. - atbalstīts.

83. - atbalstīts…

Sēdes vadītāja. …83. - daļēji atbalstīts.

A.Radzevičs. 83. - daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 85.priekšlikumā.

Līdzīgi ir arī ar 84. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 85. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

86. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

A.Radzevičs. 87. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

88. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

89. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

90. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 91. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

92. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

93. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

94. - atbalstīts.

95. - atbalstīts.

96. - atbalstīts.

97. - atbalstīts.

98. - atbalstīts.

99. - atbalstīts.

100. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

101. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 102. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 103. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 104. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

105. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 106. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

107. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

108. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Radzeviča priekšlikums. Atbalstīts.

109. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

110. - deputāta Emša priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 111. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

112. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

113. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

114. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

115. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

116. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

117. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

118. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

119. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

120. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Radzeviča priekšlikums. Ir izteikts kā 37.pants un atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

 

A.Radzevičs. 121. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 122. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 123. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 124. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. 125. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

126. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

127. - Juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

A.Radzevičs. 128. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Protams, ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. Un visbeidzot. 129.priekšlikumu, kuru iesniedzis Juridiskais birojs, atbildīgā komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Radzevičs. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

A.Radzevičs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 17.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 17.novembris. Paldies.

 

 

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Pirmām kārtām komisija ierosina šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Ja jūs neesat „pret”, tad aicinu jūs to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

I.Solovjovs. Godātie kolēģi! Ja jums nekas nav pretī, esiet tik laipni un atbalstiet likumprojektu arī otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likums „Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Arī šoreiz, kolēģi, komisija ierosina šo likumprojektu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

I.Solovjovs. Godātie kolēģi, ja jums nav iebildumu, es komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu arī otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta atbalstīšanu otrajā lasījumā? Ja ne, lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

I.Solovjovs. Liels paldies par atbalstu!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Satversmes tiesas likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Šis likumprojekts ir Tiesu varas likumu pavadošais likums. Lūdzu atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Segliņš. 24.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 24.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par tiesu varu””. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Šajos grozījumos ir noteikts, kā tiesneši drīkst aizstāt tiesnešus. Saeimā jau ir iesniegts un mēs pirmajā lasījumā esam atbalstījuši jauno likumu par tiesu varu, taču acīmredzot šis jaunais likums varēs stāties spēkā tikai pēc kāda pusgada, tāpēc ir lūgums šo likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” atzīt par steidzamu.

 

 

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 6. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

M.Segliņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 26.oktobris pulksten 17.00, izskatīšana - 2.novembra sēdē.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 26.oktobris pulksten 17.00, izskatīšana - 2.novembra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”. Tātad mums ir Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts un arī alternatīvais likumprojekts, ko sagatavojusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.

Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Alberts Krūmiņš.

A.Krūmiņš (frakcija „Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Mēs strādāsim pie likumprojekta „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”.

Ir sagatavots komisijas alternatīvais likumprojekts, un es lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Ir iesniegti divi likumprojekti - tātad ir Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts un ir alternatīvais likumprojekts. Vispirms mums ir jābalso par katru likumprojektu atsevišķi.

Tātad vispirms būs balsojums par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Valsts civildienesta likumā” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu deputātus balsot par šo likumprojektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīms! Lūdzu rezultātu! Par - 3, pret - 34, atturas - 44. Likumprojekts ir noraidīts.

Cienījamie kolēģi! Nākamais balsojums būs par alternatīvā likumprojekta „Grozījumi Valsts civildienesta likumā” atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 46, pret - nav, atturas - 16. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

 

A.Krūmiņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 6.novembris.

Sēdes vadītāja. Un izskatīšanas laiks?

A.Krūmiņš. Komisijā deputāti runāja par to, ka šo likumprojektu varētu šodien pieņemt arī galīgajā lasījumā, ja kolēģiem nebūtu iebildumu. (Starpsauciens: „Ir!”)

Sēdes vadītāja. Deputātiem ir iebildumi pret priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.

A.Krūmiņš. Priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz 26.oktobrim un izskatīt 2.novembra sēdē.

Sēdes vadītāja. Tātad, cienījamie kolēģi, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 26.oktobris līdz pulksten 17.00, bet izskatīšana - 2.novembra sēdē. Citu priekšlikumu nav. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Saeimas kārtības rullī”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Šie grozījumi Saeimas kārtības rullī ir vajadzīgi tādēļ, lai uzlabotu frakciju darbu un lai uzlabotu iespēju organizēt darbu frakcijās. Lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

M.Segliņš. 26.oktobris, pulksten 17.00.

Sēdes vadītāja. Un izskatīšana - 2.novembra sēdē?

M.Segliņš. 2.novembrī.

Sēdes vadītāja. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. 26.oktobris pulksten 17.00 - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, izskatīšanas laiks - 2.novembra sēdē. Paldies.

 

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Muitas likumā”. Trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Elita Šņepste.

E.Šņepste (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu, kura numurs ir 6555. Likumprojektu „Grozījumi Muitas likumā” izskatīsim trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīja minēto likumprojektu, par kuru ir saņemts viens priekšlikums no deputāta Kāposta.

Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Andis Kāposts.

A.Kāposts (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Domāju, ka mans priekšlikums tika noraidīts tāpēc, ka uz komisijas sēdi netika uzaicināts neviens eksperts, taču es vakardien saņēmu no Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta docenta Aivara Gulbja un docenta Alda Čevera atzinumu, kuri atzīst, ka, pieņemot šo 2.punktu, tiek dota iespēja preču vadītājiem izvairīties no atbildības par muitas parādu, vienlaikus negarantējot spēcīgu tiesisko pamatu minētā muitas parāda piedziņai no muitas brokera. Un arī es uzskatu, ka šis punkts ir klajš piemērs, kā vajag „sakārtot” likumdošanu, lai noteiktai cilvēku grupai būtu iespēja nemaksāt nodokļus.

Es ļoti lūdzu jūs atbalstīt manu priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par deputāta Kāposta priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - nav, atturas - 2. Priekšlikums ir atbalstīts.

(Aplausi.)

E.Šņepste. Lūdzu Saeimu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums „Grozījumi Muitas likumā” pieņemts. Paldies.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs šodien ir piešķīris atvaļinājumu deputātam Vilim Krištopanam, deputātam Jānim Straumem, deputātam Aināram Šleseram un deputātam Dainim Turlajam.

Cienījamie kolēģi! Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Vārds Saeimas sekretāra biedrei reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

 

I.Rībena (8.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Ainārs Šlesers, Vilis Krištopans, Aigars Pētersons, Jānis Straume, Dainis Turlais un Ēriks Zunda.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Līdz ar to Saeimas 26.oktobra sēde ir slēgta. Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 8.sēde

2006.gada 26.oktobrī

Par darba kārtību
Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”
(6551. un 6551.a dok., reģ. nr.1919)
Par likumprojektu “Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā”
(6552. un 6552.a dok., reģ. nr.1920)
Par likumprojektu “Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa”
(6553. un 6553.a dok., reģ. nr.1921)
Par likumprojektu “Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu”
(6554. un 6554.a dok., reģ. nr.1922)
Par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”
(6567. un 6567.a dok., reģ. nr.1923)
Par likumprojektu “Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”
(6568. un 6568.a dok., reģ. nr.1924)

Par likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”
(6603. dok., reģ. nr.1930)

Par darba kārtību
Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ērikam Zundam”
(6585. dok.)
Lēmuma projekts “Par Inas Baiko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”
(6581. dok., reģ. nr.1041)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko

Lēmuma projekts “Par Dzintras Baltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”
(6582. dok., reģ. nr.1042)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko

Lēmuma projekts “Par Solvitas Glaudānes apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”
(6583. dok., reģ. nr.1043)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” (2.lasījums) (Steidzams)
(6416. dok., reģ. nr.1892)

Ziņo

- dep. A.Radzevičs

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (2.lasījums) (Steidzams)
(6240. dok., reģ. nr.1831)

