Tikšanās un vizītes

16.janvārī (16.01.2004.)
     Šodien, 16.janvārī, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere tikās ar Ungārijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Lāslo Nikičeru (Lāszló Nikicser).     Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar nākotnes sadarbību Eiropas Savienības (ES) ietvaros un attiecībām ar Krieviju.    Puses pārrunāja turpmāko ES politiku attiecībā pret Krieviju, ņemot vērā, ka gan Latvija, gan Ungārija drīzumā kļūs par pilntiesīgām ES dalībvalstīm. I.Vaidere un L.Nikičers bija vienisprātis par nepieciešamību ES un Krievijas Partnerattiecību un sadarbības līgumu attiecināt bez izņēmuma uz visām dalībvalstīm arī pēc paplašināšanās.    Tāpat sarunā puses apmainījās ar viedokļiem par vairākiem citiem gan divpusējiem, gan arī daudzpusējiem jautājumiem. Ungārijas vēstnieks informēja par tuvākā laika sadarbības plāniem, kuros ietilpst ciešāku kontaktu dibināšana un savstarpējo vizīšu organizēšana.
16.janvārī (16.01.2004.)
     No 18. līdz 20.janvārim Latvijas un Lietuvas Ārlietu komisiju deputāti dosies vizītē uz Tallinu.     Svētdien, 18.janvārī, mūsu parlamentārieši apmeklēs Latvijas vēstniecību Igaunijā.     Pirmdien, 19.janvārī, notiks visu trīs Baltijas valstu Ārlietu komisiju pārstāvju tikšanās. Šajā dienā Saeimas deputāti tiksies arī ar Igaunijas parlamenta priekšsēdētāju Eni Ergmā, Riigikogu Nacionālās aizsardzības komisiju un ārlietu ministri Kristīnu Ojulandi, bet otrdien, 20.janvārī, dosies atpakaļ uz Latviju.
15.janvārī (15.01.2004.)
          Ceturtdien, 15.janvārī, Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Ēriks Jēkabsons un komisijas deputāti Dainis Turlais un Juris Dalbiņš tikās ar Čehijas Republikas aizsardzības ministru Miroslavu Kostelku.          Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Ē.Jēkabsons sveica Čehijas Republikas aizsardzības ministru M.Kostelku un viņa vadīto delegāciju Latvijā un pauda pārliecību, ka šī vizīte vēl vairāk veicinās sadarbību abu valstu starpā, kas jau šodien vērtējama kā sekmīga.          Arī Čehijas Republikas aizsardzības ministrs akcentēja, ka sadarbības intensificēšanu veicinās arī abu valstu darbība Ziemeļatlantijas aliansē. Viņš norādīja, ka diskusijas un pieredzes apmaiņa ir svarīgi priekšnoteikumi veiksmīgai valstu sadarbībai starptautiskos forumos.         Ē.Jēkabsons pastāstīja par Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas galvenajiem uzdevumiem likumdošanas jomā, tostarp, valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā un iekšējās drošības radīšanā. Viņš uzsvēra arī komisijas parlamentārās pārraudzības lomu šajos jautājumos. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs uzsvēra, ka svarīga komisijas prioritāte ir likumdošanas harmonizēšana atbilstoši NATO prasībām un standartiem.        Sarunas dalībnieki pārrunāja arī NATO attīstības perspektīvas, ņemot vērā starptautiskos procesus pasaulē un jaunos draudu veidus, tostarp terorismu, kā arī dalījās pieredzē par budžeta sadalījumu aizsardzības vajadzībām abās valstīs.        Tikšanās noslēgumā sarunas dalībnieki uzsvēra nepieciešamību intensīvi sadarboties un dalīties pieredzē NATO integrācijas jautājumos.
13.janvārī (13.01.2004.)
