Latvijas Republikas 8.Saeimas

pavasara sesijas piektās sēdes

2006.gada 31.maijā-1.jūnijā

turpinājums

2006.gada 1.jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājas biedre

Vineta Muižniece.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Labrīt, godātie Saeimas deputāti! Lūdzu, ieņemiet savas vietas! Sāksim darbu.

Turpinām izskatīt Saeimas 2006.gada 31.maija sēdes darba kārtību.

Likumprojekts “Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Labrīt, kolēģi!

Sēdes vadītāja. Mēs sākam ar balsojumu par likumprojekta atzīšanu par steidzamu.

I.Solovjovs. Jā, tas ir pirmais, ko komisija ierosināja. Es aicinu arī jūs atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

I.Solovjovs. Paldies. Tātad es jūs aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam, kā arī izskatīšanas laiku! Lūdzu!

I.Solovjovs. Godātie kolēģi! Godājamā priekšsēdētāja! Ja jums nav iebildumu, tad izskatīsim tūlīt arī otrajā, galīgajā, lasījumā. Es komisijas vārdā aicinu jūs to izdarīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums “Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Komisija ierosina vispirms atzīt likumprojektu par steidzamu. Komisijas vārdā es aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

I.Solovjovs. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

I.Solovjovs. Godātie kolēģi! Ja jums nav iebildumu, es komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā tūlīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - nav, atturas - 1. Likums “Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Komisijas vārdā es jūs aicinu atbalstīt tāpēc, ka komisija ierosināja šo likumprojektu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

I.Solovjovs. Es jūs aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

I.Solovjovs. Ja jums nav iebildumu, godājamie kolēģi, es jūs aicinu atbalstīt likumprojekta izskatīšanu tūlīt arī otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums “Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Būtība ir pašā nosaukumā, un Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu, un komisijas vārdā es jūs aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - 4, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.

I.Solovjovs. Mēs ierosinām priekšlikumus iesniegt 6.jūnijā.

Sēdes vadītāja. 6.jūnijā. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Šeit arī būtība ir pašā nosaukumā. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu, un komisijas vārdā es jūs aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.

I.Solovjovs. Otrajam lasījumam priekšlikumus iesniegt 6.jūlijā... jūnijā. Piedodiet.

Sēdes vadītāja. Jūnijā? 6.jūnijā. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Ārlietu komisija minēto likumprojektu izskatīja savā sēdē un lūdz kolēģus atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Ķikuste. 6.jūnijs.

Sēdes vadītāja. 6.jūnijs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu par Saprašanās memorandu un lūdz atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Ķikuste. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 6.jūnijs.

Sēdes vadītāja. 6.jūnijs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu un lūdz atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Ķikuste. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 6.jūnijs.

Sēdes vadītāja. 6.jūnijs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu un lūdz atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Ķikuste. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 6.jūnijs.

Sēdes vadītāja. 6.jūnijs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju””. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina atbalstīt to.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam!

J.Dalbiņš. Priekšlikumu iesniegšanas laiks otrajam lasījumam... 8.jūnijs.

Sēdes vadītāja. 8.jūnijs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Aizsardzības un iekšlietu komisija iepazinās ar iesniegto likumprojektu savā sēdē, atbalstīja to pirmajā lasījumā. Un lūdz arī šim likumprojektam piešķirt steidzamību.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

J.Dalbiņš. Lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

J.Dalbiņš. Priekšlikumu iesniegšanas laiks - 8.jūnijs. Un izskatīšana - 15.jūnijā.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas laiks - 8.jūnijs. Izskatīšana - 15.jūnijā. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Ieroču aprites likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija atbalsta šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Un lūdz piešķirt tam steidzamību.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

J.Dalbiņš. Priekšlikumu iesniegšanas laiks - 8.jūnijs. Izskatīt - 15.jūnija sēdē.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks ir noteikts, un izskatīšana notiks 15.jūnija sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””. Otrais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāts Jānis Esta.

J.Esta (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Dokumenta Nr.5927. Iesniegti pieci priekšlikumi.

1. - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Esta. 2. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Atbalstīts.

(Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2.priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - 7, atturas - 8. Priekšlikums atbalstīts.

J.Esta. 3. - deputātes Krastiņas priekšlikums. Atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas 5.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Esta. Tāpat 4. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 5. - komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 4. un 5.priekšlikumu.

J.Esta. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu balsot otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - 2, atturas - 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam!

J.Esta. Priekšlikumu iesniegšanas laiks - 6.jūnijs.

Sēdes vadītāja. 6.jūnijs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Ēriks Zunda.

Ē.Zunda (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā sēdes vadītāja! Godātie kolēģi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīja grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” ar reģistrācijas numuru 1426, ko iesniedzis Ministru kabinets, un nolēma to neatbalstīt, bet izstrādāt alternatīvo likumprojektu ar reģistrācijas numuru 1730, kuru lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vispirms balsojam par Ministru kabineta iesniegto likumprojektu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 11, pret - 29, atturas - 42. Likumprojekts nav atbalstīts.

Izskatām alternatīvo likumprojektu. Lūdzu zvanu! Balsojam par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 7, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam!

Ē.Zunda. Lūdzu noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 8.jūniju.

Sēdes vadītāja. 8.jūnijs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts. Paldies.

Ē.Zunda. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu”. Iesniedzēji deputāti Solvita Āboltiņa, Inguna Rībena, Uldis Mārtiņš Klauss, Dzintars Zaķis un citi.

Iesniedzēju vārdā runās deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Kad pagājušajā sēdē faktiski tika pieņemta puse no mūsu priekšlikuma par darbu vasaras periodā, nu ne gluži tādā redakcijā, kā mēs bijām iesnieguši, bet patiesībā, ja nepieciešams, var jau arī sasaukt ārkārtas sēdes un strādāt. Mēs bijām dziļi gandarīti un domājām par to, ka šodien faktiski varētu arī atsaukt savu priekšlikumu. Taču nedaudz vielas pārdomām.

Vai Kalvīša valdībai var uzticēt tādu spēcīgu instrumentu kā darbu, pamatojoties uz Satversmes 81.pantu? (No zāles: “Var!”) Un šķiet, ka šis jautājums ir vismaz pārdomu vērts. Nu, pirmkārt, mums bija viens ministrs, kurš teica (No zāles dep. M.Pietkevičs: “Kurš?”), ka laikā, kad ekonomika attīstās, nav ko daudz domāt, vajag tikai spiest pedāli grīdā un uz priekšu. Nu inflāciju esam dabūjuši, braukdami ar pedāli grīdā. (No zāles dep. M.Pietkevičs: “Kariņš, vai ne?”)

Otrs jautājums. Vispārējā sākumdeklarēšana. It kā jau tādas nevainīgas debates: vai vajag deklarēt visiem Latvijas iedzīvotājiem vai tikai, sākot no noteikta sliekšņa. Jautājums jau būtu tiešām diskutējams, bet izskatās, ka diskusija šobrīd ir pašmērķis, lai novērstu deklarēšanas ieviešanu kā tādu.

Tāpēc, kolēģi, es aicinu pārdomāt, vai šī valdība ir pelnījusi mūsu uzticību tādā mērā, ka mēs viņai varam ļaut strādāt pēc pilnas programmas, vai varbūt tomēr mums vajadzētu noteikt, ka pavasara sesiju slēgsim tikai septembrī, un tādā veidā pašiem lemt par visiem likumiem.

Es aicinu pārdomāt šo lietu.

Sēdes vadītāja. Turpinām debates. Deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti!

Jūs, “Jaunais laiks”, pēdējās sēdēs esat parādījuši, ka jūs negribat strādāt. Jūs vakar vairākkārt “norāvāt” kvorumu, lai parlaments nevarētu pieņemt likumus. Šodien jūs tā turpināt. (No zāles: “Kauns!”) Jūs gatavojat iesniegšanai likumu, ar kuru tiks publiskoti latviešu komunistu uzvārdi. Ar šo informāciju jebkurš var iepazīties arhīvos. Jūs iesniedzat bezjēdzīgus likumus. Man ir kauns.

Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu, jo iepriekš mēs esam vienbalsīgi atbalstījuši citu priekšlikumu, kas ir daudz konstruktīvāks un pamatotāks.

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Laika ir daudz. Visa dzīve ir priekšā, tā ka mēs mierīgi varam aprunāties.

Pirmkārt. Bieži vien ir jāatgādina tas, ka sabiedrība tiek maldināta, sakot tai, ka Saeimai esot atkal kārtējās brīvdienas. Gadiem ilgi ir bijis jānopūlas skaidrojot, ka Saeimai vispār nav brīvdienu.

Jāpaskaidro, ka kāds atsevišķs deputāts var palūgt atvaļinājumu, un par to balso Saeima. Saeimai ir paredzēti pārtraukumi starp sesijām. To nosaka Saeimas darba specifika, bet tas nenozīmē, ka Saeimas deputāts var vazāties riņķī un neko nedarīt šajos pārtraukumos (lai gan diemžēl daudzi tā rīkojas, un tas ir vienkārši negods Saeimas deputātam, nekas cits!).

Tas ir pirmkārt.

Tagad runāšu par šo gadu. Redziet, šajā gadā ir tik netīras priekšvēlēšanu darbības, kādu nav bijis ne pirms vienām Saeimas vēlēšanām. Nekad. Deputāti (es jau nerunāšu par citiem!) pat izmanto viena otra teikto šeit, īpaši sagroza un nekaunīgi maldina sabiedrību. Pēdējā informācija, kas man ir, liecina par to, kā tiek maldināti pensionāri. Diemžēl Saeimas deputāti, izmantojot savu dienesta stāvokli, sniedz pensionāriem pilnīgi nepareizu informāciju, apzināti maldinot viņus. Tiek iesaistītas tiesībsargājošās iestādes, diemžēl viena otra arī paļaujas uz to...

Un nu mēs esam tādā diezgan neglītā stāvoklī nonākuši vispār... Paldies Dievam, bija vairāk vai mazāk laika aprunāties ar Latvijas Republikas pilsoņiem, kas tomēr vairāk vai mazāk novērtē Saeimas darbu.

Par šo konkrēto priekšlikumu. Kā jūs atceraties, Zemnieku savienība kopā ar “zaļajiem” bija iniciatore nu kaut kam vienreizēji jocīgam. Tas bija tad, kad bija runa par priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegšanu. Paldies Dievam, Saeima “izgāza” šos murgus un pie tiem mēs vairs neatgriezīsimies.

Vakar tika “izgāzti” vēl vieni murgi. Nu nesanāks vairs nekas ar rokas bučošanām un klanīšanos: 8.marts ir pazudis no dienas kārtības! Paldies Dievam! Un pazudis ir vēl viens otrs murgains priekšlikums.

Taču, ja mēs uztaisīsim šādu pārtraukumu, tad diemžēl... Zinot to, ka koalīcijā strādā pietiekami daudz kārtīgu deputātu, es tomēr nevaru aizmirst arī to, ka politikānisms var ņemt virsroku valdības darbā un vasaras laikā Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā var parādīties zili, zaļi un sarkani brīnumi. Tas ir tas galvenais, par ko ir jādomā!

Labi, es saprotu: katrs saziņas līdzeklis ir kaut kādās rokās vai zem kaut kādas “cepures” un katrs raksta to, kas tam ir jāraksta. Tas ir saprotami, un par to it kā nebūtu ko brīnīties. Bet, ja mēs nonākam līdz tam, ka var parādīties dažnedažādi brīnumi, kas saistīti ar likumprojektiem, tad tas jau ir kaut kas pavisam cits. Diemžēl principi tikpat kā ir pazuduši, ir neglīta izrunāšanās vienam pret otru un viena neglīta rīcība! Es savulaik esmu teicis, ka es nosodu jebkuru Saeimas deputātu, kas atļaujas saziņas līdzekļos sniegt neglītu informāciju par citiem kolēģiem. Man liekas, ka šādi deputāti nav deputāti, viņi ir nejauši šeit iemaldījušies. Diemžēl tādi ir, un tie izmanto politiskās pretrunas, lai vienkārši neglīti izrunātos par savu kolēģi. Nu, vienalga, agrāk vai vēlāk jūs visi nonāksiet Dieva priekšā, un tad lai Viņš tiek ar jums galā - kā nu ar kuru... (No zāles: “Runā par sevi?”)

Tagad runāsim par darbu. Vai jums ir bail no darba, kolēģi? Vai tiešām mums, Saeimas deputātiem, ir bail no darba vasarā? Kas par nelaimi? Pasakiet, lūdzu! Kāpēc mēs nevaram strādāt tieši tāpēc, ka šī ir priekšvēlēšanu vasara? Kāpēc mēs šajā priekšvēlēšanu laikā nevaram strādāt? Kāda ir problēma? Nu nāciet un paskaidrojiet: kam ir izdevīgi, ka Saeima visu vasaru nestrādā? Kāds ir arguments šai lietai? Šitā tukšā muldēšana par braukšanu pie vēlētājiem? Tā jau ir līdz apnikumam dzirdēta. Trīsarpus gadus nav jābrauc pie vēlētājiem, bet dažus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām ir jābrauc pie vēlētājiem. Ģeniāla doma!

Mēs diezgan nopietni frakcijā pārrunājām šo jautājumu un neredzam neko sliktu, ja Saeima vasarā turpina strādāt. Sauciet to tad par vasaras vai par ziemas, vai par rudens sesiju. Man liekas, ka mums te visi gadalaiki ir sajukuši, un tas man atgādina vienu mākslinieku, kurš gribēja ļoti lielu naudu saņemt par to, ka bija iekrāsojis vienas telpas četras sienas četrās dažādās krāsās. Viņam dzeltenā krāsa simboliski bija pavasaris; siena, ko zaļā krāsā viņš bija iekrāsojis, viņam skaitījās vasaras simbols; tādā oranži sarkanā krāsā - tā viņam bija rudens simbolika, un ziemu viņš vienkārši simbolizēja, nokrāsojot sienu baltā krāsā. Man liekas, ka mums patlaban ir apmēram līdzīga attieksme pret savu darbu šeit, Saeimā.

Cienītie kolēģi, nāciet, lūdzu, un argumentējiet to, ka nav jāstrādā Saeimai vasarā! Lūdzu, nāciet un paskaidrojiet: kāpēc jūs negribat vasarā strādāt? Starp citu, šodien laikrakstā “Latvijas Avīze” ir... paņemiet rokā “Latvijas Avīzi” un palasiet, ko domā tie cilvēki, kas izsakās šajā laikrakstā! Tur tieši tā ir pateikts: “Kāpēc citiem cilvēkiem ir jāstrādā, bet Saeima vasaras laikā var nestrādāt?” Nu tad glābsim Saeimas godu un turpināsim darbu vismaz šajā vasarā!

Tā ka es atbalstīšu šo priekšlikumu un ceru, ka varbūt arī citi to darīs.

Sēdes vadītāja. Deputāts Kārlis Šadurskis, otro reizi.

 

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Lagzdiņa kungs tik bieži melo, ka “Jaunais laiks” negrib strādāt, ka šķiet, ka pats jau tam ir noticējis.

Kā patiesībā bija? Tad, kad Tautas partija “Jauno laiku” ļoti neglīti apmānīja Azartspēļu likuma sakarā (mēs labticīgi, uzticēdamies saviem partneriem, nobalsojām par steidzamību, bet pēc tam jaunais censonis no Tautas partijas iesniedza uz trešo lasījumu tādus priekšlikumus, ka saziņas līdzekļiem radās pamatotas bažas, ka daži deputāti ir paņēmuši kukuli no spēļu biznesa), mēs pieņēmām lēmumu nebalsot par steidzamību. Un konsekventi nebalsojām šajā Saeimā.

Ja valdošā koalīcija nevar nodrošināt, lai, balsojot par steidzamību, būtu kvorums, tad, godātie kolēģi, tas tikai nozīmē valdošās koalīcijas vājumu, neko citu! Jums vienkārši trūkst disciplīnas. Es ieteiktu valdošajai koalīcijai drusku nopietnāk domāt par savu darbu!

Bet, protams, tas, ka Lagzdiņa kungs aizstāv...

Sēdes vadītāja. Godātais Šadurska kungs! Lūdzu nenovirzīties no apspriežamā temata! Mēs runājam par pārtraukumu Saeimas darbā.

K.Šadurskis. Jā, paldies, sēdes vadītāja! Tāpēc es gribu runāt par ļoti svarīgu likumprojektu, ko “Jaunais laiks” šodien iesniedza un pie kā ir nepieciešams strādāt, lai to pieņemtu visos trijos lasījumos. Proti, runa ir par Kompartijas nomenklatūras sarakstu publiskošanu. Un tas, ka Tautas partija (Lagzdiņa kunga personā) aizstāv nomenklatūras datu slēpšanu, man bija patiesi jaunums.

Sēdes vadītāja. Deputāts Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamie kolēģi! Šitā strādādami, mēs tālu netiksim. (No zāles dep. A.Klementjevs: “Malacis, pagaidām labi. Es visu fiksēju!”) Būtu jau labi, ja strādātu. Es būtu priecīgs un būtu ar mieru strādāt visu vasaru. Būtu ar mieru strādāt tā, kā strādājām 5.Saeimā, kad bija nedēļā četras sēdes, jo nebija likumu, bija jārada jauni likumi. Un mēs, deputāti, strādājām un nečīkstējām. (No zāles: “O, pagaidi, čīkstēt nedrīkst!”) Nekurnējām un strādājām nevis no 9.00 līdz 15.00, kā tagad, bet četras reizes nedēļā no 9.00 līdz vēlai naktij. Ja vajadzēja, arī naktis paņēmām klāt.

