6.martā

(06.03.2003.)

         Šodien, 6.martā, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre un Saeimas deputāti tikās ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvjiem.
         Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, tostarp Latvijas investīciju klimata likumdošanas aspektu optimizācija, nodokļu politikas un administrēšanas, kā arī nekustamā īpašuma jautājumi; muitas jautājumu sakārtošana, ierobežojot un apkarojot kontrabandu, tieslietas un korporatīvo tiesību pilnveidošana, kā arī administratīvo procedūru tālāka pilnveidošana.
        Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre atzina, ka tradicionālās tikšanās ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvjiem dod iespēju diskutēt par likumdošanu, atklāt iespējamās nepilnības un tās pilnveidot Saeimā. I.Ūdre uzsvēra jau padarīto likumdošanas jomā jautājumos, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vidi, kā arī atzina, ka joprojām līdzīgi kā daudzās Eiropas valstīs ir risināmas problēmas. Piemēram, ar birokrātijas sistēmu saistīto jautājumu sakārtošana; cīņa ar kontrabandu, tās ierobežošana un kontrole; kā arī cīņa ar korupciju.
         Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja I.Vaidere novērtēja līdzšinējo sadarbību kā lietišķu un auglīgu un atzina, ka būtiski ir Latviju padarīt par investīcijām pievilcīgu valsti. Viņa arī aicināja ārvalstu investorus palīdzēt popularizēt Latvijas tēlu, lai izvairītos no līdzīgu situāciju atkārtošanās, kad Latvija tiek atainota nepatiesā un nepievilcīgā gaismā.
         Noslēgumā sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka uzņēmējdarbības vide Latvijā kļūst pievilcīgāka, tomēr ir daudz darāmā, to optimizējot.


        Šodien, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere tikās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Amerikas Savienotajās Valstīs Aivi Roni.
         Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika veltīta nesenajai Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizītei ASV. I.Vaidere un A.Ronis akcentēja, ka mūsu Valsts prezidentes vizīte ASV atstājusi pozitīvu iespaidu un šobrīd svarīgi pārdomāt, kā to vislabāk izmantot Latvijas interesēs.   I.Vaidere un A.Ronis bija vienisprātis, ka patlaban lielāka vērība jāveltī ekonomisko sakaru veicināšanai starp Latviju un ASV. Ārlietu komisijas priekšsēdētāja akcentēja, ka Latvijas uzņēmējiem vajadzētu aktīvāk interesēties par iespējām, ko paver tirdznieciskos sakaru iespējama aktivizēšana ar ASV. A.Ronis apliecināja, ka Latvijas vēstniecība ASV varētu palīdzēt biznesa kontaktu veidošanā, piemēram, finansiāla atbalsta mūsu uzņēmēju mārketinga aktivitātēm ASV risināšanā. Savukārt I.Vaidere uzsvēra, ka arī Ārlietu komisija ir ieinteresēta ekonomisko sakaru padziļināšanā un aktīvi iesaistīsies šo jautājumu risināšanā. 

        Šodien, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere tikās arī ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Ivaru Gateru.
       Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere pastāstīja, ka tikšanās laikā tika apspriesti Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanas iespējas. Īpaši izceļot jautājumus, kas saistīti ar Valkas un Valgas robežproblēmu - īpaša statusa noteikšana robežas šķērsošanai un uzturēšanās un darba atļauju saņemšana iedzīvotājiem. 
        Sarunas dalībnieki vienojās, ka līdz marta beigām izveidos darba grupu Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības veicināšanai. Marta beigās varētu notikt šīs darba grupas pirmā sēde, kuras darba kārtībā tiktu iekļauts jautājums par Valku un Valgu.
        Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vienojās ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru, ka uz darba grupas sēdi tiks uzaicināta arī Saeimas Ārlietu komisija.
        I.Vaidere ierosināja un I.Gaters piekrita darba grupā bez pierobežas pašvaldību vadītājiem un citām valsts amatpersonām iekļaut arī Satiksmes ministrijas pārstāvi. Tas būtu nepieciešams, risinot jautājumu par iespējamo kopīga robežkontroles punkta uz dzelzceļa Valgā izveidošanu, lai tādejādi rastu iespēju dzelzceļa transportam šķērsot Latvijas un Igaunijas robežu Valkas pilsētas stacijā.

Preses dienests

Svētdien, 27.septembrī