Ziņo

- dep. I.Emsis

Debates

- dep. V.Buzajevs

Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(6241. dok., reģ. nr.1832)

Ziņo

- dep. I.Emsis

Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(6469. dok., reģ. nr.1911)

Ziņo

- dep. A.Radzevičs

Likumprojekts “Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (3.lasījums)
(6550. dok., reģ. nr.1664)

Ziņo

- dep. L.Mūrniece

Likumprojekts “Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (3.lasījums)
(6563. dok., reģ. nr.1707)

Ziņo

- dep. R.Jurķis

Debates

- dep. V.Agešins

Likumprojekts “Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā” (3.lasījums)
(6564. dok., reģ. nr.1723)

Ziņo

- dep. I.Emsis

Likumprojekts “Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā” (3.lasījums)
(6565. dok., reģ. nr.1818)

Ziņo

- dep. P.Kalniņš

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (3.lasījums)
(6566. dok., reģ. nr.1797)

Ziņo

- dep. M.Pietkevičs

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (3.lasījums)
(6569. dok., reģ. nr.1827)

Ziņo

- dep. M.Krastiņš

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (3.lasījums)
(6571. dok., reģ. nr.1682)

Ziņo

- dep. R.Jurķis

Likumprojekts “Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums” (3.lasījums)
(6573. dok., reģ. nr.1780)

Ziņo

- dep. M.Pietkevičs

Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām” (1.lasījums) (Steidzams)
(6597. dok., reģ. nr.1918)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Administratīvā procesa likumā” (3.lasījums)
(6577. dok., reģ. nr.1651)

Ziņo

- dep. R.Jurķis

Likuma “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” otrreizēja caurlūkošana
(6580. dok., reģ. nr.335)

Ziņo

- dep. R.Jurķis

Debates

- dep. V.Agešins

- dep. A.Ulme

- dep. M.Segliņš

- dep. J.Dobelis

- dep. B.Cilevičs

- dep. A.Kiršteins

- dep. P.Simsons

- dep. A.Kiršteins

Likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā” (3.lasījums)
(6584. dok., reģ. nr.1853)

Ziņo

- dep. Dz.Ābiķis

Likumprojekts “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (2.lasījums)
(6206. un 6545. dok., reģ. nr.1804)

Ziņo

- dep. J.Dalbiņš

Debates

- dep. V.Buzajevs

- dep. J.Dobelis

Paziņojums par kļūdīšanos balsošanā

- dep. L.Ozoliņš

Likumprojekts “Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (1.lasījums)
(6467. un 6547. dok., reģ. nr.1910)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” (1.lasījums)
(6228. un 6548. dok., reģ. nr.1822)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums)
(6227. un 6549. dok., reģ. ne.1821)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Tiesu iekārtas likums” (1.lasījums)
(6215. un 6557. dok., reģ. nr.1810)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (1.lasījums)
(6225. un 6558. dok., reģ. nr.1819)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (1.lasījums)
(6226. un 6559. dok., reģ. nr.1820)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Paziņojums

- dep. J.Stalidzāne

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedre I.Rībena

Likumprojekts “Grozījums Zemesgrāmatu likumā” (1.lasījums)
(6204. un 6560. dok., reģ. nr.1802)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Maksātnespējas likums” (1.lasījums)
(6223. un 6561. dok., reģ. nr.1817)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (1.lasījums)
(6216. un 6562. dok., reģ. nr.1811)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (2.lasījums)
(5890. un 6570. dok., reģ. nr.1710)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Debates

- dep. V.Buzajevs

Likumprojekts “Koncesiju likums” (2.lasījums)
(5523. un 6572. dok., reģ. nr.1601)

Ziņo

- dep. A.Radzevičs

Likumprojekts “Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses” (1.lasījums) (Steidzams)
(6445. un 6575. dok., reģ. nr.1896)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs

Likumprojekts “Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses” (2.lasījums) (Steidzams)
(6445. un 6575. dok., reģ. nr.1896)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs

Likumprojekts “Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi” (1.lasījums) (Steidzams)
(6471. un 6576. dok., reģ. nr.1912)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs

Likumprojekts “Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi” (2.lasījums) (Steidzams)
(6471. un 6576. dok., reģ. nr.1912)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs

Likumprojekts “Grozījumi Satversmes tiesas likumā” (1.lasījums)
(6199. un 6578. dok., reģ. nr.1799)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” (1.lasījums) (Steidzams)
(6462. un 6579. dok., reģ. nr.1905)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (1.lasījums) (Noraidīts)
(4480. dok., reģ. nr.1292)

Ziņo

- dep. A.Krūmiņš

Alternatīvais likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(6591. dok., reģ. nr.1925)

Ziņo

- dep. A.Krūmiņš

Likumprojekts “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (1.lasījums) (Steidzams)
(6603. dok., reģ. nr.1930)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Likumprojekts “Grozījumi Muitas likumā” (3.lasījums)
(6555. dok., reģ. nr.1808)

Ziņo

- dep. E.Šņepste

Debates

- dep. A.Kāposts

Informācija par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātiem V.Krištopanam, J.Straumem, A.Šleseram un D.Turlajam

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedre I.Rībena

Atbildes uz deputātu jautājumiem

2006.gada 25.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Sākam Saeimas sēdi - atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem.

Saeimas Prezidijs ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Mārim Kučinskim nodevis deputātu Jāņa Urbanoviča, Ivana Ribakova, Aleksandra Bartaševiča, Alekseja Vidavska un Vitālija Orlova jautājumu „Par iedzīvotāju tiesību pārkāpumiem, uzsākot apkures sezonu Rēzeknes pilsētā”. Ministrs ir sniedzis rakstisku atbildi. Tā kā jautātāji nav ieradušies uz šo sēdi, acīmredzot Saeimas Prezidijs var uzskatīt, ka deputāti ir apmierināti ar rakstisko atbildi.

Otru jautājumu Saeimas Prezidijs ir nodevis ārlietu ministram Artim Pabrikam. Tas ir deputātu Vladimira Buzajeva, Jakova Plinera, Nikolaja Kabanova, Andreja Aleksejeva un Andra Tolmačova jautājums „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā”.

Ir sniegta rakstiska atbilde. Man ir jautājums jautātājiem: vai jūs esat apmierināti ar rakstisko atbildi?

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Andrim Tolmačovam.

A.Tolmačovs (politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Nē, neesam apmierināti.

Sēdes vadītāja. Tā kā deputāti nav apmierināti ar rakstisko atbildi un diemžēl ārlietu ministrs šodien nav ieradies uz atbilžu sniegšanu, šo sēdi mēs pārceļam uz nākamo trešdienu.

Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un uzskatām šo sēdi par slēgtu.

Paldies.

 

Atbildes uz Saeimas deputātu jautājumiem

2006.gada 25.oktobrī

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra M.Kučinska atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par iedzīvotāju tiesību pārkāpumiem, uzsākot apkures sozonu Rēzeknes pilsētā” (reģ. nr.152) (Rakstiska atbilde)
Latvijas Republikas ārlietu ministra A.Pabrika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā” (reģ. nr.153) (Pārcelta)

 

Balsojumi

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.1919)
Datums: 26.10.2006. 09:02:54 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6551 nodošanu komisijām

Par Nolīgumu, ar ko groza partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā
Datums: 26.10.2006. 09:03:36 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6552 nodošanu komisijām

Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa
Datums: 26.10.2006. 09:04:30 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6553 nodošanu komisijām

Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu
Datums: 26.10.2006. 09:05:14 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6554 nodošanu komisijām

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Datums: 26.10.2006. 09:05:46 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6567 nodošanu komisijām

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā
Datums: 26.10.2006. 09:06:14 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6568 nodošanu komisijām

Grozījumi Saeimas kārtības rullī
Datums: 26.10.2006. 09:06:42 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6603 nodošanu komisijām

Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ē.Zundam
Datums: 26.10.2006. 09:07:38 bal008
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok.nr.6585

Grozījumi likumā "Par aviāciju" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:11:22 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6416 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:16:24 bal013
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:17:08 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6240B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:18:08 bal015
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:19:00 bal016
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:19:20 bal017
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:21:04 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6241 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 09:22:28 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6469 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:23:16 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6550 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:25:24 bal021
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:26:30 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6563 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:27:52 bal023
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6564 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:28:38 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6565 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:29:34 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6566 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:33:28 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6569 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Civilprocesa likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:34:24 bal027
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6571 pieņemšanu 3.lasījumā

Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:35:14 bal028
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6573 pieņemšanu 3.lasījumā

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:36:10 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6597 steidzamību

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:36:32 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6597 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Administratīvā procesa likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 09:42:30 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6577 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (otrreizēja caurlūkošana)
Datums: 26.10.2006. 09:59:26 bal032
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (otrreizēja caurlūkošana)
Datums: 26.10.2006. 09:59:52 bal033
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (otrreizēja caurlūkošana)
Datums: 26.10.2006. 10:13:06 bal034
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (otrreizēja caurlūkošana)
Datums: 26.10.2006. 10:13:40 bal035
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6580 pieņemšanu otrreizējā caurlūkošanā

Grozījumi Sporta likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:16:58 bal036
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6584 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Nacionālās drošības likumā (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:23:14 bal037
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Nacionālās drošības likumā (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:23:48 bal038
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6545 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:25:12 bal039
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6467 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:26:04 bal040
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6228 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.1821) (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:26:48 bal041
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6227 pieņemšanu 1.lasījumā

Tiesu iekārtas likums (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:27:30 bal042
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6215 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr.1819) (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:28:14 bal043
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6225 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Civilprocesa likumā (reģ. nr.1820) (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 10:28:56 bal044
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6226 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Zemesgrāmatu likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:01:26 bal045
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6204 pieņemšanu 1.lasījumā

Maksātnespējas likums (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:02:16 bal046
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6223 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr.1811) (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:03:04 bal047
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6216 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Civilprocesa likumā (reģ. nr.1710) (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:03:50 bal048
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Civilprocesa likumā (reģ. nr.1710) (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:05:54 bal049
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi Civilprocesa likumā (reģ. nr.1710) (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:06:14 bal050
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi Civilprocesa likumā (reģ. nr.1710) (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:06:34 bal051
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi Civilprocesa likumā (reģ. nr.1710) (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:07:32 bal052
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6570 pieņemšanu 2.lasījumā

Koncesiju likums (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:09:38 bal053
Balsošanas motīvs: Par 11.priekšlikumu

Koncesiju likums (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:10:02 bal054
Balsošanas motīvs: Par 12.priekšlikumu

Koncesiju likums (2.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:19:38 bal055
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6572 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:20:42 bal056
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6445 steidzamību

Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:21:00 bal057
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6445 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 11:21:34 bal058
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6445 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:22:34 bal059
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6471 steidzamību

Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:22:52 bal060
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6471 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 26.10.2006. 11:23:30 bal061
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6471 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Satversmes tiesas likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:24:12 bal062
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6199 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par tiesu varu" (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:25:08 bal063
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6462 steidzamību

Grozījumi likumā "Par tiesu varu" (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:25:28 bal064
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6462 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Valsts civildienesta likumā (reģ. nr.1292)
Datums: 26.10.2006. 11:27:26 bal065
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4480 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Valsts civildienesta likumā (reģ. nr.1925) (1.lasījums) (alternatīvais likumprojekts)
Datums: 26.10.2006. 11:27:56 bal066
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6591 steidzamību

Grozījumi Valsts civildienesta likumā (reģ. nr.1925) (1.lasījums) (alternatīvais likumprojekts)
Datums: 26.10.2006. 11:28:16 bal067
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6591 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:30:28 bal068
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6603 steidzamību

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (1.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:30:50 bal069
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6603 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Muitas likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:33:34 bal070
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Muitas likumā (3.lasījums)
Datums: 26.10.2006. 11:34:02 bal071
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.6555 pieņemšanu 3.lasījumā