Tiktāl - par strādāšanu.

Bet, ja strādāsim tā, kā tagad (un par to, kā strādā valdība, es jau teicu, un pēc tam “Latvijas Avīze” ļoti jaukā karikatūrā parādīja, kā sprāgušu kaķi velk aiz astes līdz vēlēšanām), nu tad... nu tad skatieties paši!

Pie tam Saeimā jau tagad faktiski nevar normālā latviešu valodā, daudzkrāsainā, izteikties, jo uzreiz, piemēram, Tabūnam - muti ciet! Arī Dobelim - muti ciet! (No zāles dep. A.Klementjevs: “Pagaidi, uzmanīgi, pagaidi!”) Un vēl vienam otram, vai ne? Un tūlīt sauc uz Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju - sauc, tā sakot, “uz tepiķa” (No zāles: “Bikses nost!”), tāpat kā kādreiz Centrālajā komitejā sauca, ja runāja par latviskām lietām.

Sēdes vadītāja. Tabūna kungs! Atļaušos jums atgādināt, ka Saeimas deputātu ētikas kodekss attiecas uz visiem deputātiem - gan uz jums, gan uz visiem pārējiem - un...

P.Tabūns. Jā, protams, protams!

Sēdes vadītāja. ...un ar Saeimas lēmumu pieņemto Saeimas deputātu ētikas kodeksu apšaubīt jums šinī brīdī nav nekādu tiesību. (No zāles dep. A.Klementjevs: “Sodīt, sodīt!”)

P.Tabūns. Deputātam ir absolūtas tiesības. Un pēc tam viņu var saukt, tā sakot, uz Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju, uz Prezidiju... Tur jau tā lieta, ka, saprotiet, uzreiz pārtrauc: tev nav tiesību! (Starpsaucieni no zāles.) Katram deputātam ir pilnīgas tiesības...

Sēdes vadītāja. Godātais Tabūna kungs! Jūs novirzāties no apspriežamā temata.

P.Tabūns. Cienījamie kolēģi! Tagad par lietu. Mēs tagad strādājam apmēram tādā pašā garā kā vakar vai pagājušo ceturtdien, kad apspriedām svētku un atceres dienas, kad balsojām un sabalsojām te iekšā visādas brālēnu un māsīcu dienas, pērļu zvejnieku dienas un tā tālāk. (No zāles dep. A.Klementjevs: “Par tēmu runā!”) Tā ka, lūk, tik tālu esam aizgājuši.

Ja tāda strādāšana mums ir vajadzīga, nu, tad, lūdzu, tā arī strādāsim! Bet tur nekas prātīgs, protams, neiznāks. Es vienkārši to paredzu.

Un, lai gari nerunātu un lai mani nepārtrauktu vēlreiz, es teikšu rindas, ko man ieteica kolēģi (No zāles dep. A.Klementjevs: “Davai, dzejā!”):

“Nāks likumi atkal trejkrāsaini,

Drīz zili, drīz zaļi, drīz sarkani,

Un būsim laimīgi!”

(Aplausi. No zāles dep. A.Klemetjevs: “Urrā! Malacis!”)

 

Sēdes vadītāja. Deputāts Vilnis Edvīns Bresis.

V.E.Bresis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie kolēģi! Tad, kad “Jaunais laiks” aizgāja opozīcijā, es tā mazlietiņ paskatījos it kā no malas uz mums: vai no tā mūsu darbs kļūst progresīvāks, konstruktīvāks vai paliek destruktīvāks? Un atklāti jāteic, ka diemžēl neko labu mēs no tā neesam saņēmuši.

Diemžēl jūsu priekšlikumi ir brīžiem tik smieklīgi, ka smieklīgāku vairs nevar būt. Teiksim, jūs ļoti vēlaties strādāt, bet tanī pašā laikā nepiedalāties balsojumā, “noraujat” kvorumu, jo, lūk, kādam varbūt vakar vajadzēja ātrāk aiziet tēju padzerties mājās... Nu, kur tad ir tas jūsu darbs? Kur ir tā jūsu progresīvā ievirze? Atvainojiet, man šķiet, ka Saeima ir kļuvusi principiāli destruktīva. Saeima šodien vairs nav spējīga reāli strādāt. Vienīgais, kas šodien vēl var strādāt, ir valdība. Un tāpēc man šķiet, ka ir principiāli jāļauj šai valdībai strādāt. Jo mazāk mēs šeit mērkaķosimies un šo tribīni izmantosim priekšvēlēšanu kampaņas organizācijai, jo labāk būs.

Tāpēc, kolēģi, strādāsim tiešām tā, kā ir jāstrādā, nevis runāsim par strādāšanu, tanī pašā laikā nedarīdami neko!

Sēdes vadītāja. Deputāte Ināra Ostrovska.

I.Ostrovska (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Lēmums par tālāko darbu tik tiešām ir ļoti svarīgs. Es gribu atgādināt to, ka parlaments ir pati svarīgākā valsts institūcija un būtībā parlamentam ir jākontrolē valdības darbs.

Ir bīstami tas, ka tie svarīgie lēmumi, kas tiks izdarīti vasarā, var tikt pieņemti Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā. Varbūt rīkos dažādas... nu, slepenas sanākšanas, un varbūt to patiesais mērķis nebūs tas, par ko zina parlaments. Slēgtās sēdēs tad varētu daudzus jautājumus, varbūt arī privatizācijas jautājumus, atrisināt, apejot parlamentu, un tas demokrātiskai valstij ir ļoti bīstami.

Taču, ja jau runājam par darbu vasarā, tad es tomēr gribu atgādināt “Jaunajam laikam”, ka jums tomēr būtu vajadzējis strādāt. Tādējādi vasaru būtu izmantojuši, un arī parlaments būtu palīdzējis kopīgā darbā.

Sēdes vadītāja. Deputāts Arturs Krišjānis Kariņš.

A.K.Kariņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Sēdes priekšsēdētāja! Godātie kolēģi!

Es sēžu un klausos, un domāju: daudz muļķību esmu savā mūžā dzirdējis un arī šajā zālē šodien turpinu dzirdēt muļķības.

Parunāšu vispirms par darbu un par strādāšanu. Es šajā Saeimā esmu strādājis... tagad ir jau ceturtais gads... Pirmajās divās vasarās, kad es biju Saeimas deputāts un nebiju valdībā, es biju viens no tiem, kuri praktiski katru dienu Saeimā strādāja. Un, kolēģi, es zinu, cik ir tādu deputātu, kurus es šeit vasarās redzēju. Tikai reto. Tādu faktiski bija ļoti maz. Tātad, ja jūs sakāt, ka šeit, Saeimā, mēs strādājam visu vasaru, tad, kolēģi, man ir vienkārši kauns to dzirdēt. Jūs paši zināt, ka tā tas līdz šim nav noticis. Kad Saeimas sesiju starplaiks iestājas, tad deputāti brauc, kur nu kurais (No zāles dep. L.Ozoliņš: “Pie vēlētājiem brauc!”), un Saeimas darbs faktiski apstājas. Tāda ir tā īstenība (No zāles: “Nespried pēc sevis!”), neskatoties uz to, ka oficiāli mums neskaitās brīvdienas.

Otrais punkts. Par to, vai “Jaunais laiks” ir gribīgs strādāt vai nav gribīgs strādāt. Šeit viens otrs deputāts grib radīt kaut kādu mītu, ka mēs, “Jaunais laiks”, strādāt negribam. (No zāles dep. L.Ozoliņš: “Kurš vakar norāva sēdi?”) Gluži pretēji! Partija “Jaunais laiks” ir vienmēr pastāvējusi uz to, ka ir jāstrādā, taču strādājot ir jāvadās pēc zināmiem godīguma un ētikas principiem. Un mēs šīs valdības vadītājam jau labu laiku, apmēram sešus mēnešus, teicām, ka tāds darbs, kāds tas bija valdošajā koalīcijā, nebija iespējams, un pēc tā, ko mēs redzējām “jūrmalgeitas” sakarā (No zāles dep. L.Ozoliņš: “Jūs paši to uztaisījāt!”), mēs lūdzām valdības vadītāju izvēlēties: strādāt vai nu stabilā vairākumvaldībā kopā ar partiju “Jaunais laiks”, vai šādā te putrā, kāda tagad ir izvēlēta, - mazākumvaldībā kopā ar Latvijas Pirmo partiju.

Kā mēs redzam, premjers izvēlējās strādāt kopā ar Latvijas Pirmo partiju. Tautas partija izvēlējās Latvijas Pirmo partiju, atstumdama “Jauno laiku”! “Jaunais laiks” tātad spiestā kārtā ir opozīcijā. Taču tas, ka mēs esam opozīcijā, nenozīmē, ka mēs nevēlamies strādāt. Gluži pretēji, mēs ierosinām jums šogad mainīt savus ieradumus un turpināt Saeimas darbu visu vasaru, un viens no galvenajiem šā ierosinājuma iemesliem ir tas, kas ir nu jau vairākkārt minēts: Satversmes 81.pants ir ļoti spēcīgs instruments - valdības likumdošanas iespēja, kas Satversmē ir paredzēta. Valdība var bez Saeimas atbalsta pieņemt likumus. Tāpēc priekšvēlēšanu laikā nu gan nevajadzētu atstāt to visu mazākumvaldības rokās, kura, iespējams, gribēs spert kādus radikālākus soļus, juzdama, ka varbūt rudenī neies tik labi.

Es aicinu visus kolēģus balsot atbildīgi - balsot par to, lai pārtraukums starp sesijām šovasar vienkārši nenotiktu, un mēs tupinātu darbu un nedotu mazākumvaldībai ar radikāļu iezīmēm iespēju pieņemt mūsu valstij nelabvēlīgus likumus.

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis, otro reizi.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Tomēr paliek neatbildēts jautājums. Kāpēc 8.Saeima tieši tagad, priekšvēlēšanu gaisotnē, nevarētu nomierināties un mierīgā garā turpināt savu darbu. Mums ir daudzas iestrādes, kuras vajadzētu īstenot. Daudz darbu, kurus būtu vēlams pabeigt. Mēs varētu šeit, Saeimā, mierīgi runāt savā starpā, nevis viena partija bruktu virsū otrai. Nevar vis tā - otru nosaukt par muļķi vai teikt, ka viņš neko neprot!

Cienītie kolēģi! Nevienam daudz prāta nevajag, lai otra cilvēka piedāvāto nosauktu par muļķīgu. Tur neko daudz nevajag. Tur nevajag neko pierādīt, vienkārši pasaka otram: “Tu esi muļķis.” Nu, un viss kārtībā. Pierādījumi nav vajadzīgi. Un tāpēc, partijas, labāk neaiztieciet cita citu, bet runāsim par pašu principu - par Saeimas darbu! Kāpēc mēs nevarētu vasarā strādāt? Nu nāciet kāds un paskaidrojiet! Nevis rādiet uz otru: “Jā, jūs tad un tad bijāt tur un tur, un tāpēc notika tas un tas,” -, bet nāciet katrs un paskaidrojiet: “Man ir grūti vasarā strādāt, es gribu aizbraukt uz Zelta Smiltīm. Man ir astma, man ir vēdergraizes, man tur un tur sāp - vai! -, un tāpēc man šajā vasarā gribas atpūsties.” Tas būtu godīgi. Tas ir arguments. Es vārgus cilvēkus atbalstīšu.

Lūdzu, brauciet un ārstējieties. Varbūt kādam tas vārgums ir garīgas piepūles vai kaut kādu tamlīdzīgu iemeslu dēļ. Viss būs kārtībā: mēs šeit, Saeimā, nobalsosim par jūsu atvaļinājumu, kā to esam arī agrāk darījuši, - uz nedēļu, uz divām, kā nu kuram vajag.

Paskaidrojiet, kāpēc Saeima nevar strādāt vasarā? Kur ir argumenti? (No zāles dep. V.E.Bresis: “Tu pats ļoti labi zini!”) Vismaz vienu pasakiet! Kur jūs gribat pazust pa vasaras laiku? Ievēlēs jaunu Saeimu, un ej tu sazini, kāda tā būs. Sēdēs tur daļa no... jums jau tur nekādas izredzes nespīd un nespīdēs. Jūs varat bļaut vai kliegt. (No zāles: “Bez tevis būs labi!”) Jūs esat par sīku priekš manis. Tas ir vairāk nekā skaidrs.

Tā ka faktiski nav argumentu tam, lai nevarētu strādāt. Es neredzu šādus argumentus.

Un uzsveru, ka šī ir priekšvēlēšanu gaisotne. Un ka nākamajai valdībai var nākties sākumā krietni pūlēties, jo, kā jūs redzat, aptaujas liecina par kādu piecu vai sešu partiju ļoti tuviem rādītājiem. Un līdz ar to ir jāpieļauj varbūtība, ka mēģinājumi vienai otru izstumt no nākamās valdības var beigties bēdīgi Latvijas valstij. Paturiet arī to prātā - tie, kas sevi vēl uzskata par Latvijas patriotiem!

Tāpēc skaidri pasaku: aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un iesaku tiem, kam ir kaut kas pret šādu priekšlikumu, nākt un pateikt, kāpēc viņi ir pret, un paskaidrot, kāpēc viņi negrib strādāt. Lai viņi paskaidro!

Sēdes vadītāja. Deputāte Linda Mūrniece.

L.Mūrniece (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Es vēlos atgādināt tikai divas lietas.

Pirmā. Pavisam nesen, pēc partijas “Jaunais laiks” aiziešanas no koalīcijas, pašreizējā nestabilā koalīcija slepus vienojās par to, ka šo sesiju saīsinās, lai Saeima vasarā nevarētu strādāt un nevarētu pieņemt atbildīgus lēmumus.

Tā ir pirmā lieta.

Otrā lieta. Vēl tajā laikā, kad mēs atradāmies koalīcijā, kādā valdības sēdē ministrs, kas ir no Tautas partijas, pacēla roku un ierosināja nesūtīt uz Saeimu nevienu likumprojektu, jo “Saeima nespēs likumus pieņemt un labāk būs, ja to izdarīsim mēs - valdība”. Es brīnos, ka toreiz neviens neieminējās, ka vajadzētu veikt balsojumu par šo priekšlikumu, bet dīvainā kārtā visi ļoti piekrītoši māja ar galvu, ka tieši tā tam ir jābūt: “Pieņemsim likumus Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā un strādāsim vieni paši, lai Saeima iet brīvdienās mierīgu sirdi!”

Tāpēc es domāju, ka katram sevi cienošam parlamentārietim šodien būtu jāatbalsta šis priekšlikums viena vienīga iemesla dēļ - tādēļ, lai pierādītu, ka mēs patiešām esam parlamentāra valsts; tādēļ, lai pierādītu, ka mēs strādājam un ka mēs gribam strādāt, un gribam pieņemt likumus, nevis atstāt to visu nestabilas koalīcijas rokās.

Sēdes vadītāja. Deputāts Oskars Kastēns.

 

O.Kastēns (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Arī es gribu teikt dažus vārdus par strādātgribīgumu vai negribīgumu.

Atbildot uz šiem ierosinājumiem strādāt visu vasaru, galvu nepacēlušiem (varbūt pat ieslēgties Saeimā pirmdienas rītā un iziet ārā varbūt tikai piektdienas vakarā!), es gribu teikt: ja partija “Jaunais laiks” tik ļoti būtu gribējusi strādāt, tad nu gan nevajadzēja iet no valdības projām. (No zāles: “Kompensāciju vajadzēja!”) Bērnišķīguma principu ievazāšana Saeimā - tas nav nekas labs.

Šobrīd tā situācija un tie argumenti ir tādi: ja “blēdīgais puišelis” - Tautas partija - grib draudzēties ar “slikto puišeli” - Latvijas Pirmo partiju -, tad “sensitīvais puika” - “Jaunais laiks” - aiziet prom no kopīgās smilšu kastes un tālāk spēlēsies viens pats un viens pats arī saražos ļoti daudz dažādu likumprojektu, kurus pēc tam gribēs “sliktajiem puišeļiem” piedāvāt, lai vasarā mēs pie tā visa tālāk strādātu un to visu izskatītu.

Es domāju, ka jums, “Jaunais laiks”, ir pietiekami daudz labas iniciatīvas, dažādas darba grupas; tur var strādāt un pēc tam arī attiecīgi sasaukt ārkārtas sēdes (ar attiecīga deputātu skaita parakstiem), un tad mēs draudzīgi nāksim un izskatīsim šos priekšlikumus, un izvērtēsim, vai to īstenošanai atbilst finanšu līdzekļi, vai ir pietiekami daudz naudas valsts budžetā, un tā tālāk.

Es domāju, ka būtu jāstrādā, ja valstī būtu slikta situācija. Protams, šobrīd ir problēmas, piemēram, ar inflāciju, taču kopumā ekonomiskā situācija nav tik slikta, lai mums tagad vajadzētu mobilizēties un strādāt - strādāt pilnīgi visu vasaru. Un, ja tiešām rodas priekšstats, ka, piemēram, man atpūta ir svarīgāka nekā darbs, es varu pateikt to, ka dažas komisijas, piemēram, Eiropas lietu komisija, strādās līdz jūlija beigām un ka mums ir jau pilns grafiks turpmākajam laikam - faktiski līdz pat jūlijam.

