17.februārī

(17.02.2003.)

       Šodien, 17.februārī, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere un komisijas deputāti tikās ar Latvijas Okupācijas muzeja vadību.
       Tikšanās laikā Ārlietu komisijas priekšsēdētāja I.Vaidere un komisijas deputāti apskatīja Okupācijas muzeja ekspozīciju un ar muzeja vadību pārrunāja dažādas aktuālas problēmas, tostarp iespējas palielināt muzeja darbībai nepieciešamo finansējumu. Kā zināms, patlaban valsts muzejam atvēl tikai nedaudz vairāk par 70 tūkstošiem latu gadā. 
       Ārlietu komisija atzina, ka par finansiālu atbalstu muzejam vajadzētu rūpēties ne tikai Kultūras ministrijai, bet arī Ārlietu ministrijai, jo Valsts protokols tā apmeklējumu iekļāvis oficiālo ārvalstu amatpersonu vizīšu programmās. I.Vaidere uzsvēra muzeja ārpolitisko nozīmi un sacīja, ka ārvalstu viesiem bieži nākas skaidrot Latvijas pagātni, tāpēc Okupācijas muzeja ekspozīcija ir instruments, ar kura palīdzību šo darbu var īstenot vēl iedarbīgāk.
       Tika spriests arī par Okupācijas muzeja iespējām padziļināt vēstures zināšanas mūsu skolēniem. Šobrīd muzejs ar skolām sadarbojas, rīkojot seminārus vēstures skolotājiem un skolēniem par Latvijas okupācijas gadiem. Klātesošie bija vienisprātis, ka vēstures mācīšana skolās nav pietiekama, tāpēc Izglītības un zinātnes ministrijai vajadzētu domāt par muzeja materiālu izmantošanu skolu mācību programmās un arī rūpēties par finansiālu atbalstu muzejam. I.Vaidere arī uzsvēra, ka jaunatne savu redzesloku paplašina, izmantojot internetu, tāpēc Okupācijas muzeja ekspozīcija varētu tikt atainota internetā. "Tādā veidā tā jaunatnei būtu pieejamāka," sacīja Ārlietu komisijas priekšsēdētāja. Viņa arī norādīja, ka šādam mērķim nepieciešams meklēt papildu līdzekļus.
       Muzeja vadība arī informēja, ka nav atrisināts jautājums par muzeja ēku. Šobrīd muzeja darbs ir apgrūtināts, jo nepietiek telpu. I.Vaidere ieteica, ka šo problēmu varētu risināt, zem Rātslaukuma izbūvējot pazemes telpu un izvietojot tajā daļu muzeja ekspozīcijas, kur, piemēram, varētu būt čekas pagrabs. Viņa arī akcentēja, ka jautājums padziļināti pārrunājams ar Rīgas Domi.
       Ārlietu komisijas deputāti novērtēja Okupācijas muzeja lielo iekšpolitisko un ārpolitisko nozīmi un pauda pārliecību, ka tā ekspozīcija jāpadara "vēl iedarbīgāka", īpaši, kas saistīta ar komunisma terora atainojumu.


Preses dienests

Ceturtdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:35  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
12:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
12:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem