Latvijas Republikas 8.Saeimas

ziemas sesijas septiņpadsmitā sēde

2003.gada 16.aprīlī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Sākam Saeimas 16.aprīļa sēdi.

Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību, informēju jūs, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis vairākus priekšlikumus.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis priekšlikumu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas ar lūgumu - iekļaut šā gada 16.aprīļa sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”” trešajam lasījumam līdz šā gada 8.maijam”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lēmuma projekts ir iekļauts darba kārtībā.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu - iekļaut šā gada 16.aprīļa sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” otrajam lasījumam līdz šā gada 28.aprīlim”. Vai deputātiem ir iebildumi pret lēmuma projekta iekļaušanu? Nē, deputātiem iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu - iekļaut šā gada 16.aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” trešajam lasījumam līdz šā gada 6.maijam”. Vai deputātiem ir iebildumi pret lēmuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav.

Un vēl Saeimas Prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas priekšlikumu iekļaut šā gada Saeimas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” trešajam lasījumam līdz 2003.gada 30.maijam”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts.

Sākam izskatīt Saeimas sēdes darba kārtību.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Jurkāna, Urbanoviča, Plinera, Aleksejeva un Agešina iesniegto likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija.

“Par” ir pieteicies runāt deputāts Jakovs Pliners. Lūdzu!

J.Pliners (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godājamais Prezidij! Cienījamie deputāti! Tautas saskaņas partija uzskatīja un arī uzskata, ka latviešu valodai ir jābūt vienīgajai valsts valodai Latvijā. Mēs gribam, lai minoritāšu bērni brīvi pārvaldītu latviešu valodu, zinātu latviešu kultūru, tradīcijas un paražas. Taču esam pārliecināti, ka valdošo partiju izvēlētās metodes šo mērķu sasniegšanai izglītības jomā neveicina sabiedrības integrāciju. Tās var negatīvi ietekmēt mazākumtautību bērnu zināšanu kvalitāti, konkurētspēju darba tirgū, turklāt tās neatbilst starptautiskajiem dokumentiem mazākumtautību tiesību jautājumos.

Labi apgūt latviešu valodu un mācīties tikai valsts valodā, kā teikts Izglītības likumā, - tie ir atšķirīgi jēdzieni. Latvijā no 320 tūkstošiem skolēnu gandrīz 100 tūkstoši mācas atbilstoši mazākumtautību izglītības programmām. Vai jūs esat lasījuši rakstus, analīzes par latviešu valodas apmācības pasniegšanas kvalitāti? Domāju, ka ne, jo tādu gandrīz nav. Tas liecina, ka mēs vēl pārāk maz domājam par latviešu valodas apguvi un tās zināšanām mazākumtautību skolās.

Piekrītu visiem, kuri uzskata, ka mazākumtautību vidusskolu audzēkņu izglītības valoda ir pārāk politizēts jautājums, bet politizācija sākās ar to brīdi, kad bez zinātniska pamatojuma, bez bērnu vecāku piekrišanas, bez konsultācijām ar minoritāšu kultūras biedrībām 1998.gadā tika pieņemts spēkā esošais Izglītības likums.

Mēs uzskatām, ka atsevišķi šā likuma panti ir pat kaitīgi integrācijai, tie ir nelietderīgi un neizpildāmi. Zināšanu līmenis pazeminās, un tas notiek arī nesagatavotā bilingvisma pēc.

Mēs uzskatām, ka pēc 2004.gada līdz 40% mazākumtautību bērnu vispār nevarēs mācīties vidusskolā. Vēl vairāk pazemināsies izglītības kvalitāte, palielināsies noziedzība, žūpība, narkomānija un bezdarbs šo jauniešu vidū. Mēs negribam, lai nacionālās un lingvistiskās minoritātes mūsu valstī kļūtu par sociāli nelabvēlīgu slāni. Un tagad lai runā skaitļi un fakti.

2002.gadā 54% mazākumtautību pamatskolu absolventu nokārtoja valsts valodas eksāmenu, saņemot no vienas līdz sešām ballēm (pēc desmit ballu sistēmas). Vai viņi un viņiem līdzīgie audzēkņi pēc 2004.gada spēs vidusskolās pilnvērtīgi mācīties valsts valodā? Nespēs! Pie tam arī profesionālā izglītība taču tiek plānota tikai valsts valodā. Tātad šo bērnu izglītība apstāsies pamatskolas līmenī. Izglītības un zinātnes ministrijas dati liecina, ka šobrīd 89% mazākumtautību vidusskolu vēl nav gatavas pāriet uz apmācību valsts valodā. Kādas ir garantijas, ka minētās skolas to spēs pēc gada? Direktori ir paziņojuši ministrijai, ka tikai 53,6% mazākumtautību vidusskolu skolotāju brīvi pārvalda latviešu valodu. No Izglītības valsts inspekcijas apsekotajām skolām tikai 38% skolotāju var pasniegt savu mācību priekšmetu valsts valodā.

Ko pārējie skolotāji pēc gada varēs iemācīt saviem audzēkņiem? Varbūt atlaidīsim viņus no darba? Maksāsim sociālos pabalstus? Bet kur ņemsim citus? 33% skolotāju pieprasa latviešu valodas kursus, 31% - bilingvālos kursus, 46% - kursus priekšmeta metodikā, 11% - citus kursus. Līdzekļu trūkuma dēļ Izglītības un zinātnes ministrija ne gada, ne divu gadu laikā skolotāju vēlmes tālākai izglītībai apmierināt nevarēs.

Un pēdējais. Kā 2004.gadā varēs realizēt reformu, ja absolūtais skolēnu vecāku vairākums to neatbalsta? Mēs, būdami parlamentāra partija, piedāvājam likumprojektu, kura būtība ir atļaut pašām minoritāšu izglītības iestādēm, tas ir, vecāko klašu skolēniem, vecākiem, skolotājiem un administrācijai, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību, izvēlēties vidusskolas izglītības ieguves pamatvalodu, bilingvisma pakāpi un atsevišķu priekšmetu mācīšanu valsts valodā. Ikviens audzēknis apgūs valsts valodu un kārtos valsts valodas zināšanu pārbaudes eksāmenus Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lūdzu nobalsot par likumprojekta nodošanu komisijām.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. “Pret” pieteikusies runāt deputāte Silva Golde.

S.Golde (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Grūti ir atrast vēl labāku sabiedrības integrācijas līdzekli par valodu. Un kas ir dīvaini? Dīvaini ir tas, ka vienas frakcijas deputāti paši nonāk pretrunās. Deputāts Agešins presē ir izteicies, ka valoda ir labs sabiedrības integrācijas līdzeklis. Savukārt tikko no tribīnes mēs dzirdējām Plinera kunga uzstāšanos, kurā viņš atzina, ka valoda nav sabiedrības integrācijas līdzeklis.

Jo vairāk tuvojas laiks, kad jāstājas spēkā Izglītības likuma prasībām par pāreju uz mācībām valsts valodā, jo mums, Saeimas deputātiem, arvien vairāk ir jārēķinās ar arvien lielāku spiedienu no vienas sabiedrības daļas puses, lai šīs likuma normas atceltu. Pie tam tas tiek darīts ar metodiski organizētu kampaņu - un ne jau ar bērnu vai jauniešu organizētu kampaņu, bet ar politiķu organizētu kampaņu.

Ko mums iesaka šodien piedāvātie grozījumi? Mums piedāvā likumprojektu, kurā teikts, ka izglītību valsts un pašvaldības izglītības iestādēs varētu iegūt ne tikai valsts valodā, bet arī mazākumtautību valodās, ja to pieprasa vecāki un ja tas ir saskaņots ar pašvaldību. Mums piedāvā likumprojektu, kurā teikts, ka izglītības iestādēs, kurās īsteno mazākumtautību izglītības programmas, nevis Izglītības un zinātnes ministrija noteiktu, kuri priekšmeti ir jāmāca valsts valodā, bet ka šīs skolas to noteiktu pašas.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tikpat labi varētu izvēlēties arī sporta nodarbības, dziedāšanu, mājturību valsts valodā. Vai tas veicinās sabiedrības integrāciju? Gluži otrādi: šie vārdi nesaskan ar darbiem.

Likums paredz, ka bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni apgūst izglītību valsts valodā. Šodien mums piedāvātajos likuma grozījumos ir teikts, ka šie bērni turpinātu vai uzsāktu mācības dzimtajā valodā. Mēs zinām, ka nereti šie bērni var būt gadu veci vai pat tikai mēnesi veci. Mūsu vēlme ir, lai šie bērni dzīvotu laimīgu dzīvi Latvijā.

Tāpat mēs tiekam aicināti noteikt, ka valsts un pašvaldības ar saviem budžeta līdzekļiem piedalītos privāto izglītības iestāžu finansēšanā, un svītrot nosacījumu, ka to izglītības programmām ir jābūt valsts valodā.

Godājamie kolēģi, mēs esam izcila valsts! Latvija ir izcila valsts Eiropas mērogā: mēs no valsts budžeta finansējam astoņu mazākumtautību bērniem izglītības ieguvi viņu dzimtajā valodā. Citur tādu piemēru nav! No mums varētu pamācīties ne tikai Eiropa, bet, es domāju, arī Krievija. Ja mani atmiņa neviļ - es kaut kur lasīju -, ka apmēram 160 dažādu nacionalitāšu dzīvo Krievijā. Cik valodās tiek mācīti bērni tajā lielajā zemē? Vai tiem latviešu bērniem, kuri tur ir nokļuvuši piespiedu kārtā, jo viņu vecāki tika deportēti uz Sibīriju, ir iespējas iegūt izglītību latviešu valodā? Viņiem nav šādas iespējas! Tātad, lūdzu, neprasiet to, ko jūs nedarāt paši savā zemē!

Es aicinu neatbalstīt šos piedāvātos Izglītības likuma grozījumus, jo mēs taču vēlamies, lai bērni un jaunieši mūsu valstī būtu laimīgi - lai viņiem būtu veiksmīga karjera, lai viņi būtu integrēti sabiedrībā neatkarīgi no tā, kas ir viņu vecāki, kāda ir viņu tautība; lai viņi zinātu mūsu valsts valodu un lai viņi varētu mācīties augstākās izglītības iestādēs, jo visas augstskolas jau sen ir pārgājušas uz mācībām valsts valodā.

Vēlēsim visiem cilvēkiem Latvijā veiksmīgu dzīvi!

Paldies! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Viens deputāts ir runājis “par”, viens deputāts ir runājis “pret”.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 70, neviens deputāts neatturas. Likumprojekts nav nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātes Baibas Brigmanes iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņai bezalgas atvaļinājumu šā gada 16.aprīlī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Baibai Brigmanei. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - 2, neviens neatturas. Bezalgas atvaļinājums deputātei ir piešķirts.

Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts “Par novērotāju apstiprināšanu Eiropas Parlamentā”. Saeima nolemj apstiprināt par novērotājiem Eiropas Parlamentā Pauli Kļaviņu, Borisu Cileviču, Rihardu Pīku, Aleksandru Kiršteinu, Juri Dobeli, Lieni Liepiņu, Aldi Kušķi, Andi Kāpostu un Martijanu Bekasovu. Lūdzu deputātus balsot par novērotāju apstiprināšanu Eiropas Parlamentā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret - 2, neviens neatturas. Saeimas lēmums “Par novērotāju apstiprināšanu Eiropas Parlamentā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts “Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni”. Otrais lasījums.

Pilsonības likuma izpildes komisijas vārdā - deputāte Anta Rugāte.

 

A.Rugāte (Tautas partijas frakcija).

Labdien, godātie kolēģi deputāti! Mums ir jāstrādā ar dokumentu nr.638-b. Pilsonības likuma izpildes komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu likumprojekta otrajam lasījumam. Komisija ir izskatījusi jautājumu par likumprojekta virzību otrajam lasījumam, un ir vienprātīgs atbalsts. Lūdzu tagad arī Saeimu nobalsot par šo likumprojektu - atzīt Troju Ostleru par Latvijas pilsoni.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu “Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni”. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts “Grozījumi Farmācijas likumā”. Trešais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.655. Likumprojekts “Grozījumi Farmācijas likumā” ir sagatavots trešajam lasījumam.

1.priekšlikumu ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija, un šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 2.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Tas ir redakcionāls priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 3. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Pret 3. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 4.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 5.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 6.priekšlikumu ir iesniedzis bijušais veselības ministrs Audera kungs. Komisija ir precizējusi redakciju un ir sagatavojusi savu - 7.priekšlikumu. Būtu vēlams atbalstīt 7.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret bijušā veselības ministra Audera priekšlikumu. Arī pret 7. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Juridiskais birojs ir iesniedzis 8.priekšlikumu. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 9.priekšlikumu ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 10.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajeva kungs. Priekšlikums komisijā ir noraidīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi! Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas iesniegtais 10.priekšlikums ir saistīts ar 24.priekšlikumu. Kāda ir šā priekšlikuma būtība? Jau 13 gadus Latvija pastāv kā neatkarīga un kapitālistiska valsts un tajā eksistē arī farmaceitiskais bizness, arī privātaptiekas, un līdz šim nebija īpašu sūdzību par to, ka aptiekās strādājošo farmaceitu zemas kvalifikācijas dēļ būtu notikušas klientu masveida vai pat gadījuma rakstura saindēšanās. Neskatoties uz to, jaunā likuma redakcija uzliek aptieku darbinieku biznesam pavisam neizprotamus papildu ierobežojumus. Viņus piespriež reģistrēties speciālā reģistrā, kurā saskaņā ar esošo likumdošanu pagaidām reģistrējas daudz šaurāks personu loks - farmaceiti, kuriem ir speciālais sertifikāts. Tas ir privātuzņēmumu darbinieku brīvības ierobežojums, pie tam tāds, pēc kura nekādas nepieciešamības nebija iepriekšējos 13 gados. Tas ir Repšes kunga valdības solis pretim sociālismam. Stāvoklis pasliktinās vēl arī tādēļ, ka valsts negrib ņemt uz sevi atbildību par šo reģistrāciju, bet uzveļ to uz vienu no daudzajām eksistējošajām sabiedriskajām organizācijām - Farmaceitu biedrību. Tas zināmā mērā atkārto PSRS pieredzi - tad katram vajadzēja būt par komjaunatnes vai arodbiedrības locekli. Tagad tā ir acīm redzama vienas no daudzajām sabiedriskajām organizācijām lobēšana, it īpaši tajā ziņā, ka farmaceitus piespiež celt profesionālo kvalifikāciju, piedaloties Farmaceitu biedrības atzītajā tālākizglītības procesā. Tātad tiek lobētas arī firmas, kuras nodarbojas ar biznesu, kas saistīts ar mācīšanu, un kuras uztur labas attiecības ar Farmaceitu biedrību. Acīm redzama ir privātbiznesa un personīgās brīvības klaja ierobežošana, kas nekalpo sabiedrības interesēm un kas pie tam vēl var būt par korupcijas papildu avotu.

Aicinām neatbalstīt ideju par farmaceitu piespiedu reģistrāciju un balsot par politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas iesniegto priekšlikumu nr.10.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai deputāte Stalidzāne vēlas ko teikt komisijas vārdā? Lūdzu!

J.Stalidzāne. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts sakarā ar to, ka farmaceiti un farmaceitu asistenti ir reglamentētās profesijas un ka tās tātad ir noteiktas ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Buzajeva kungs teica, ka šī reģistrēšana būšot atkarīga no tā, kādas ir attiecības ar Farmaceitu biedrību. Tā tas nav! Ir paredzēts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti farmaceiti un to asistenti.

Tāpēc es lūdzu deputātus atbalstīt komisijas viedokli, ka deputāta Buzajeva priekšlikums ir noraidāms.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 10. - deputāta Vladimira Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 67, neviens neatturas. Priekšlikums ir noraidīts.

J.Stalidzāne. 11.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 12.priekšlikumu ir sagatavojis bijušais veselības ministrs Āris Auders. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 13.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija, un ir lūgums šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 13.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 14.priekšlikumu ir sagatavojis bijušais veselības ministrs Āris Auders, un šis priekšlikums ir ar nelielu labojumu ietverts Sociālo un darba lietu komisijas sagatavotajā priekšlikumā nr.15.

Sēdes vadītāja. Pret 14. un 15.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 16.priekšlikumu bija iesniedzis bijušais veselības ministrs ārsts Āris Auders, bet par šo 16.priekšlikumu ar vairākiem labojumiem savu priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija, tāpēc ir lūgums deputātiem atbalstīt 17. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Pret 16. un 17.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 18.priekšlikumu bija sagatavojis bijušais veselības ministrs Āris Auders, un šis priekšlikums ar nelieliem redakcionāliem labojumiem komisijā ir pieņemts.

Sēdes vadītāja. Pret 18.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 19.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Pret 19.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 20.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Pret 20.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 21.priekšlikumu ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija, un šis priekšlikums no komisijas puses ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 22.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajevs. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Andris Tolmačovs.

 

A.Tolmačovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi! Pašlaik apstākļos, kad tirgus ir papildināts ar zālēm no visas pasaules, kurām nereti ir šaubīga izcelsme un vienmēr ir blakusiedarbība, ir ārkārtīgi svarīgi, lai pie gatavajām zālēm būtu pievienota Valsts zāļu aģentūras apstiprināta to lietošanas instrukcija. Ir pilnīgi skaidrs, ka šai instrukcijai pirmām kārtām vajag būt latviešu valodā. Taču nav saprotams kas cits, proti, tas, ar ko tieši komisija motivē mūsu priekšlikuma noraidīšanu. Mēs piedāvājam likumā paredzēt, ka ir pieļaujams arī šīs instrukcijas, kuru būs apstiprinājusi atbildīgā valsts iestādē, tulkojums citās valodās. Vai Valsts valodas likums to liedz? Nē, neliedz! Vai tad Latvijā nav iedzīvotāju, kuriem latviešu valoda nav dzimtā? Vai tad latviešiem un nelatviešiem eksistē dažādas nodokļu aplikšanas likmes? Varbūt, balsojot pret šo likuma grozījumu, kolēģi deputāti gribēja stimulēt mazākumtautību pārstāvjus apgūt latviešu valodu?

Bet vai ir vērts to darīt arī attiecībā uz zāļu patērētājiem? Starp zāļu patērētājiem procentuālais to personu skaits, kurām ir pazeminātas spējas integrēties sabiedrībā, ir daudz lielāks nekā starp tiem, kuriem zāles nav vajadzīgas.

Kad saka, ka cilvēkam vajag būt lojālam pret valsti, tad bieži vien aizmirst par to, ka arī valstij vajag būt lojālai pret cilvēku. It īpaši pret slimu cilvēku, kas plaši izmanto zāles, jo godīgu cilvēku vidū pirmo soli sper stiprākais, šajā gadījumā - valsts.

Cienījamās dāmas un kungi! Mūsu diplomāti Eiropā ļoti gari un ļoti ilgi stāsta par to, ko viņi veikuši sabiedrības integrācijas labā, it īpaši minoritāšu tiesību respektēšanas jomā. Šodien PCTVL kārtējo reizi piedāvā Saeimā apstiprināt vai arī apgāzt šo stāstu patiesīgumu.

Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Būtu jau pie reizes jāpajautā, kādā valodā tad ir vajadzīgas šīs pamācības. Jo ko tad nozīmē jēdziens “citā valodā”? Latvijā, cik es zinu, lieto vairāk par 80 valodām. Varbūt pat vēl vairāk. Tad cik valodās jūs piedāvājat rakstīt šīs pamācības? Varbūt rīkosim tagad tautas aptauju, kādās valodās dokumentus rakstīt? Vai tad vienkāršāk nav iemācīties visiem vienu valodu?

Te jūs no paša sākuma dziedājāt skaistas dziesmas par lielo vēlēšanos apgūt valsts valodu, par to, ka visā valstī jaunieši tagad zinās latviešu valodu, bet te, lūk, atkal ir šitāds priekšlikums. Nu kur tad ir tā ticība? Un kā tad jums vispār var ticēt, jo katrā vajadzīgajā gadījumā parādās atbilstošs priekšlikums? Te ir skaidri redzama “lienošā” iniciatīva. Jums nepietiek ar skraidīšanu pa skolām, pa sabiedriskām iestādēm ar mērķi kaut ko savākt kopā, salikt, jo varbūt kaut kas sanāks, nepietiek ar vēstuļu sūtīšanu uz visām pasaules malām par cilvēkēdājiem Latvijā un tamlīdzīgām lietām. Nē! Vajag kaut ko “iestiķēt” iekšā arī šinī likumā. Var būt, ka kaut kas sanāk! Nu jāsaka tā: šad un tad ir jāpaskatās vēsturē, un nekas cits neatliek, kā vien atcerēties Otrā pasaules kara upura Juliusa Fučika vārdus: “Cilvēki, es jūs mīlēju! Esiet modri!”

Ziniet, runājot par to mīlestību pret šo priekšlikumu autoriem, man laikam nekas labs nesanāks, bet to modrību gan es gribu atgādināt. Tiešām ir jābūt modriem! Jūs patiesi esat interesanti cilvēki: kur tik var kaut ko iebāzt iekšā, jūs te nākat priekšā un runājat par demokrātiju, runājat par mīlestību... Ak Dievs! Tagad man no 80 valodām ir jāizvēlas nu varbūt kādas 40 valodas, kurās mēs tad tulkosim visas pamācības! Varbūt tomēr - pirms jūs kaut ko iesniedzat, vismaz tik atklāti nerīkojieties...

Es saprotu! Patlaban ir īstais laiks, patlaban ir, tā sacīt, pēdējais brīdis radīt kaut kādu jūkli, un tāpēc ir iesniegti šādi priekšlikumi. Nu nevar tos atbalstīt! Un arī ar to mīlestību nekas nesanāks.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Ļoti cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Šī norma, ko piedāvā deputāts Buzajevs, ir vienkārši lieka. Valsts valodas likums jau regulē šīs ražotāja, izplatītāja un patērētāja attiecības, un Valsts valodas likums arī paredz, ka visām Latvijā izplatītajām precēm, to skaitā pirmām kārtām pārtikas precēm un zālēm, kur tas ir ļoti būtiski, informācijai ir jābūt latviešu jeb valsts valodā. Tanī pašā laikā likums jau neaizliedz pievienot lietošanas pamācību arī citās valodās. Tas nav ar likumu aizliegts! Un es pilnīgi pieļauju iespēju, ka Daugavpilī zāļu izplatītāji zālēm pievienos anotāciju arī krieviski, bet varbūt Sabilē zāļu izplatītāji to pievienos romu jeb čigānu valodā vai vēl kādā citā... varbūt pat angliski, ņemot vērā to, ka Latvijā uzturas pietiekami daudz ārvalstnieku, kuri pārvalda angļu valodu un kuriem arī ir jāiegriežas aptiekās. Taču šī norma ir pilnīgi lieka, tāpēc es aicinu to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā deputāte Stalidzāne vēlas ko teikt? Lūdzu!

J.Stalidzāne. Tātad es lūdzu deputātus neatbalstīt deputāta Buzajeva priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 22.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 21, pret - 66, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 23.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 24.priekšlikumu bija iesniedzis Juridiskais birojs. Tas ir iestrādāts 25. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 24. un 25.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Ir arī deputāta Buzajeva priekšlikums nr.26. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Nikolajs Kabanovs.

N.Kabanovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Kolēģi deputāti! Cienījamie Latvijas cilvēki! Saskaņā ar 38.panta jauno redakciju ir tā: ja Latvijas pilsonis un nepilsonis ieguvuši absolūti vienādu izglītību valstī, kas nav iestājusies Eiropas telpā, tad pilsonis uzreiz var sākt patstāvīgu praksi aptiekā, bet nepilsonim nepieciešams gadu ilgs pārbaudes stāžs. Divi ministri - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Muižnieks un veselības ministrs Auders - zvērēja, ka šī norma, kas nepamatojas uz sabiedrības likumīgām interesēm, tiks izslēgta no likuma. Pagaidām ir noticis tikai tas, ka no veselības ministra amata tika atstādināts Auders, bet norma kā likumā bija, tā arī paliek. Šī norma palikusi priekšlikumā nr.28, tātad tajā panta redakcijā, kuru atbalstījusi komisija. Starpība starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām radīsies uzreiz pēc tam, kad Latvija iestāsies Eiropas Savienībā, jo komisijas piedāvātajā redakcijā tiek no pazemojoša pārbaudes termiņa atbrīvoti tikai Eiropas pilsoņi, kas pagaidām nozīmē tikai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu kopumu. Nepilsoņi tajā neietilpst.

Starp citu, mēs cīnīsimies par Latvijas nepilsoņu atzīšanu par Eiropas Savienības pilsoņiem. PCTVL nostādnes pagaidām vēl nav kļuvušas par ES direktīvām. Saeima noraidījusi jau apmēram 10 PCTVL priekšlikumus - atcelt dažus nepamatotus Latvijas nepilsoņu tiesību ierobežojumus, bet šodien ir pirmā reize, kad jaunā Saeima - 8.Saeima - gribētu minēto ierobežojumu loku vēl paplašināt. Tas ir ļoti šaubīgs un pat bīstams solis. Pirmais solis, bet, baidos, ne pēdējais. Tādēļ, lai nekompromitētu divus Repšes valdības ministrus, aicinu atbalstīt vai nu PCTVL frakcijas piedāvāto priekšlikumu nr.26, vai arī daudz mīkstāko TSP frakcijas iesniegto priekšlikumu nr.27!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne. Godājamie deputāti! Pirmkārt, 38.pants ir jāskata kopā ar pārejas noteikumu 17.punktu, kur ir paredzēts, ka 38.panta trešā daļa stāsies spēkā pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Un sakarā ar to šie iebildumi, ka notiks šāda dalīšanās, nav pamatota. Jo, ja šie Latvijas iedzīvotāji būs ieguvuši izglītību Latvijā un Latvija būs Eiropas Savienības dalībvalsts, tad nekādas atšķirības nebūs šiem diplomiem.

Otrkārt, par deputāta Buzajeva kunga priekšlikumu. Viņš mēģina izslēgt no 38.panta trešo, ceturto un piekto daļu. Arī tas ir ļoti nepamatoti, jo šiem noteikumiem par dažādām prasībām, kuras attiecas uz farmaceitu ētiku un atbildības sajūtu, ir ļoti būtiska nozīme. Tāpēc lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu un noraidīt deputāta Buzajeva kunga iesniegto 26.priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 26.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 8, pret - 82, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 27.priekšlikumu ir iesnieguši deputāti Orlovs un Vidavskis. Komisija šo priekšlikumu ir daļēji atbalstījusi un iestrādājusi savā - 28.priekšlikumā. Lūgums ir atbalstīt Sociālo un darba lietu komisijas sagatavoto 28.priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 27.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu!

J.Stalidzāne. Ko?... Atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Mēs pašreiz balsojam par 27.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 27.priekšlikums... Ā, jā, tad jānoraida. 27.priekšlikums ir noraidāms.

Sēdes vadītāja. Cienījamie deputāti, mēs balsojam par 27.priekšlikumu! Mēs jau nobalsojām...

J.Stalidzāne. Nesajauciet! Es nedzirdēju, ka prasīja vēl balsojumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu rezultātu! Par - 27, pret - 55, atturas - 5. 27.priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 28. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 28.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 29. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 29.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 30. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Pret 30. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 31. - deputāta Buzajeva kunga priekšlikums. Komisija priekšlikumu ir noraidījusi.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godājamie kolēģi! Par PCTVL frakcijas iesniegto 31.priekšlikumu. Būtība tāda, ka mēs agrāk iebildām un iebilstam arī tagad pret jēdziena “nevainojama reputācija” ieviešanu likumā. Mūsu eksperti, analizējot šā termina lietošanu Latvijas likumdošanā, atrada tos septiņus likumus, kuri skar sfēras, kas regulē aktivitātes finanšu un kapitāla tirgū. Citās sfērās jēdziens netiek lietots. Jēdziena “nevainojama reputācija” saturs nav atspoguļots likumos. Divos gadījumos no septiņiem tā noteikšana tieši deleģēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Pārējos gadījumos Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga attiecīgo likumu ievērošanu, tāpēc var izstrādāt vienotus kritērijus jēdziena izmantošanai.

Sociālo un darba lietu komisija pamatīgi uzlaboja sākotnējo variantu, ko piedāvāja Auders, kuram attiecībā uz nevainojamu reputāciju bija nopietnas personiskas problēmas. Saskaņā ar sākotnējo variantu farmaceitam varēja būt liegta karjeras izaugsmes iespēja, ja viņš saņēma parastu brīdinājumu vai rājienu. Tagad viņš zaudē šo iespēju, ja atkārtoti gada laikā tiek administratīvi sodīts par farmaceitiskās darbības pārkāpumiem.

No likuma formulējuma izriet, ka nevainojama reputācija viņam var būt sabojāta uz visu mūžu, kaut arī no Administratīvo pārkāpumu kodeksa izriet, ka uzliktais administratīvais sods neskaitās par tādu jau pēc gada, kas pagājis pēc tā uzlikšanas. Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā darbībā ir aprakstīta APK 46.1 pantā. Tas satur ne mazumu pavisam nekonkrētu normu, kas paver plašas iespējas kukuļdošanai un kukuļņemšanai. Ir paredzēts sods par vienkāršu neuzmanību, piemēram, par zāļu izplatīšanu ar bojātu iepakojumu. Divas reizes nejauši saplēsa kādu kastīti - un meitenei jāteic ardievas pieciem studiju gadiem medicīnas augstskolā vai arī pirmspensijas vecuma dāmai jāsaka ardievas trīsdesmit gadus ilgam nevainojamam dienesta stāžam!

Vai jūs par to balsosiet? Mēs par to nebalsosim. Aicinu atbalstīt PCTVL frakcijas iesniegto 31.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Jā, nu šoreiz priekšlikuma autors ir pārspējis pats sevi. Es jau jūs pirmīt brīdināju - esiet modri! Šad un tad tas noder. Ko tad piedāvā PCTVL šajā priekšlikumā? Tātad atbildīgā amatpersona var būt psihiski slima, var būt narkomāne, var būt toksikomāne un var būt arī alkoholiķe. Tas ir lielisks demokrātijas paraugs! Laikam tā ir tā demokrātija, par ko PCTVL visu laiku runā. Nemaz nerunāsim par tādu sīkumu, ka nav vajadzīga nevainojama reputācija atbildīgajai amatpersonai. Tas arī būtu pilnīgi lieki. Nu redziet! Kā var vērtēt kaut kādus tādus priekšlikumus? Tikai kā vēlēšanos radīt kaut kādas neskaidrības, kam nav nekāda sakara ar zāļu lietošanu. Pirmīt jūs šeit no tribīnes teicāt, cik ļoti svarīgi ir zināt, kā lietot zāles, un cik precīzi tas viss ir jādara. Taču, kad ir jānosaka, kas zāļu lieltirgotavā var būt par atbildīgu amatpersonu, tad jūs pieļaujat, ka viņa var žūpot, ka viņa var lietot narkotikas un ka viņai vispār var būt ļoti slikta reputācija. Tas viņai nevarētu traucēt ieņemt atbildīgas amatpersonas vietu. Nāciet un man tagad šeit paskaidrojiet, kā jūs redzat, kā alkoholiķis vadīs zāļu lieltirgotavu! Interesanti, kurš jums tāds tur ir sarūpēts uz šito brīdi? Varbūt varat pat nosaukt?

Sēdes vadītāja. Deputāts Vladimirs Buzajevs. Otro reizi.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Dobeļa kungs ir ļoti pieredzējis deputāts, un viņš jau vienreiz balsoja par Farmācijas likumu. Mēs negribam izslēgt no esošās redakcijas visus šos ierobežojumus. To nebija likumā pašā sākumā. Saskaņā ar to Dobeļa kungs arī ir par to, ka aptiekās strādā alkoholiķi, narkomāni un tā tālāk, un es ar savu priekšlikumu esmu viņam laba kompānija.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne. Uz otro lasījumu mums vēl nebija īsti atšifrēts, kas ir “nevainojama reputācija”, taču tagad Sociālo un darba lietu komisija savā priekšlikumā - 32.priekšlikumā - ir precīzi atšifrējusi, kas ir “nevainojama reputācija”, un līdz ar to uzreiz atrisinājusi to jautājumu, kurā, kā šeit runāja, varētu rasties dažādas domstarpības.

Tāpēc es lūdzu noraidīt 31. - Buzajeva kunga priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 31. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 8, pret - 84, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 32.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija, un ir lūgums šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Vai deputāts Jānis Lagzdiņš vēlas runāt? (No zāles dep. J.Lagzdiņš: “Nekādā gadījumā!”) Paldies.

Pret 32.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 33.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajevs, un komisija šo priekšlikumu ir noraidījusi.

Sēdes vadītāja. Tātad 33.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Vladimirs Buzajevs. Vai deputātiem ir nepieciešams balsojums? Balsojums nav vajadzīgs. Paldies.

J.Stalidzāne. 34.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija, un ir lūgums šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 35.priekšlikumu ir sagatavojis Juridiskais birojs. Priekšlikums no komisijas puses ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 35.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 36.priekšlikumu bija iesniedzis bijušais veselības ministrs Auders. Tas ir iestrādāts komisijas 38.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 36.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Jā, līdz ar to nav jābalso…

37.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajevs, un šis priekšlikums netiek atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 38.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija, un šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Likumprojekts ir pieņemams trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi Farmācijas likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā!

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - 7, neviens neatturas. Likums “Grozījumi Farmācijas likumā” ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā Prezidija priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.644 - likumprojektu “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”.

Tātad 1.priekšlikums ir saņemts no deputāta Tolmačova. Komisijas viedoklis ir - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 1.- deputāta Tolmačova priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. Arī 2. ir deputāta Tolmačova priekšlikums. Komisijas viedoklis ir - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis ir - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likums “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Strādāsim ar dokumentu nr.645 - likumprojektu “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā”.

1.priekšlikums ir saņemts no Juridiskā biroja. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. Arī 2.priekšlikums saņemts no Juridiskā biroja. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 2. - Juridiskā biroja priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 3.priekšlikums saņemts no Juridiskā biroja. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā” ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Strādāsim ar dokumentiem nr.649 un nr.649-a - tā ir lapa, kas tika papildus izdalīta, kad jūs nācāt uz šejieni. Tātad skatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību””.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 1.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 2.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 2.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 3.priekšlikumus iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 3. - Juridiskā biroja priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 4.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 5.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 5.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 6.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 6.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 7.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 8.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 9.priekšlikumu lūdzu skatīt kopā ar papilddokumentu kā 9.a un 9.b priekšlikumu. Atbalstīta ir 9.b priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Pret 9., 9.a un 9.b priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 10.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 11.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību”” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību”” ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.650 - likumprojektu “Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu””.

Ir saņemts viens priekšlikums, un tas ir Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt. Atvainojamies par tehnisko neprecizitāti, ka tas nav ierakstīts tabulā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu”” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu”” ir pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Antidempinga likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.651 - likumprojektu “Grozījumi Antidempinga likumā”. Ir iesniegts viens priekšlikums, un tas ir Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi Antidempinga likumā” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret - 1, neviens neatturas. Likums “Grozījumi Antidempinga likumā” ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Koncesiju likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.653 - likumprojektu “Grozījumi Koncesiju likumā”. Pavisam ir saņemti pieci priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 4. - Juridiskā biroja priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. Un visbeidzot 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi Koncesiju likumā” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Koncesiju likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums”. Trešais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Jānis Strazdiņš.

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku un savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.654. Likumprojekts “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums”.

1. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 3. - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Gatera priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 3.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 6. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija nolēma to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 6.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 7. - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Gatera priekšlikums. Komisija nolēma atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 11. - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Gatera priekšlikums. Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 11.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 12. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums. Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 13. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 13.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 15. - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Gatera priekšlikums. Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 16. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 16.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 18. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 18.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 20. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 21.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu. Tas iekļauts 25.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 22.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 23. - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Gatera priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 25.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 23.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un arī iekļauts 25.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 24. un 25.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 25. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu arī pret 25.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Strazdiņa kungs, vai 26.priekšlikums ir no papildu dokumenta, kas ir izdalīts deputātiem?

J.Strazdiņš. Nē, tas nav tas. Nākamais būs. Tas ir dokuments nr.654-a. Te ir tikai redakcionāls labojums. Vārdi “ņemot vērā” izņemti ārā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 26.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 27. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus pievērst uzmanību tam, ko, izskatot no 26.priekšlikuma līdz 33.priekšlikumam, mēs strādāsim ar dokumentu nr.654-a!

J.Strazdiņš. Jā, bija ieviesusies tehniska kļūda, tāpēc ļoti atvainojamies par to, ka mums nākas strādāt ar šo pievienoto lapu, kas jums visiem tika iedalīta!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 27.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 29. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 29.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 30. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 30.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 31. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 31.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 32. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 33. - Juridiskā biroja priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 34. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Tālāk mēs strādāsim ar dokumentu nr.654. Atklājam debates par 34. - deputāta Buzajeva priekšlikumu.

Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi! Piedāvātais likums pēc būtības stingri ierobežo Rīgas Domes tiesības, kas ir garantētas gan ar likumu par pašvaldībām, gan ar Teritorijas plānošanas likumu. Citēju likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu: “Vietējās pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās pašvaldības dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu.” Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestā daļa skan šādi: “Vietējā pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu, apstiprina izstrādātāto teritorijas plānojumu, detālplānojumu…” un tā tālāk, “nodrošina sabiedrības līdzdalību teritorijas plānošanas procesā…” un tamlīdzīgi.

Cienījamās dāmas un kungi! Viss apspriežamais likums - tā pārsvarā ir bezgalīga augstāk citētā punkta dublēšana, tikai ar to visu, pretēji spēkā esošajai likumdošanai, nodarbosies nevis Rīgas Dome, bet kāda cita institūcija, kuru ir izveidojis krietni lojālākais Ministru kabinets, tāpēc vienīgā iespēja, kā var izbēgt no minētās pretrunas, ir izveidot šo padomi kā Rīgas Domes struktūru ar citu iestāžu, to skaitā arī valdības, pārstāvju iekļaušanu tajā, un tas ir iekļauts, protams, mūsu priekšlikumā.

Pēc PCTVL domām, šis izskatāmais likums ir pirmais un ļoti nozīmīgais Repšes valdības solis, kas ir vērsts uz vietējo pašvaldību likvidāciju vispār, tāpēc mēs piedāvājam likumā izdarīt ne mazums grozījumu, un katrs no tiem kaut vai par mata tiesu samazina patvaļu un padara likumu daudz atbilstošāku veselajam saprātam. Kāds no tiem varbūt pelna atsevišķu apspriešanu, bet mēs ar to nenodarbosimies, jo politiski lēmumi netiek pieņemti šajā zālē, un šādi centieni nemaz nav labāki par mēģinājumiem izdarīt pedikīru miroņiem.

Kaut arī rezultātu var paredzēt, es tomēr lūdzu balsot par mūsu priekšlikumu, bet pēc tam aicinu balsot “pret” likumprojektu kopumā.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Vai komisijas vārdā deputāts Jānis Strazdiņš vēlas vēl ko teikt? Lūdzu!

J.Strazdiņš. Cienījamie kolēģi! Izstrādājot likumprojektu, mēs darbojāmies ļoti ciešā sadarbībā ar Rīgas Domes Rīgas pilsētas attīstības departamenta speciālistiem, konkrēti ar Vilni Štrama kungu. Šajā konsultatīvajā padomē, kā likumā ir paredzēts, tiek iekļauti trīs Rīgas Domes pārstāvji, kas pietiekami labi varēs aizstāvēt savas intereses.

Runa ir par Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības likumu, kas ir unikāls un mums ir vienīgais tāds Latvijas teritorijā. Turklāt tā ir īpaša situācija, tā nav parastā pilsētas plānošana. Līdz ar to Rīgas Domei neviens šīs funkcijas nenoņem, bet ir runa par paša Rīgas vēsturiskā centra, kas iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā, aizsardzību. Ja nebūtu notikuši šie nepatīkamie starpgadījumi, kādi Rīgā jau ir vērojami ar arhitektūras “šedevriem”, arī skandāls ar “Saules akmeni”, tā pārtapšana 26 stāvu ēkā pretī Rīgas vēsturiskajam centram... Jūs iedomājieties, kā tas izskatīsies! Tā kā viss vēl nav kārtībā! Un tāpēc mums ir vajadzīgs šis aizsardzības likums. Un es tomēr lūgtu neatbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 34. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 66, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Strazdiņš. Atļaušos turpināt.

35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 36. - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Gatera kunga priekšlikums. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 37. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Pret 37.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 38. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Gatera priekšlikums. Komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 40. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 40.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 41. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 42. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Pret 42.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 43. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 44. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Daļēji atbalstīts un ietverts komisijas 47.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 45. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts komisijas 47.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 46. - frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 47.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 46. un 47.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 48. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 49. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 50. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 51. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 51.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 52. - Juridiskā biroja priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 53. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Pret 53.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 54. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Pret 55.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 56. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 57. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 58. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 59. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 59.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 60. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 60.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 61. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tika atbalstīts no komisijas puses.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 62. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas tika daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 62.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 63. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 64. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 65. - finanšu ministra V.Dombrovska priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 66. - deputāta Kariņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 67. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 68. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 68.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 69. - deputātu Strazdiņa, Ābiķa, Kļaviņa, Karpuškina un Tabūna priekšlikums. Atbalstīts un ieteikts atbildīgās komisijas precizētajā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Pret 69.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 70. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. Pārejas noteikumu 1.punktā ar terminu “likumīgi uzsāktie būvdarbi” tiek saprasti tie būvdarbi, kuri uzsākti pēc tam, kad Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā ir saņemta būvatļauja attiecīgo būvdarbu veikšanai.

Sēdes vadītāja. Mums tālāk jāskatās 71. - deputāta Buzajeva priekšlikums.

J.Strazdiņš. Komisija nolēma to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 71.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 72. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 73. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 74. - frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts 75.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 74. un 75.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 76. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. Frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 79.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 77. un 78. - frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK priekšlikumiem, kas iekļauti 79. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

J.Strazdiņš. 80. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 81. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 82. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un izteikts atbildīgās komisijas precizētajā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 82. un 83.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 84. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 85. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 86. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 87. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. Līdz ar to ir visi priekšlikumi izskatīti. Paldies!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - 24, neviens neatturas. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi deputāti! Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sūrā darba rezultāts ir tas, ka ir tapuši vairāk nekā 10 priekšlikumi, proti, 16.priekšlikumi. Cerams, ka deputāti spēs novērtēt komisijas darbu.

Lai izvērtētu šos priekšlikumus, ir jāstrādā ar diviem dokumentiem, proti, ar dokumentu nr.656 un dokumentu nr.656-a.

Pirmie divi priekšlikumi jāvērtē kontekstā, jo tie ir par vienu un to pašu normu. Aicinu atbalstīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto 1.priekšlikumu un noraidīt 2. - Juridiskā biroja priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1. un 2.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 3.priekšlikums. Tas ir tātad Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 4.- Juridiskā biroja priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 5.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 6. - deputāta Agešina priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. 7. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. 9. - deputāta Agešina priekšlikums. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. 10. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. 11. un 12. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 11. un 12.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 13. - deputātu Buzajeva, Tolmačova, Kabanova, Golubova un Fjodorova priekšlikums par 14.panta pirmo daļu. Minētie kolēģi ierosina pirmo daļu izteikt savādākā redakcijā. Priekšlikums ir noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 13.priekšlikumu? (Starpsauciens: “Jābalso!”) Jābalso? Deputāti lūdz balsojumu par 13. - deputātu Buzajeva, Tolmačova, Kabanova, Golubova un Fjodorova priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 67, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Lagzdiņš. Arī nākamo - 14.priekšlikumu - iesnieguši deputāti Buzajevs, Tolmačovs, Kabanovs, Golubovs un Fjodorovs. Komisija to ir noraidījusi.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ko mēs ierosinām šajā priekšlikumā? Mēs ierosinām noteikt, ka, ja stājas spēkā likumīgā spēkā tiesas spriedums, cilvēku nevar izmest uz ielas un tiesas sprieduma izpilde jāatliek līdz tam laikam, kad pašvaldība piešķir tam cilvēkam kaut kādu citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu. Šajā gadījumā mēs aizsargāsim tieši cilvēkus. Lūdzu Saeimu nobalsot par mūsu priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Lūdzu deputātus balsot par 14.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 65, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Lagzdiņš. 15. - deputātu Buzajeva, Tolmačova, Kabanova, Golubova un Fjodorova priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Šodien galīgajā lasījumā mēs pieņemsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. Likumprojekta izstrādāšanas pirmajā posmā tika pieņemts liktenīgais lēmums. Atbildot uz objektīvu dzīves izaicinājumu, Saeima ir piešķīrusi denacionalizēto namu iemītniekiem prioritāras tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumos. Ar šo soli 8.Saeima galu galā sāka risināt problēmu, kuru radīja valdošās partijas pirms 12 gadiem, pieņemot skandalozi bargu un nepārdomātu denacionalizācijas koncepciju. Ar Denacionalizācijas likuma pieņemšanu Latvija kļuvusi par Austrumeiropā vienīgo valsti, kur dzīvojamo namu restitūcija nebija pakļauta nekādiem saprātīgiem ierobežojumiem. Desmit gadu laikā Latvijas pilsētās tika pilnīgi pārtraukta jaunu dzīvojamo namu celtniecība. Tas, ka šādos apstākļos notika totāla dzīvokļu atdošana bijušajiem īpašniekiem vai visbiežāk viņu radiniekiem, izraisīja smagas sociālas sekas. Denacionalizēto namu īrnieki nevarēja privatizēt savus dzīvokļus, bet likums “Par dzīvojamo telpu īri” nesen atļāva īpašniekiem paaugstināt īres maksu praktiski bez ierobežojumiem. Pilsētās ir lētu mājokļu deficīts. Šie divi faktori - īres maksas atbrīvošana un brīvu dzīvokļu trūkums - veido priekšnoteikumus masveidīgai īrnieku izlikšanai no dzīvokļiem bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Mūsu frakcija, politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija, atbalsta apspriežamajā likumā iestrādāto normu par denacionalizēto dzīvokļu īrnieku prioritāru reģistrēšanu pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumos. Taču mums jāatzīst, ka šīsdienas lēmums ir tikai pussolis uz priekšu programmas risināšanā, jo tas paredz tikai cilvēku reģistrēšanu rindā, bet nesatur atbildes uz galveno jautājumu - kur pašvaldības dabūs dzīvokļus, lai palīdzētu denacionalizēto namu iemītniekiem un pārējiem cilvēkiem, kuri jau ir reģistrēti palīdzības saņemšanai.

Mūsu frakcija ierosina iestrādāt likumā konkrētu mehānismu šīs problēmas risināšanai. Mūsu iesniegtais priekšlikums nr.15 paredz, ka katru gadu, sastādot savu budžetu, attiecīgā pašvaldība izvērtē nepieciešamo līdzekļu apjomu mājokļu problēmas risināšanai un sniedz informāciju atbildīgajai ministrijai, lai valsts budžetā parādītos mērķdotācijas vai valsts garantijas pašvaldību dzīvokļu celtniecībai un renovācijai. Protams, tas nenozīmē, ka valstij jāapmierina jebkāda neaprobežota pašvaldību apetīte uz celtniecības jomu. Taču mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka jau sen ir pienācis laiks atjaunot dzīvokļu masveida celtniecību. Tikai atbildīga problēmas izpratne no valsts puses un valsts līdzdalība pašvaldību problēmu risināšanā var nodrošināt šodien pieņemtā likuma reālu izpildi. Ja Saeima ir teikusi “a”, tad tai jāsaka arī “b”, jo pretējā gadījumā likums paliks tikai uz papīra, un denacionalizēto namu īrniekus gaidīs kārtējā vilšanās varā.

Būsim konsekventi, kolēģi! Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputāts Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi, es aicinu jūs vēlreiz pārlasīt šā likuma nosaukumu! Tas ir likums “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Ir skaidrs, ka runa ir ne jau par morālu palīdzību, ne jau par morālu atbalstu. Ja mēs patiešām gribam nopietni risināt šos jautājumus, tad jāiestrādā likumā arī mehānisms, kā tiks paredzēti un izlietoti finansiālie līdzekļi šiem mērķiem. Faktiski šis priekšlikums ir tīri tehniska rakstura - tas paredz procedūru, kā pašvaldības un arī valsts izskatīs šo nepieciešamību un paredzēs šādus līdzekļus. Tā ka tas principiāli neko nemaina.

Es domāju, ka tas ir ļoti loģisks priekšlikums, un aicinu jūs to atbalstīt.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Lūdzu deputātus balsot par 15. - deputātu Buzajeva, Tolmačova, Kabanova, Golubova un Fjodorova priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 65, neviens deputāts neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Lagzdiņš. Pēdējais - 16.priekšlikums - ir deputātu Buzajeva, Tolmačova, Kabanova, Golubova un Fjodorova priekšlikums. Arī tas ir noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. Aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likuma “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 19. Likums “Grozījumi likumā “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemts.

Prezidijs ir saņēmis desmit deputātu iesniegumu ar ierosinājumu - turpināt 16.aprīļa sēdi bez pārtraukuma, līdz mēs izskatītu visus darba kārtības jautājumus.

Es gribētu atgādināt deputātiem, ka pirmajā pārtraukumā ir paredzēta Saeimas Prezidija sēde.

Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu deputātus balsot par desmit deputātu iesniegto priekšlikumu - turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 31, pret - 28, atturas - 31. Priekšlikums nav atbalstīts.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu reģistrācijas režīmu!

Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas jānoklausās paziņojums.

Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim. Lūdzu!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi no Sporta apakškomisijas! Es vēlreiz atgādinu, ka tūlīt, starpbrīdī, mums būs apspriede. Tā notiks tepat blakus - Sarkanajā zālē. Laipni lūdzu!

Sēdes vadītāja. Saeimas sekretāra biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Augusts Brigmanis, Ina Druviete, Guntis Bērziņš, Ēriks Jēkabsons, Paulis Kļaviņš, Liene Liepiņa, Linda Mūrniece, Anta Rugāte, Atis Slakteris, Jānis Strazdiņš, Baiba Brigmane un Ausma Ziedone-Kantāne.

Sēdes vadītāja. Cienījamie deputāti, lūdzu vēl sekundi neatstājiet zāli! Šodien mūsu zālē ir jubilāre - mūsu cienītā kolēģe Anta Rugāte, kuru mēs sirsnīgi sveicam viņas dzimšanas dienā! (Aplausi.)

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Turpinām Saeimas 16.aprīļa sēdi.

Pirms mēs turpinām sēdes darba kārtības izskatīšanu, es gribētu deputātus informēt par šādu notikumu: šodien pulksten 16.30 tika parakstīts Latvijas Republikas pievienošanās līgums Eiropas Savienībai, ko parakstīja Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Ministru prezidents Einars Repše. Ar šo es mūs arī apsveicu! Līgums ir parakstīts. Tālāk viss ir atkarīgs no mūsu pilsoņiem un no mūsu referenduma rezultāta. (Aplausi.) (No zāles dep. J.Dobelis: “Aleksandr, kāpēc tu neaplaudē?”)

Tad turpināsim izskatīt Saeimas sēdes darba kārtību.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Indulis Emsis.

I.Emsis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.557. Šis ir Ministru kabineta iesniegts grozījums Veterinārmedicīnas likumā. Un šā likuma grozījuma būtība ir tāda, ka šis likums tiek saskaņots ar Latvijas Administratīvā procesa likumu, kurš, kā tiek paredzēts, stāsies spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

Šeit pēc būtības ir piedāvāts tikai viens labojums, un grozījums nodrošina to, ka ne tikai pārsūdzēšana, bet arī Pārtikas un veterinārmedicīnas dienesta pārtikas un veterināro inspektoru rīkojumu un lēmumu apstrīdēšana neaptur to izpildi.

Lūdzu balsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā, ko ir atbalstījusi Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par šā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - nav, atturas - 1. Deputāti likumprojektu “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā” ir pieņēmuši pirmajā lasījumā. Paldies!

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Emsis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 1.maijs.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 1.maijs.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāte Anna Seile.

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti, dokuments nr.559. Dokumentu sagatavojusi Tieslietu ministrija, bet Saeimai iesniedzis Ministru kabinets. Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā”, pirmais lasījums.

Šā likuma normas ir sakārtotas, lai nodrošinātu to atbilstību Latvijas Administratīvā procesa likuma normām. Ir vēl izdarīti arī daži citi precizējumi.

Komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi un lūdz Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā” pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem!

A.Seile. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.maijs.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 12.maijs. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos””. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - komisijas vadītāja Inese Vaidere.

 

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Komisija izskatīja šo likumprojektu un ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” ir atzīts par steidzamu.

I.Vaidere. Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Komisija, izskatot šo likumprojektu pirmajam lasījumam, konstatēja, ka šie izdarāmie grozījumi būtībā ir tehniskas dabas. Latvijas valdība, par vienu no prioritātēm atzīdama rūpes par bērnu un ģimenes lietām, ir izveidojusi īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās posteni, un šis likumprojekts piedāvā aizstāt vārdus “Tieslietu ministrija” ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts”. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, kā to ir izdarījusi komisija!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā!

I.Vaidere. Godātie deputāti! Kā jau minēju, likuma grozījumi ir tehniskas dabas, tāpēc aicinu likumprojektu izskatīt tūlīt arī otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu!

I.Vaidere. Tātad aicinu likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā un balsot par šā likumprojekta pieņemšanu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” ir pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem””. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Paldies. Ārlietu komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

I.Vaidere. Godātie deputāti! Kā jūs redzat, arī šeit ir tikai tehniski labojumi likumā - tātad vārdi “Valsts bērnu tiesību aizsardzību centrs” tiek aizstāti ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts”.

Komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā!

I.Vaidere. Godātie deputāti! Es aicinu izskatīt un pieņemt šo likumprojektu arī otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu, otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā, galīgajā, lasījumā pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem””. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Ārlietu komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

I.Vaidere. Arī šajā likumā tiek grozīts 2.pants un vārdi “Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs” tiek aizstāti ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts”. Komisija, izskatījusi šo likumprojektu, aicina Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem un izskatīšanu otrajā lasījumā!

I.Vaidere. Paldies.

Es, kā argumentu minot jau iepriekš izklāstītos motīvus, aicinu Saeimu izskatīt šo likumprojektu un pieņemt to arī tūlīt otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Tātad, lūdzu, balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likums “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju””. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Paldies. Cienītie kolēģi! Man nāksies vēl trīs reizes jūs pakļaut šai garlaicīgajai procedūrai, kā es to jau trīs reizes darīju, un komisijas vārdā aicināt šo likumprojektu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā.

I.Vaidere. Pirmajā lasījumā mēs…

Sēdes vadītāja. Ā, piedošanu...

I.Vaidere. Tātad komisija izskatīja šo grozījumu likumā pirmajam lasījumam un konstatēja, ka šajā gadījumā visā likumā vārdi “Tieslietu ministrija” attiecīgajā locījumā tiek aizstāti ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts” attiecīgajā locījumā. Vienīgā atšķirība ir attiecīgais locījums un pats likuma saturs. Tātad atkal ir ļoti līdzīga situācija tai, kāda bija iepriekš.

Aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā!

I.Vaidere. Jau iepriekš minēto argumentu dēļ es aicinu Saeimu pieņemt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likums otrajā, galīgajā, lasījumā ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību””.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Izpildot manas mīļās kolēģes Ausmas Kantānes lūgumu, arī šo likumprojektu es komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

I.Vaidere. Paldies.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu pirmajam lasījumam un arī šoreiz konstatēja, ka ir notikušas līdzīgas izmaiņas kā iepriekšējos manis piedāvātajos likumos - tātad vārdi “Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs” ir aizstāti ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts”. Tas ir noticis likuma 2.pantā, un es komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā!

I.Vaidere. Mīļš lūgums kolēģiem izskatīt šo likumprojektu tūlīt arī otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai citu priekšlikumu nav?

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Likums “Grozījums likumā “Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību” ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu””. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Jā, godātie kolēģi, es varu jūs iepriecināt, jo šodien pēdējo reizi komisijas vārdā aicināšu jūs atzīt šo likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu!

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

I.Vaidere. Godātie kolēģi! Izskatot likumprojektu un to virzot pirmajam lasījumam, Ārlietu komisijā mēs konstatējām, kādi ir šajā likumā izdarītie grozījumi, - 2.pantā vārdi “vecāku vara” ir aizstāti ar vārdiem “aizgādības tiesības”, un ir izdarīti arī 3.pantā grozījumi, kas ir visai līdzīgi iepriekš minētajiem.

Es komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu, balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā!

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

I.Vaidere. Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Es aicinu šo likumprojektu izskatīt tūdaļ arī otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav? Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret - 1, neviens neatturas. Likums “Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”” pieņemts. Paldies.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Bresis.

V.-E.Bresis (Zaļo un Zemnieku savienības frakcija).

Godātie Saeimas deputāti! Izskatām likumprojektu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (dokuments nr.556).

Likumprojektu iesniedzis Ministru kabinets, un tā būtība ir vienādot Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanu nodokļu jomā.

Pašreizējie Latvijas mātesuzņēmumi izmaksā dividendes Eiropas Savienības meitasuzņēmumiem, tātad nerezidentiem, un šīs dividendes tiek apliktas ar 10% lielu uzņēmuma ienākuma nodokli. Šādu praksi neparedz attiecīgā Eiropas Savienības direktīva par kopēju nodokļu uzlikšanu mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādu Eiropas Savienības valstu teritorijās.

Sakarā ar citu direktīvu ir jāveic izmaiņas, lai būtu iespējams vienādot nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrībām apvienošanās, sadalīšanās, aktīvu pārvešanas un akcīzes maiņas gadījumos.

Ir vēl viens ļoti būtisks moments šajā likumprojektā - proti, ir jāsaskaņo mūsu izskatāmais likums ar Kooperatīvo sabiedrību likumu un jānosaka, kārtība, kādā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvi maksā uzņēmumu ienākuma nodokli.

Likumprojektā ir paredzēti arī citi, varbūt mazāk būtiski jautājumi - tehniskas un redakcionālas dabas jautājumi.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja iesniegto likumprojektu un lūdz Saeimu šodien pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

V.-E.Bresis. Komisija lūdz par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 29.aprīli.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 29.aprīlis. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Apsardzes darbības likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

 

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Grozījums Apsardzes darbības likumā” (reģistrācijas numurs 211). Likumprojekts ir izstrādāts jeb sagatavots, lai novērstu pretrunas ar Administratīvā procesa likumu.

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 9.aprīļa sēdē apsprieda likumprojektu un nolēma to konceptuāli apstiprināt pirmajam lasījumam. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījums Apsardzes darbības likumā” pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 25.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 25.aprīlis. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Sodu reģistra likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Sodu reģistra likumā” (reģistrācijas numurs 212). Pirmais lasījums.

Likumprojekta mērķis ir papildināt Sodu reģistra likumu ar jaunām normām.

Pirmā no tām noteiktu, ka Iekšlietu ministrijai ziņas iekļaušanai Sodu reģistrā sniedz arī iestādes, kuras tikai sastāda administratīvos protokolus. Attiecīgi tiek papildināta likuma 13.panta pirmā daļa.

Un otrā norma noteiktu, ka Sodu reģistrā iekļaujamas arī ziņas par administratīvo pārkāpumu izdarījušās personas datu maiņu. Šajā sakarā tiek papildināts likuma 10.pants.

Komisija savā 9.aprīļa sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījumi Sodu reģistra likumā” un nolēma to konceptuāli atbalstīt pirmajam lasījumam. Komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījumi Sodu reģistra likumā” pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 25.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Vai deputātam Jānim Lagzdiņam ir kādi citi priekšlikumi? Vai jums, Lagzdiņa kungs, ir kādi citi priekšlikumi? (No zāles dep. J.Lagzdiņš: “Nekādā gadījumā!”) Esiet uzmanīgāks ar tehniskām lietām!

Ierosinātais priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 25.aprīlis. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 25.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Robežsardzes likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

 

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Izskatīsim likumprojektu “Grozījums Robežsardzes likumā” (reģistrācijas numurs 209). Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 9.aprīļa sēdē apsprieda likumprojektu un nolēma to konceptuāli atbalstīt pirmajam lasījumam. Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījumi Robežsardzes likumā” pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 25.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (dokumenta reģistrācijas numurs 213). Pirmais lasījums.

Arī šo likumprojektu Aizsardzības un iekšlietu komisija apsprieda un nolēma to konceptuāli atbalstīt. Likumprojekts konceptuāli atbalstīts arī Cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijā, kurai saskaņā ar Saeimas lēmumu bija jāsniedz atzinums par šo likumprojektu.

Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 25.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 25.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”” trešajam lasījumam līdz šā gada 8.maijam”. Vai kāds vēlas runāt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā? (Starpsauciens: “Nē!”) Nē, nevēlas.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” otrajam lasījumam līdz šā gada 28.aprīlim”. Komisijas vārdā runāt neviens nevēlas. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam pagarināts līdz 28.aprīlim.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” trešajam lasījumam līdz šā gada 6.maijam”. Komisijas vārdā neviens nerunās. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 8, pret - 78, atturas - 6. Lēmums nav pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” trešajam lasījumam līdz 2003.gada 30.maijam”. Komisijas vārdā neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu deputātus balsot par šo lēmuma projektu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Taču pirms mēs reģistrējamies, paziņoju, ka Saeimas Prezidijs izskatīja iesniegumu un piekrita: bezalgas atvaļinājums 16.aprīlī tiek atsaukts deputātam Andrim Tolmačovam.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu reģistrācijas režīmu!

Lūdzu Saeimas sekretāra biedru nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Guntis Bērziņš, Ēriks Jēkabsons, Pēteris Kalniņš, Guntars Krasts, Anna Seile, Atis Slakteris, Vjačeslavs Stepaņenko, Baiba Brigmane un Staņislavs Šķesters.

Sēdes vadītāja. Līdz ar to 16.aprīļa sēde ir slēgta, kā arī tiek slēgta Saeimas ziemas sesija.

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas ziemas sesijas 17.sēde

2003.gada 16.aprīlī

Par darba kārtību

Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” (Noraidīts)

(647. un 647.a dok., reģ. nr.231)

Priekšlikumi

- dep. J.Pliners (par)

- dep. S.Golde (pret)

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei B.Brigmanei”

(657. dok.)

Lēmuma projekts “Par novērotāju apstiprināšanu Eiropas Parlamentā”

(658. dok., reģ. nr.122)

Likumprojekts “Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni” (2.lasījums) (Steidzams)

(638. un 638.b dok., reģ. nr.229)

Ziņo

- dep. A.Rugāte

Likumprojekts “Grozījumi Farmācijas likumā” (3.lasījums)

(655. dok., reģ. nr.116)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Debates

- dep. V.Buzajevs

- dep. A.Tolmačovs

- dep. J.Dobelis

- dep. Dz.Ābiķis

- dep. N.Kabanovs

- dep. V.Buzajevs

- dep. J.Dobelis

- dep. V.Buzajevs

Likumprojekts “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (3.lasījums)

(644. dok., reģ. nr.140)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā” (3.lasījums)

(645. dok., reģ. nr.141)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību”” (3.lasījums)

(649. dok., reģ. nr.145)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu”” (3.lasījums)

(650. dok., reģ. nr. 126)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Grozījumi Antidempinga likumā” (3.lasījums)

(651. dok., reģ. nr.148)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Grozījumi Koncesiju likumā” (3.lasījums)

(653. dok., reģ. nr.165)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums” (3.lasījums)

(654. dok., reģ. nr.18)

(7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1131)

Ziņo

- dep. J.Strazdiņš

Debates

- dep. V.Buzajevs

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (3.lasījums)

(656. dok., reģ. nr.16)

(7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1426)

Ziņo

- dep. J.Lagzdiņš

Debates

- dep. A.Golubovs

- dep. J.Sokolovskis

- dep. B.Cilevičs

Paziņojums

- dep. Dz.Ābiķis

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs A.Bartaševičs

Par Latvijas Republikas pievienošanās līguma Eiropas Savienībai parakstīšanu

Likumprojekts “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā” (1.lasījums)

(557. un 629. dok., reģ. nr.217)

Ziņo

- dep. I.Emsis

Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā” (1.lasījums)

(559. un 630. dok., reģ. nr.219)

Ziņo

- dep. A.Seile

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” (1.lasījums) (Steidzams)

(478.un 631. dok., reģ. nr.194)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” (2.lasījums) (Steidzams)

(478.un 631. dok., reģ. nr.194)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” (1.lasījums) (Steidzams)

(479. un 632. dok., reģ. nr.195)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” (2.lasījums) (Steidzams)

(479. un 632. dok., reģ. nr.195)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”” (1.lasījums) (Steidzams)

(480. un 633. dok., reģ. nr.196)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”” (2.lasījums) (Steidzams)

(480. un 633. dok., reģ. nr.196)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”” (1.lasījums) (Steidzams)

(481. un 634. dok., reģ. nr.197)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”” (2.lasījums) (Steidzams)

(481. un 634. dok., reģ. nr.197)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”” (1.lasījums) (Steidzams)

(482. un 635. dok., reģ. nr.198)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”” (2.lasījums) (Steidzams)

(482. un 635. dok., reģ. nr.198)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”” (1.lasījums) (Steidzams)

(483. un 636. dok., reģ. nr.199)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”” (2.lasījums) (Steidzams)

(483. un 636. dok., reģ. nr.199)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (1.lasījums)

(556. un 637. dok., reģ. nr.216)

Ziņo

- dep. V.-E.Bresis

Likumprojekts “Grozījums Apsardzes darbības likumā” (1.lasījums)

(536. un 639. dok., reģ. nr.211)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi Sodu reģistra likumā” (1.lasījums)

(537. un 640. dok., reģ. nr.212)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījums Robežsardzes likumā” (1.lasījums)

(534. un 641. dok., reģ. nr.209)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (1.lasījums)

(538. un 642. dok., reģ. nr.213)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”” trešajam lasījumam”

Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām”” otrajam lasījumam”

Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” trešajam lasījumam”

Informācija par neapmaksāta atvaļinājuma atsaukšanu deputātam A.Tolmačovam

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs


Balsojumi

Grozījumi Izglītības likumā
Datums: 16.04.2003. 15:16:38 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.647 nodošanu komisijām

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei B.Brigmanei"
Datums: 16.04.2003. 15:17:16 bal002
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.657

Lēmuma projekts "Par novērotāju apstiprināšanu Eiropas Parlamentā"
Datums: 16.04.2003. 15:18:26 bal003
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.658

Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni (2.lasījums, steidzams)
Datums: 16.04.2003. 15:20:00 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.638B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Farmācijas likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:26:52 bal005
Balsošanas motīvs: Par 10.priekšlikumu

Grozījumi Farmācijas likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:36:40 bal006
Balsošanas motīvs: Par 22.priekšlikumu

Grozījumi Farmācijas likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:40:54 bal007
Balsošanas motīvs: Par 26.priekšlikumu

Grozījumi Farmācijas likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:42:08 bal008
Balsošanas motīvs: Par 27.priekšlikumu

Grozījumi Farmācijas likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:50:06 bal009
Balsošanas motīvs: Par 31.priekšlikumu

Grozījumi Farmācijas likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:52:06 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.655 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:53:42 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.644 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:54:50 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.645 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību" (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:56:56 bal013
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.649 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu" (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:58:00 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.650 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Antidempinga likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 15:58:52 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.651 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Koncesiju likumā (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 16:00:06 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.653 pieņemšanu 3.lasījumā

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 16:11:16 bal017
Balsošanas motīvs: Par 34.priekšlikumu

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 16:18:32 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.654 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 16:21:34 bal019
Balsošanas motīvs: Par 13.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 16:23:08 bal020
Balsošanas motīvs: Par 14.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 16:28:22 bal021
Balsošanas motīvs: Par 15.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (3.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 16:29:04 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.656 pieņemšanu 3.lasījumā

Datums: 16.04.2003. 16:30:16 bal023
Balsošanas motīvs: Par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma

Grozījums Veterinārmedicīnas likumā (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:05:14 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.557 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Zvejniecības likumā (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:06:38 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.559 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:07:40 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.478 steidzamību

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:08:54 bal027
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.478 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 16.04.2003. 17:09:48 bal028
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.478 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:10:40 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.479 steidzamību

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:11:24 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.479 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 16.04.2003. 17:12:00 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.479 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:12:46 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.480 steidzamību

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:13:28 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.480 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 16.04.2003. 17:14:16 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.480 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:15:06 bal035
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.481 steidzamību

Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:16:06 bal036
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.481 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 16.04.2003. 17:16:42 bal037
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.481 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:17:38 bal038
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.482 steidzamību

Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:18:34 bal039
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.482 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 16.04.2003. 17:19:08 bal040
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.482 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:19:56 bal041
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.483 steidzamību

Grozījumi likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:20:48 bal042
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.483 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 16.04.2003. 17:21:20 bal043
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.483 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:24:14 bal044
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.556 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Apsardzes darbības likumā (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:25:48 bal045
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.536 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Sodu reģistra likumā (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:27:28 bal046
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.537 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Robežsardzes likumā (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:28:58 bal047
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.534 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (1.lasījums)
Datums: 16.04.2003. 17:30:14 bal048
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.538 pieņemšanu 1.lasījumā

Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām" trešajam lasījumam
Datums: 16.04.2003. 17:31:10 bal049
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.666

Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām" otrajam lasījumam"
Datums: 16.04.2003. 17:31:48 bal050
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.667

Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" trešajam lasījumam"
Datums: 16.04.2003. 17:32:28 bal051
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.668

Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" trešajam lasījumam"
Datums: 16.04.2003. 17:33:04 bal052
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.670