Tā ka es aicinu deputātus tomēr kārtīgi apsvērt šo priekšlikumu un saprast, kur ir vēlēšanās strādāt un kur ir vienkārši populisms.

Sēdes vadītāja. Deputāts Jānis Lagzdiņš, otro reizi.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Es aicinu kolēģus parlamentāriešus nomierināties un atcerēties to lēmumu, kuru mēs pieņēmām pirms divām nedēļām. Mēs to pieņēmām pēc Tautas partijas frakcijas, Latvijas Pirmās partijas frakcijas un Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātu priekšlikuma. Parlaments vienbalsīgi nobalsoja par šādu ļoti pareizu lēmumu. Proti, tiek ar Saeimas lēmumu uzdots Saeimas komisijām sagatavot izskatīšanai parlamentā likumprojektus un iesniegt tos Saeimai; savukārt Saeimas Prezidijam tiek uzdots sasaukt Saeimas ārkārtas sēdes to pieņemšanai. Tas ir optimālais variants, kā mums ir jāstrādā vasarā. Jo šobrīd, priekšvēlēšanu periodā, ļoti daudz deputātu grib Saeimas tribīni izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, it īpaši to partiju frakciju deputāti un tie politiķi, kuri ir aizgājuši no darba valdībā, kuri negribēja strādāt valdībā. (No zāles: “Pareizi! Naudu saņēma!”) Vienīgā iespēja, kā sev saglabāt vēlētāju balsis un “zvejot” vēlētāju balsis, ir censties Saeimas tribīnē uzstāties ar šādām skaistām runām.

Šis ierosinājums it kā strādāt vasarā - tā faktiski ir lēta priekšvēlēšanu aģitācija.

Aicinu ar to šeit nenodarboties, bet strādāt!

Sēdes vadītāja. Deputāte Liene Liepiņa.

L.Liepiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Tikko mēs dzirdējām, gan mazliet netieši (bet no Lagzdiņa kunga mutes - tieši), argumentu, kāpēc mums nevajadzētu pieņemt šo lēmuma projektu.

Mēs tātad saskaņā ar jau pieņemto lēmuma projektu strādātu visu vasaru. Visas komisijas strādātu pie likumprojektiem, iesniegtu tos, un tā tālāk. Vienīgā atšķirība no šābrīža darba būtu tā, ka nenotiktu Saeimas sēdes, pēc Saeimas Prezidija ierosinājuma tiktu sasauktas vienīgi ārkārtas sēdes. Tas nozīmē, ka būtu pilnīgi valdības rokās tas, kad sēdes sasauc un kad ne. Tā ka, man liekas, tas ļoti skaidri parāda, kādā virzienā koalīcija šobrīd iet.

Attiecībā uz tribīni es gribētu atgādināt jums, ka frakcijai “Jaunais laiks” tā jau nu nav vajadzīga... Šī nav tā tribīne, kurā mēs visspožāk izskatāmies. Mūsu cilvēki brauc pie sabiedrības jau visus četrus gadus, un tur mums nav nekādu problēmu.

Vai mēs gribam izmantot tribīni priekšvēlēšanu kampaņai? Ir pilnīgi mūsu rokās šis lēmums - to darīt vai ne.

Es tomēr domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt šo mūsu lēmuma projektu tieši tā argumenta dēļ, ko Linda jau minēja: mēs esam parlamentāra valsts, un parlamentā ir jāapspriež likumi pirmām kārtām.

Satversmes 81.panta noteiktā kārtība, šī likuma pieņemšanas procedūra, ir paredzēta faktiski ārkārtas situācijām, nevis tāpēc, lai izmantotu vasaru politikas taisīšanai.

Sēdes vadītāja. Deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Labrīt, cienījamie kolēģi! Nu ļoti daudz patiesības skan no šīs tribīnes, apspriežot tādu ļoti vienkāršu jautājumu - vai strādāsim vasarā vai ne.

Deputātiem ir atklāsme, ka pēc partijas “Jaunais laiks” aiziešanas no valdības nekas jau nav labāks kļuvis. Paldies par atklāsmi! Jūs tātad pateicāt to, ko zina ikviens, - ka mēs bijām stabilizējošs un konstruktīvs spēks šajā valdībā.

Ļoti interesanta tēze, protams, izskanēja arī no Latvijas Pirmās partijas - par populismiem, naudas skaitīšanām un naudas taupīšanām. Un par strādāt gribēšanām vai strādāt negribēšanām.

Ir jau, protams, jūsu partijā arī tādi ļoti aktīvi cilvēki, kas tik ļoti grib strādāt, ka pat vēl tagad, kad šīs Saeimas darbība jau iet uz beigām, mēs taisāmies dibināt vēl kādas apakškomisijas, lai tā nauda tai Saeimai tā vēl vairāk patērētos. Tagad nu tādā pilnīgā steigā ir jādibina apakškomisija, lai Šmita kungam būtu ar ko nodarboties un kaut kādu tribīni vēl atkal iegūtu. Nu, redzēsim, balsosim. Droši vien jūs jau esat vienojušies arī par to, ka tāda apakškomisija ir vajadzīga.

Te izskan vēl arī tādas dīvainas atklāsmes par likumprojektiem, kuri tiek iesniegti par to, kas jau regulēts.

Bet, Lagzdiņa kungs, arī tas jautājums... tas, kas tika atbalstīts pirms divām nedēļām... tas ir Kārtības rullī. Šāda kārtība jau ir regulēta, un var jau strādāt tādā veidā.

Tā ka, pirms teikt, ko kurš te iesniedza vai ko kurš te neiesniedza, vispirms tomēr vajadzētu paskatīties pašiem uz sevi.

Protams, šīs mums ir normālas parlamentāras debates, kurās mēs uzzinām daudz jauna un daudz jauna pastāstām tiem cilvēkiem, kas šīs sēdes norisi klausās. Taču jautājums ir tiešām par to, vai viss ir mūsu valstī tik labi, kā jūs, Kastēna kungs, sakāt; vai tiešam katrs, kas ir bijis šajā valdībā, to skaitā arī es, var pateikt, ka viss ir izdarīts. Nē, es neesmu visu izdarījusi. Un es uzskatu, ka šī valdība arī nav izdarījusi vēl ļoti daudz. Ja jūs iziesiet uz ielas pirms katras Saeimas sēdes, jūs redzēsiet tos cilvēkus, kas ar bēdu pilnām acīm skatās uz to, ko jūs te darāt un ko jūs te lemjat, un vaicā, kāpēc jūs nedomājat par savu tautu.

Ir mums vēl ko darīt - un ļoti daudz! Un arī ikvienā komisijā ir likumprojekti, kuri ir iesākti. Nebūtu korekti un nebūtu labi turpināt šo praksi - kaut kādas “astes”, iesāktus un nepabeigtus darbus un neizpildītus solījumus, atstāt uz nākamo Saeimu.

Mums vēl priekšā ir vasara. Strādāsim!

Sēdes vadītāja. Deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Ziniet, “Jaunais laiks”, es jūsu teikto te paklausījos un patiešām tikai nupat pieņēmu lēmumu iet un ar jums parunāt. Jo jūs esat pilnīgi liekuļi un pilnīgi populisti.

Kādēļ tad, kad jūsu dižais vadonis Repše vadīja valdību, jūs neuztraucāties par Satversmes 81.panta noteikto kārtību? Kādēļ jūs tad negribējāt strādāt vasarās?

Jūs šajā pavasarī izdarījāt drausmīgu kļūdu, un jūs paši to zināt (vismaz daļa no jums paši to zina). Jūs izmetāties ārā no valdības, jo bijāt sarēķinājuši, ka jums ir labāk startēt no opozīcijas. Jo, atrodoties opozīcijā, populistiski klaigāt par valsts izzagšanu, par nekārtībām, par kaut kādiem neiekasētiem nodokļiem - tas patiešām ir daudz vieglāk nekā strādāt. Ciniski sarēķinājāt, ka jāmetas ir opozīcijā, lai varētu te ņemties.

Kas notika? Sabiedrība to attiecīgi novērtēja: jūsu reitingi ir stipri kritušies, nogāzušies lejā. Un nu sākas izmisums: kā sevi kaut kā parādīt? Dabīgi, no valdības puses jūs sevi parādīt nevarat, jo paši strādāt negribējāt un izgājāt ārā no valdības. Reitingi ir nogāzušies lejā īsi pirms vēlēšanām, tāpēc jāizmanto Saeimas tribīne, lai varētu bļaustīties, vai ne? Tas taču ir īsts aprēķins, lai varētu šeit nākt un ķengāties un ņemties! Tā tas ir, kolēģi!

Tā ka nevajag te liekuļot un stāstīt par tautu. Ja jau tik ļoti domājāt par tautu, tad vajadzēja strādāt valdībā, nevis mesties ārā no tās. Jūsu “polittehnologi” pārrēķinājās. Reitingi ir lejā, dārgie! Un tāpēc tagad vajag šeit ķēzīties, vai ne?

Tā ir liekulība!

Sēdes vadītāja. Deputāts Ainārs Šlesers.

A.Šlesers (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godājamie Saeimas deputāti! Mēs šodien jau ļoti ilgi un ļoti konstruktīvi strādājam tautas labā, un tie cilvēki, kurus jūs, Āboltiņas kundze, satikāt pie Saeimas, jau dzīvo labāk no šīs strādāšanas, ko mēs šodien esam pierādījuši ar darbiem.

Es domāju, ka šī tribīne šodien fantastiski tiek izmantota priekšvēlēšanu aģitācijai.

Jāsaprot ir tas, ka, ja jau vakar visi tik ļoti gribēja strādāt, tad mēs varējām nostrādāt līdz pulksten pieciem, nevis līdz pulksten četriem. Konstruktīvā opozīcija vienkārši “norāva” kvorumu... šāda noraušana turpināsies... Kur tad ir jūsu konstruktīvisms? Un tieši tāpēc es aicinu: izbeigsim šo muldēšanu, beigsim šo tukšo pļāpāšanu un sāksim strādāt!

Tā ka nobalsosim un iesim tālāk, strādāsim pie likumprojektiem, kuri tiešām ir svarīgi, nevis runāsim tikai par to, cik svarīga mums ir tribīne tagad, priekšvēlēšanu vasarā!

Sēdes vadītāja. Deputāts Paulis Kļaviņš.

P.Kļaviņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Es iešu mājās, par to jūs nerūpējieties! Es iešu mājās. Bet pagaidām es strādāju Saeimā un varu arī pamatot, kāpēc to daru.

Man ļoti nepatīk viena lieta, ka šeit ar puspatiesībām melus izplata. Tā ir ļoti nepatīkama lieta!

Un runā ar dažādiem modes vārdiem: populisms te esot... Jā...

Segliņa kungs uzstājās tā kā tāds pravietis, it kā viņš zinātu, kāpēc... “Jaunais laiks” esot izdomājis, ka opozīcijā esot vieglāk strādāt... Segliņa kungs, jūs ļoti labi zināt, ka mēs neaizgājām no valdības. Neaizgājām vis! (Troksnis zālē. No zāles dep. Dz.Ābiķis: “Ko tad jūs izdarījāt? Aizbēgāt?”) Mēs devām premjerministram vienu jauku izvēli, un to darīt mums bija tiesības. Mūs nevar piespiest strādāt ar vienalga kuru grupu kopā! Ja mēs esam vienreiz nolēmuši, ka ar šo grupu kopā mēs negribam strādāt, tās ir mūsu tiesības! Un premjeram bija iespēja izvēlēties vienu frakciju ar 24 deputātiem vai vienu ar 14 deputātiem. Bija iespēja!

Tā ka tā izvēle, cienījamais Segliņa kungs, noteica, vai mēs šajā valdībā esam vai neesam. Jūsu izvēle, jūsu premjera izvēle, nevis tas, ka mēs negribētu strādāt! (No zāles dep. L.Ozoliņš: “Kompensāciju gribējāt!”) Ja jūs būtu izvēlējušies “Jauno laiku”, mēs strādātu turpat, kur jau bija mūsu izvirzītie, mūsu partiju pārstāvošie ministri, un strādātu vēl vairāk. Tā bija jūsu izvēle, taču jūs protat nostādīt lietas tā: mēs aizgājām. “Jaunais laiks” aizgāja. (No zāles dep. J.Dobelis: “Pa purnu!”) “Jaunais laiks” aizgāja, lai dotu jums izšķiršanās iespēju, pilnīgi pareizi! Un nevajadzēja paiet trim nedēļām, varēja viegli un ātri izdarīt šo izšķiršanos. Ko mēs gribējām? Mēs gribējām panākt, lai jūs izšķirtos un parādītu, kas jums ir svarīgāks. Kādi partneri jums ir svarīgāki.

Labi, jums svarīgāki ir partneri, kas ir no Latvijas Pirmās partijas. Nav ko iebilst no manas puses. Tā ir jūsu izvēle. (No zāles: “Par tēmu!”) Jūs zināt, kā to pamatot. Tikai, lūdzu, neizplatiet šo mītu, ka mēs esot aizgājuši prom no valdības tāpēc, ka mums patīkot strādāt opozīcijā! (No zāles: “Patīk slinkot!”) Tā ir klaja nepatiesība. To jūs esat varējuši līdz šim ļoti sekmīgi pasniegt, bet tas tā neturpināsies. Es nedomāju, ka var ilgstoši sabiedrībai melot, apmelot. Tas neizdosies!

Sēdes vadītāja. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Mūsu nelielā frakcija mierīgi vēro “milžu cīņu” starp Tautas partiju un “Jauno laiku” šajā vienkāršajā jautājumā. Mēs varam atbalstīt gan vienu pusi, gan otru (No zāles dep. Dz.Rasnačs: “Kurš maksās vairāk!”), bet nav vēlmes to darīt pēc balsošanas, kas notika vakar: abas frakcijas uzspļāva visiem pareizticīgajiem - neatbalstīja mūsu ļoti miermīlīgo likumprojektu atzīt (atzīt nevis par svētkiem, bet gan par atzīmējamām dienām!) pareizticīgo Ziemassvētkus un Lieldienas.

Diemžēl mēs nevaram ar šīm savām balsīm atriebties abām pusēm, kaut gan tās abas pelnījušas šo atriebību. Mūsu balsošanā izšķirošs būs šāds jautājums: ja Tautas partija šeit, no Saeimas tribīnes, demonstrētu mums to likumprojektu sarakstu, kuri jau ir gatavi un kurus Kalvīša valdība ir gatava pieņemt Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā, un kuri iegūtu likuma spēku tieši dienu pirms Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas... Lai Tautas partija vispirms parāda šo sarakstu, un tad mēs lemsim, par ko balsot.

Sēdes vadītāja. Deputāts Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (politisko organizāciju (partiju) apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Jautājums ir patiešām diezgan nopietns. (No zāles dep. L.Ozoliņš: “Ko darīt, Cilevič?”) Situācijā, kad pie varas ir mazākumvaldība un nāk Saeimas vēlēšanas, patiešām aktuāls ir jautājums par to, vai Saeimai vajadzētu aiziet brīvdienās. Ir ļoti vērā ņemams šis priekšlikums. Taču šobrīd nenotiek šā jautājuma apspriešana. Cienījamie kolēģi, kas šobrīd notiek? “Jaunais laiks” izmanto šo tribīni, lai kārtējo reizi parādītu, ka viņi ir vislabākie, ka viņi pareizi darījuši, aiziedami no valdības, un tā tālāk. Tātad faktiski nodarbojas ar savas partijas propagandu par valsts naudu un nodokļu maksātāji visu to apmaksā.

Mazākumvaldības partijas mēģina pierādīt to pašu, un arī tās izmanto nodokļu maksātāju naudu, lai taisītu sev bezmaksas reklāmu. (No zāles: “Bet tu neizmanto?”)

Savukārt cienījamie kolēģi no “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK - kā nu kurš... Viens te demonstrē savas dzejnieka spējas, un es saprotu, kāpēc viņš grib pagarināt sesiju. Var būt, ka tad viņam būs iespēja drusciņ pilnveidot savu dzeju, jo pagaidām diemžēl tā dzeja nav attiecīgajā līmenī. Dobeļa kungs apgalvo, ka viņš esot vislielākais un “visbiezākais” un ka visi pārējie esot viņam par sīku.

Cienījamie kolēģi, pārtrauksim šo diskusiju! Tas tiešām nav godīgi. Jūs ļoti daudz runājat par korupciju, jūs ļoti daudz runājat par priekšvēlēšanu reklāmas ierobežošanu, un tā tālāk. Un tagad jūs, kā tas absolūti skaidri redzams, izmantojat tautas apmaksāto laiku, tautas apmaksāto tribīni, lai taisītu savu partiju propagandu.

Aicinu jūs izbeigt šo diskusiju un vienkārši nobalsot! Un, kam būs vairākums, tam būs.

(No zāles: “Paldies, Boris!”)

Sēdes vadītāja. Deputāts Paulis Kļaviņš, otro reizi.

P.Kļaviņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamais kolēģi! Ja jau jums ir kaut kādas bailes no tā, ka šeit mēs par daudz runājam (tiešām, šodien frakcijas “Jaunais laiks” deputāti ir runājuši vairāk nekā līdz šim, un es pateicos par to saviem kolēģiem; mēs pārāk ilgi klusējām, pārāk daudz klusējām, mums ir ko teikt, bet mēs neizmantojām šo mikrofonu), to taču varētu novērst, cienījamais Cileviča kungs! Mēs varētu novērst to tādējādi, ka mēs nolemtu: šīs Saeimas sēdes vairs netiks translētas radiofonā. Un cauri! Neviens nedzirdēs pa logu laukā, ko mēs šeit runājam. Mēs nebaidītos no tā, ka mēs runājam, ja mēs nolemtu, ka mēs turpmāk sēdes vairs netranslēsim. Un tad būs žurnālistiem, rakstošajiem žurnālistiem, vairāk ko strādāt. Tie būs priecīgi par to, jo viņi sniegs informāciju, kura citur nav saņemama. Ļoti labi, vai ne?

Tātad - lūdzu! Ja jau tā ir tā nelaime, ka tikai mūsu runāšanai izmanto Saeimas naudu, bet jūsu runāšanai neizmanto Saeimas naudu... ja jau jums tāda tā loģika ir, nu tad atliek tikai izteikt šādu priekšlikumu, un būs viss kārtībā.

Sēdes vadītāja. Deputāts Augusts Brigmanis.

A.Brigmanis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Labdien, godājamie radioklausītāji! Šī runa ir veltīta jums. Jāteic, ka Zaļo un zemnieku savienības viedoklis ir skaidrs. Nu šodien jūs tik daudz dzirdējāt par tādu strādāšanu, ka acīmredzot mūsu, Zaļo un zemnieku savienības, galvenais uzdevums ir atbrīvot jūs, cienījamie radioklausītāji, no šīs strādāšanas vasarā. Ja jūs visas šīs runas te dzirdēsiet vēl arī vasarā, tad, man liekas, jums nekāda atpūta neiznāks.

Tā ka mūsu viedoklis ir: darīsim savu darbu, kas mums, katram deputātam, jādara, un atbrīvosim mūsu cienījamos radioklausītājus vasarā no šīm bezgalīgajām runām un šīs bezjēdzīgās muldēšanas!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 40, atturas - 12. Lēmums nav atbalstīts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “ Par Andreja Mihaļčenko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā sēdes vadītāja! Cienījamie deputāti! Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Andreja Mihaļčenko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi” un to atbalstīja.

Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu, balsosim par lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Andrejs Mihaļčenko ir apstiprināts par tiesnesi.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “ Par Valijas Grebežnieces iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Valijas Grebežnieces iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi” un to atbalstīja.

Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - 1. Valija Grebežniece par tiesnesi iecelta.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “ Par Ivara Ķiploka iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Ivara Ķiploka iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi” un to atbalstīja.

Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 2. Ivars Ķiploks par tiesnesi iecelts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “ Par Evikas Klēpes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Evikas Klēpes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmuma projektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Evika Klēpe iecelta par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “ Par Dinas Rīnas iecelšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Dinas Rīnas iecelšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - 1. Līdz ar to Dina Rīna iecelta par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “ Par Vitas Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Vitas Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmuma projektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - nav, atturas - 1. Līdz ar to lēmums “Par Vitas Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Zemesgrāmatu likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Ir lūgums noteikt likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

M.Segliņš. Kolēģi! Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā.

M.Segliņš. 6.jūnijs - priekšlikumu iesniegšanas termiņš.

Sēdes vadītāja. Jā.

M.Segliņš. Un likumprojektu varētu otrajā lasījumā izskatīt 15.jūnijā.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 6.jūnijs. Likumprojekta izskatīšana - 15.jūnija sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā”. Pirmais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā sēdes vadītāja! Cienījamie kolēģi! Komisijas vārdā es aicinu atzīt likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 1, atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Likumprojekts ir izskatīts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, un to atbalsta gan Doma baznīcas vadība, gan muzeja vadība, kura atrodas šajā ansamblī. To atbalsta arī Kultūras ministrija un Finanšu ministrija.

Galvenais likumprojektā ir tas, ka valsts turpmāk piedalīsies ne tikai Doma baznīcas, bet arī klostera ansambļa izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšanā, kā arī tas, ka nekustamo īpašumu juridiskā piederība pāriet no Kultūras ministrijas uz Finanšu ministriju, kā to vēlējās arī pati attiecīgā objekta vadība.

Tā ka, cienījamie kolēģi, es aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un likumprojekta izskatīšanas laiku!

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Kā jau es minēju, likumprojekta izskatīšanā piedalījās ne tikai minētās institūcijas, bet arī Saeimas Juridiskais birojs, un nevienam neradās nekādi iebildumi pret likumprojekta būtību.

Kolēģi, ja ir iespējams, es aicinu šodien, tūlīt, nobalsot par likumprojekta pieņemšanu arī otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav? Ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un likumprojekta izskatīšanas laiku.

Dz.Ābiķis. Tā kā deputātiem ir iebildumi, lūdzu noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5.jūniju un likumprojekta izskatīšanu veikt 8.jūnijā.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to par priekšlikumu iesniegšanas termiņu ir noteikts 5.jūnijs, likumprojekta izskatīšana - 8.jūnija sēdē. Paldies.

Dz.Ābiķis. Paldies, kolēģi!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Daiņa Turlā iekļaušanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”. Likumprojekta iesniedzēji ir deputāti Turlais, Šmits, Stalidzāne un Šlesers.

“Par” lēmuma projektu vēlas runāt deputāts Kārlis Šadurskis.

Šadurska kungs, vai jums pietiks ar četrām minūtēm?

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Es ļoti centīšos.

Godātie kolēģi! Nu, patiesībā tur daudz nebūtu ko runāt. Gadījums ir varbūt drusku anekdotisks. Turlā kungu mēs pazīstam kā speciālistu spēka struktūrās. Lasu lēmuma projektu: iekļaut Daini Turlo EDSO Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Cik man zināms, šī organizācija ir izvirzījusi sev mērķi rūpēties par iecietības veicināšanu, cilvēktiesību aizstāvību, visa veida minoritāšu tiesību ievērošanu. Nu, lai nu tie Turlā kunga izteicieni, kuri izskanēja viņa cienījamās partijas kongresā un kurus avīzes, kas rūpējas par savu godu un lasītāju labsajūtu, aizstāj ar zvaigznītēm, - nu lai nu tie paliek uz Turlā kunga sirdsapziņas! Par to es negribu runāt.

Gribu runāt tikai par to, ka, ja Turlā kungu ievēlēs šajā delegācijā, tad delegācijas sastāvs būs šāds: Turlais, Klementjevs un Liepiņa. Delegācija no sava vidus ievēlēs priekšsēdi, kuram ir tiesības runāt Latvijas vārdā. Ļaušu jums minēt trīs reizes, ko šie trīs cilvēki varētu ievēlēt par priekšsēdi. Es zinu tikai vienu - Liepiņa tā nebūs. (No zāles: “Klementjevu!”) Un man ir pilnīgi vienalga... Tādā gadījumā tas būs deputāts, kas ir ievēlēts no PCTVL saraksta. Un man ir drusku bažas par Tautas partiju, kura mēģina sevi pasniegt kā nacionāli domājošu spēku. Vai tiešām jūs, Tautas partija, savā konformismā un varaskārē esat gatavi iet pat uz šādu valsts interešu nodevību, lai tikai sacementētu šo līgojošos koalīciju?

(Zālē troksnis.)

Godātie kolēģi! Vai tiešām Latvijai nav labāka runasvīra (No zāles: “Nav!”) kā PSRS militārais pensionārs, kurš ir labu laiku slēpis, ka saņem pensiju no citas valsts? Vai tiešām Latvijai nav labāka runasvīra par šo, kas varbūt tikai ar dūri vai ar rupju vārdu varētu aizstāvēt Latvijas tiesības, bet diplomātiskā valodā nav dzirdēts izsakāmies? Un vai mēs tiešām esam pārliecināti, ka tā valsts, kuras intereses Turlā kungs aizstāvēs no EDSO tribīnes, būs Latvija? Atļaujiet man izteikt šaubas par to.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 30, atturas - 9. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Pienācis laiks reģistrēties pirms sēdes pārtraukuma. Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar kartēm! Lūdzu reģistrēties!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, Saeimas Prezidijs informē par to, ka ir saņemts deputātu Golubova, Deņisova, Bekasova, Fjodorova un Solovjova jautājums Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim “Par valsts deklarētās kompensācijas, kas nosedz zāļu iegādes izdevumus, neatbilstību faktiskajiem slimnieku izdevumiem, par šīs neatbilstības juridisku novēršanu un finansēm, kas nepieciešamas šo trūkumu novēršanai”. Saeimas Prezidijs jautājumu nodod Ministru prezidentam.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Golubova, Deņisova, Bekasova, Fjodorova un Solovjova jautājumu Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim “ Par tā saucamo kredītu G-24 atpakaļ atdošanu”. Saeimas Prezidijs jautājumu nodod Ministru prezidentam.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Golubova, Deņisova, Bekasova, Fjodorova un Solovjova jautājumu Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un finanšu ministram Oskaram Spurdziņam “Par līdzekļiem, kas tiek saņemti par Rēzeknes rajona Audriņu pagastā izvietoto NATO radaru, un šo līdzekļu izmantošanu”. Saeimas Prezidijs jautājumu nodod Ministru prezidentam un finanšu ministram.

Paziņojumam vārds deputātam Staņislavam Šķesteram.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es gaidu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi pulksten 10.35.

Sēdes vadītāja. Paziņojumam vārds deputātam Dzintaram Zaķim.

 

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti! Aicinu visus uz īsu sapulci tepat Dzeltenajā zālē... Nu tad aicinu visus uz īsu sapulci tepat starp Dzelteno un Sarkano zāli.

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti, vēl mazliet uzmanības! Paziņojumam vārds deputātam Guntim Bērziņam.

G.Bērziņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Es gribu aicināt uz ļoti īsu sanāksmi Latvijas un Īrijas parlamentu sadarbības grupas locekļus šeit, Dzeltenajā zālē, tūlīt. Ļoti īsa sanāksme.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Neskatoties uz mūsu ārkārtīgi intensīvo darba dienu, neaizmirsīsim arī par mūsu jubilāriem. Sveicam jubilejā Imantu Kalniņu. (Saucieni un aplausi no zāles.)

Šajā nedēļā svētkus svin arī Sergejs Fjodorovs. (Saucieni un aplausi no zāles.)

Vēl viens paziņojums. Vārds deputātei Vairai Paeglei.

V.Paegle (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie Ārlietu komisijas deputāti! Lūdzu uz ārkārtas sēdi. Īsu. Tagad, tūlīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Ingunu Rībenu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

I.Rībena (8.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Indulis Emsis, Sergejs Fjodorovs, Juris Sokolovskis, Inese Šlesere un Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Paldies. Darbu atsākam pulksten 11.00.

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājas biedre

Vineta Muižniece.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas! Turpināsim darbu!

Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts “ Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā””.

Vai Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā kāds vēlas runāt? Neviens runāt nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret un atturas - nav. Līdz ar to lēmums pieņemts.

Līdz ar to mēs esam izskatījuši 2006.gada 31.maija sēdes darba kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas pavasara sesijas 5.sēdes

2006.gada 31.maijā - 1.jūnijā

turpinājums

2006.gada 1.jūnijā

Likumprojekts “Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem” (1.lasījums) (Steidzams)
(5762. un 5901. dok., reģ. nr.1668)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem” (2.lasījums) (Steidzams)
(5762. un 5901. dok., reģ. nr.1668)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem” (1.lasījums) (Steidzams)
(5520. un 5902. dok., reģ. nr.1600)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem” (2.lasījums) (Steidzams)
(5520. un 5902. dok., reģ. nr.1600)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu” (1.lasījums) (Steidzams)
(5775. un 5903. dok., reģ. nr.1680)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu” (2.lasījums) (Steidzams)
(5775. un 5903. dok., reģ. nr.1680)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā” (1.lasījums)
(5773. un 5904. dok., reģ. nr.1678)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (1.lasījums)
(5783. un 5905. dok., reģ. nr.1688)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti” (1.lasījums)
(5770. un 5906. dok., reģ. nr.1675)
Ziņo - dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti” (1.lasījums)
(5771. un 5907. dok., reģ. nr.1676)
Ziņo - dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku” (1.lasījums)
(5772. un 5908. dok., reģ. nr.1677)
Ziņo - dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju” (1.lasījums)
(5782. un 5909. dok., reģ. nr.1687)
Ziņo - dep. S.Ķikuste
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju”” (1.lasījums)
(5780. un 5912. dok., reģ. nr.1685)
Ziņo - dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts “Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(5776. un 5913. dok., reģ. nr.1681)
Ziņo - dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts “Grozījums Ieroču aprites likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(5759. un 5914. dok., reģ. nr.1667)
Ziņo - dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (2.lasījums)
(5307. un 5927. dok., reģ. nr.1529)
Ziņo - dep. J.Esta
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (1.lasījums) (Noraidīts)
(4966. dok., reģ. nr.1426)
Ziņo - dep. Ē.Zunda
Alternatīvais likumprojekts ”Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (1.lasījums)
(5934. dok., reģ. nr.1730)
Ziņo - dep. Ē.Zunda
Lēmuma projekts “Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu” (Noraidīts)
(5884. dok., reģ. nr.965)
Debates - dep. K.Šadurskis
- dep. J.Lagzdiņš
- dep. J.Dobelis
- dep. K.Šadurskis
- dep. P.Tabūns
- dep. V.E.Bresis
- dep. I.Ostrovska
- dep. A.K.Kariņš
- dep. J.Dobelis
- dep. L.Mūrniece
- dep. O.Kastēns
- dep. J.Lagzdiņš
- dep. L.Liepiņa
- dep. S.Āboltiņa
- dep. M.Segliņš
- dep. A.Šlesers
- dep. P.Kļaviņš
- dep. V.Buzajevs
- dep. B.Cilevičs
- dep. P.Kļaviņš
- dep. A.Brigmanis
Lēmuma projekts “Par Andreja Mihaļčenko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”
(5954. dok., reģ. nr.970)
Ziņo - dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Valijas Grebežnieces iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”
(5955. dok., reģ. nr.971)
Ziņo - dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Ivara Ķiploka iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi”
(5956. dok., reģ. nr.972)
Ziņo - dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Evikas Klēpes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”
(5957. dok., reģ. nr.973)
Ziņo - dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Dinas Rīnas iecelšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”
(5958. dok., reģ. nr.974)
Ziņo - dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Vitas Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”
(5959. dok., reģ. nr.975)
Ziņo - dep. V.Stepaņenko
Likumprojekts “Grozījums Zemesgrāmatu likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(5926. dok., reģ. nr.1726)
Ziņo - dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(5930. dok., reģ. nr.1727)
Ziņo - dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(5930. dok., reģ. nr.1727)
Ziņo - dep. Dz.Ābiķis
Lēmuma projekts “Par Daiņa Turlā iekļaušanu EDSO Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”
(5972. dok., reģ. nr.976)
Debates - dep. K.Šadurskis
Par Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam A.Kalvītim “Par valsts deklarētās kompensācijas, kas nosedz zāļu iegādes izdevumus, neatbilstību faktiskajiem slimnieku izdevumiem, par šīs neatbilstības juridisku novēršanu un finansēm, kas nepieciešamas šo trūkumu novēršanai”
(Reģ. nr.145)
Par Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam A.Kalvītim “Par tā saucamo kredītu G-24 atpakaļ atdošanu”
(Reģ. nr.146)
Par Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam A.Kalvītim, finanšu ministram O.Spurdziņam “Par līdzekļiem, kas tiek saņemti par Rēzeknes rajona Audriņu pagastā izvietoto NATO radaru, un šo līdzekļu izmantošanu”
(Reģ. nr.147)
Paziņojumi
- dep. S.Šķesters
- dep. Dz.Zaķis
- dep. G.Bērziņš
- dep. V.Paegle
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedre I.Rībena
Lēmuma projekts “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā””
(5976. dok., reģ. nr.977)

Balsojumi

Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:01:48 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5762 steidzamību

Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:02:18 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5762 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 01.06.2006. 09:03:08 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5762 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:04:00 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5520 steidzamību

Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:04:26 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5520 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 01.06.2006. 09:05:08 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5520 pieņemšanu 2.lasījumā

Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:06:20 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5775 steidzamību

Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:06:52 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5775 pieņemšanu 1.lasījumā

Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu (2.lasījums Steidzams)
Datums: 01.06.2006. 09:07:30 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5775 pieņemšanu 2.lasījumā

Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:08:28 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5773 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:09:42 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5783 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:11:16 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5770 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:12:48 bal013
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5771 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:14:18 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr. 5772 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:15:44 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5782 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par policiju" (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:16:56 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5780 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:18:22 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5776 steidzamību

Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:18:52 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5776 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Ieroču aprites likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:20:00 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5759 steidzamību

Grozījums Ieroču aprites likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:20:26 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5759 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (2.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:21:48 bal021
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (2.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:22:40 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5927 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" (reģ. nr.1426) (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:24:06 bal023
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4966 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" (reģ. nr.1730) (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 09:24:34 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5934 pieņemšanu 1.lasījumā

Lēmuma projekts "Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu"
Datums: 01.06.2006. 10:16:56 bal025
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok. nr.5884

Grozījums Zemesgrāmatu likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 10:22:22 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5926 steidzamību

Grozījums Zemesgrāmatu likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 10:22:52 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5926 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 10:23:56 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5930 steidzamību

Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā (1.lasījums)
Datums: 01.06.2006. 10:25:10 bal035
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5930 pieņemšanu 1.lasījumā

Lēmuma projekts "Par D.Turlā iekļaušanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā"
Datums: 01.06.2006. 10:30:12 bal036
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok. nr.5972

Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā""
Datums: 01.06.2006. 11:02:36 bal037
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok. nr.5976