         Otrdien, 13.janvārī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Mironu Jankivu, kurš bija ieradies iepazīšanās vizītē.         Atzīstot, ka Latvijas un Ukrainas līdzšinējās attiecības vērtējamas kā sekmīgas, abas puses bija vienisprātis, ka to attīstībai un padziļināšanai ir liels potenciāls - it īpaši tagad, kad Latvija kļūs par Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti. Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre norādīja, ka mūsu valsts ir gatava piedāvāt savu pieredzi eirointegrācijas jautājumos, piemēram, nacionālās likumdošanas tuvināšanā un harmonizācijā ar ES likumdošanu, kā arī citās Ukrainu interesējošās jomās. Jaunais Ukrainas vēstnieks apstiprināja savas valsts ieinteresētību šāda veida sadarbības ar Latviju paplašināšanā.         M.Jankivs informēja Saeimas priekšsēdētāju, ka tuvākajā laikā Ukrainas parlamentā tiks izveidota sadarbības grupa ar Latvijas parlamentu. Arī I. Ūdre uzsvēra, ka lietderīgi ir veicināt sadarbību starp dažādām parlamentu komisijām, kā arī rosināt parlamentāriešu kontaktus.         Sarunā tika skarts arī abu valstu ekonomiskās sadarbības tālākas attīstības aspekts. Ukrainas vēstnieks informēja par gaidāmo Ukrainas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai, kā arī raksturoja ekonomisko situāciju valstī. Svarīgs aspekts ir investīciju piesaiste un rūpniecības tālāka attīstība. Tika pārrunātas arī tās izmaiņas, kādas sadarbībā ar Latviju Ukrainai būs pēc mūsu valsts iestāšanās ES.         Tikšanās noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre novēlēja Ukrainas vēstniekam M.Jankivam veiksmīgu darbu Latvijā.
9.janvārī (09.01.2004.)
    Ar latviešu mākslinieces Gundegas Rancānes gleznu izstādi Eiropas Parlamentā Briselē tika aizsākta 2004.gada mākslas darbu skate Eiropas Parlamenta ēkās. Izstādi atklāja Eiropas Parlamenta prezidents Pats Kokss un Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre. Izstādi rīkoja Latvijas Republikas Saeima.    Vizītes ietvaros Briselē Ingrīda Ūdre tikās ar prezidentu Eiropas Parlamenta Patu Koksu. Tikšanās laikā tika pārrunāti abu parlamentu sadarbības jautājumi, kā arī svarīgākās norises Eiropas Savienībā, proti, prognozes par starpvaldību konferences darba atsākšanu un ES Konstitucionālā Līguma nākotni, kā arī Īrijas prezidentūras prioritātes. Prezidents arī informēja par sarunu gaitu par Eiropas Parlamenta deputātu statūtu apstiprināšanu.    Saeimas priekšsēdētāja apmeklēja vienu no Latvijas parlamenta novērotāju darba birojiem Eiropas Parlamentā, kur iepazinās ar novērotāju darba apstākļiem un pārrunāja aktuālos jautājumus ar novērotājiem Lieni Liepiņu un Rihardu Pīku.    Ingrīda Ūdre viesojās Saeimas birojā Eiropas Parlamentā, kur strādā Saeimas atašejs Eiropas Savienībā Inese Kriškāne.    Saeimas priekšsēdētāja apmeklēja Latvijas Republikas pārstāvniecību Eiropas Savienībā. Tiekoties ar tās darbiniekiem, viņa pārrunāja tos uzdevumus, kādi Latvijas pārstāvjiem jāveic laikā līdz Latvijas iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, kas notiks šā gada 1.maijā, un arī pēc tam.
8.janvārī (08.01.2004.)
Šodien, 8.janvārī, Briselē, Eiropas Parlamenta (EP) telpās notika Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres tikšanās ar Eiropas Parlamenta prezidentu Patu Koksu.
Uz Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres rīkoto Ziemassvētku eglītes pasākumu ieradās bērni no Talsu rajona specializētā bērnu aprūpes centra “Veģi”, Daugavpils bērnunama?patversmes “Priedīte”, Preiļu rajona Rudzātu speciālās internātskolas, Daugavpils rajona Naujenes bērnunama, Jēkabpils rajona bērnunama “Līkumi”, Jelgavas radošo domu un darbu centra “Svētelis”, kā arī Liepājas rajona Kronvalda Ata pamatskolas. I.Ūdre, uzrunājot bērnus un skolotājus, vēlēja labu veselību, sekmes mācībās un visu vēlēšanos piepildīšanos. Bērni kopā ar Saeimas priekšsēdētāju ar pašu darinātiem eglīšu rotājumiem izpušķoja svētku eglīti.  Bet pēc tam mazos viesus Saeimas namā ar dziesmām un rotaļām izklaidēja Pepija ar saviem draugiem. Savukārt Ziemassvētku vecītis tika sagaidīts kā liels Ziemassvētku brīnums, kas mazajos ciemiņos radīja pārsteigumu un lielu izbrīnu. Bērni bija sagatavojuši arī priekšnesumus, par ko no Ziemassvētku vecīša saņēma dāvaniņas.
Ceturtdien, 7.decembrī
09:00  Saeimas 2023.gada 7.decembra ārkārtas sēde
10:00  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde