2002.gada 11. novembra  Saeimas sēdes
izskatītā darba kārtība
15:00:00
Lēmuma projekts "Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem". (dok.nr.8)