28.februārī

(28.02.2003.)

Šodien, 28.februārī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar NATO ģenerālsekretāru lordu Džordžu Robertsonu. Tikšanās laikā tika pārrunāta Latvijas gatavība dalībai NATO un Pievienošanās protokola ratifikācijas process NATO dalībvalstīs.
Sarunas sākumā NATO ģenerālsekretārs izteica pateicību par iespēju Saeimā uzrunāt deputātus, jo Latvija drīz kļūs par NATO alianses pilntiesīgu partneri. Lords Robertsons informēja Saeimas priekšsēdētāju, ka š.g. 26.martā tiks parakstīts Latvijas pievienošanās protokols, kam sekos ratifikācijas procesi NATO dalībvalstu parlamentos un Latvijas Saeimā. Šajā ziņā lielu nozīmi iegūst parlamentārā sadarbība, aktīvs dialogs ar kolēģiem NATO dalībvalstu parlamentos, pārliecinot par Latvijas gatavību uzņemties dalībvalsts saistības. Saeimas priekšsēdētāja izteica pārliecību, ka Pievienošanās protokola ratifikācijas process Latvijas parlamentā būs ātrs.
I.Ūdre raksturoja Latvijas parlamenta sadarbību ar citu valstu parlamentiem, kā arī Saeimā izveidoto parlamentu sadarbības grupu darbu. Kā ļoti svarīgi tika novērtēti nepastarpināti dažādu valstu parlamentāriešu kontakti, kas veicina labākas sapratnes par norisēm attiecīgajās valstīs veidošanos.
Tika runāts par Latvijas gatavību dot ieguldījumu demokrātisko vērtību izplatīšanā, nododot savu pieredzi tām post-komunisma valstīm, kas vēlas realizēt reformas un transformēt savas sabiedrības brīvās un demokrātiskās sabiedrībās. Lords Robertsons uzsvēra šādas sadarbības lielo nozīmi. I.Ūdre raksturoja sadarbību, kāda ir izveidojusies ar Gruziju, īpaši drošības politikas un Eirointegrācijas jomās.
Sarunā tika skartas arī NATO un Krievijas attiecības. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra Latvijas ieinteresētību konstruktīvā sadarbībā ar Krieviju gan divpusējās attiecībās, gan NATO - Krievijas Padomes ietvaros. Tika pārrunāti arī reģionālās sadarbības jautājumi.
Sarunas noslēgumā tika izteikta pārliecība, ka Latvija būs labs un atbildīgs Ziemeļatlantijas alianses loceklis.

Šodien, 28.februārī, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere tikās ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Ivaru Gateru.
Tikšanās ar I.Gateru tika organizēta pēc I.Vaideres iniciatīvas, lai vēlreiz pārrunātu Valkas un Valgas robežproblēmu un spriestu par tās iespējamajiem risinājumiem. Kā zināms, I.Vaidere pirms nedēļas devās uz Valku, lai padziļināti iepazītos ar situāciju.
I.Vaidere un I.Gaters bija vienisprātis par nepieciešamību izveidot darba grupu, kas izstrādātu priekšlikumus un starpvalstu līmenī rastu vienošanos par īpaša statusa noteikšanu robežas šķērsošanai, kā arī uzturēšanās un darba atļauju saņemšanai Valkas un Valgas iedzīvotājiem, kuri šajās pierobežas pilsētās dzīvo vairāk nekā desmit gadus. I.Gaters izteica apņemšanos aktivizēt darba grupas darbību, tajā aicinot piedalīties pierobežas pašvaldību vadītājus un citas valsts amatpersonas.
Tika pārrunāts arī jautājums par iespējamo kopīga robežkontroles punkta uz dzelzceļa Valgā izveidošanu, lai tādējādi rastu iespēju dzelzceļa transportam šķērsot Latvijas un Igaunijas robežu Valkas pilsētas stacijā.
Sarunas laikā I.Vaidere arī pauda Ārlietu komisijas apņemšanos pilnveidot likumdošanu, kas risinātu sasāpējušo robežproblēmu. Viņa arī norādīja uz nepieciešamību šajā aspektā sadarboties ar Igaunijas parlamenta radniecīgo komisiju.  
Ārlietu komisijas priekšsēdētāja un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs vienojās, ka tiksies arī nākamnedēļ, lai pārrunātu paveikto.


Preses dienests

 

Svētdien, 27.septembrī