4.februārī

(04.02.2003.)

Otrdien, 4.februārī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Austrijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Volfgangu Jilli.
 Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar abu valstu savstarpējās attiecības un Latvijas virzību uz dalību Eiropas Savienībā.
 Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre un Austrijas vēstnieks V.Jilli atzina, ka Latvijas un Austrijas sadarbība vērtējama kā ļoti laba. V.Jilli uzsvēra, ka Latvijas un Austrijas sadarbība ir izcila politiskajā jomā, bet tā būtu izvēršama ekonomikā un kultūrā.
 Pārrunājot Latvijas virzību uz ES, tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka saistībā ar gaidāmo tautas nobalsošanu par iestāšanos ES Latvijai ir svarīgi veikt izskaidrošanas darbu, informēt sabiedrību gan par pozitīvajiem aspektiem, gan iespējamām grūtībām, iestājoties Eiropas Savienībā.
V.Jilli pastāstīja, ka Austrijas valdība savulaik izskaidrošanas darbā iesaistīja labākos speciālistus sabiedrisko attiecību jomā, kuru uzdevums bija izskaidrot atšķirību starp iespēju būt ES dalībvalstij, piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā, lemt par organizācijas būtību vai arī atrasties ārpusē un pieņemt "diktētus noteikumus".
I.Ūdre atzina, ka turpmākais periods sabiedrības informēšanā prasīs konsekventu darbu un sacīja, ka Latvijas valdība un Saeima tam ir gatava. 
 Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja atzinīgi novērtēja Austrijas pozitīvo attieksmi saistībā ar Latvijas virzību uz ES. Sarunas dalībnieki vēl pārrunāja starpparlamentu sadarbību, nepieciešamību intensificēt tirdzniecības attiecības un tūrismu starp abām valstīm. 
 
Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre šodien tikās arī ar Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Mauricio Lo Re, kurš bija ieradies iepazīšanās vizītē.
 Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar abu valstu savstarpējās attiecības un parlamentārās sadarbības jautājumus.
 Itālijas vēstnieks Latvijā uzsvēra, ka abu valstu divpusējās attiecības attīstījušās sekmīgi, un pauda Itālijas atbalstu Latvijas virzībai uz dalību Eiropas Savienībā un NATO.
 Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre izteica cerību, ka pozitīvā dinamika abu valstu attiecībās saglabāsies arī turpmāk. Viņa uzsvēra, ka īpaši nozīmīga ir parlamentu sadarbība, gatavojoties ES un NATO līgumu ratifikācijai. Tika runāts par Latvijas un Itālijas parlamentu sadarbības grupu kontaktu aktivizēšanu.
Sarunas dalībnieki pārrunāja veiksmīgās attiecības, kādas starp Latviju un Itāliju ir izveidojušās aizsardzības jomā.
 Itālijas vēstnieks interesējās par Latvijas valdības Saeimā iesniegtajiem grozījumiem LR Satversmē, kas paredz konstitucionālā līmenī noregulēt ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā saistītus jautājumus. Tikšanās laikā uzmanība tika pievērsta arī gaidāmajai tautas nobalsošanai par dalību ES un nepieciešamībai veidot dialogu ar sabiedrību.
 Noslēgumā sarunas dalībnieki atzina, ka sadarbības intensificēšanai starp Latviju un Itāliju uzmanība ir vēršama uz nacionālo parlamentu attiecībām un sadarbību Eiropas Konventa līmenī.

Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre šodien tikās arī ar Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Ekartu Heroldu.
 Tikšanās gaitā puses pārrunāja jautājumus, ka saistīti ar abu valstu divpusējām attiecībām un Latvijas virzību uz iekļaušanos Eiropas Savienībā.
 Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre un Vācijas vēstnieks E.Herolds sarunā atzina, ka starp valstīm izveidojies aktīvs politiskais dialogs, abu valstu parlamentārie kontakti attīstās intensīvi. Notikusi Latvijas un Vācijas divpusējo attiecību kvalitatīva izaugsme kā politikā, tā arī ekonomikā.
Pārrunājot ar ES paplašināšanos saistītus jautājumus, I.Ūdre pastāstīja, ka Ministru Kabinets ir iesniedzis izskatīšanai Saeimā sagatavotos grozījumus Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz konstitucionālā līmenī noregulēt ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā saistītus jautājumus. Viņa arī informēja, ka īpaša uzmanība tiks pievērsta gaidāmajai tautas nobalsošanai jautājumā par iestāšanos ES.
 Sarunas gaitā abas puses pārrunāja ar sabiedrības integrāciju saistītus jautājumus. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta Latvijas un Vācijas parlamentārajiem kontaktiem, uzsverot sadarbības nepieciešamību ne vien Vācijas Budestāga, bet arī federālo zemju parlamentu līmenī. I.Ūdre un E.Herolds atzina, ka aktīvāka sadarbība ar Vācijas federālajām zemēm veicinās ekonomisko attiecību attīstību.

Otrdien, 4.februārī, Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Arnolds Laksa un Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis tikās ar Itālijas Republikas Nacionālā Antimafijas biroja pārstāvjiem.
Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem, kas skar Latvijas un Itālijas sadarbības iespējas organizētās noziedzības apkarošanā, kā arī abu valstu parlamentu radniecīgo komisiju un Itālijas Nacionālā Antimafijas biroja un līdzīgu Latvijas organizāciju sadarbības aktivizēšanas iespējas.
A.Laksa un A.Latkovskis iepazīstināja Itālijas Nacionālā Antimafijas biroja pārstāvjus ar abu komisiju galvenajiem darbības virzieniem. A.Laksa arī informēja par Aizsardzības un iekšlietu komisijas likumdošanas darbu un akcentēja komisijas ieceri aktivizēt sadarbību ar NATO dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, jo viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm ir integrācija Ziemeļatlantijas aliansē. Itālijas Nacionālā Antimafijas biroja pārstāvji tika informēti arī par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izveidi un darbības virzieniem.
Savukārt viesi no Itālijas pastāstīja par Nacionālā Antimafijas biroja funkcijām un struktūru, uzsverot, ka galvenā uzmanība vērsta uz reģionālo prokuratūru darbības koordināciju un atbalstu kriminālās izmeklēšanas lietās, kas saistītas ar organizēto noziedzību. Prokurors Pjero Luidži Vinja uzsvēra, ka organizēto noziedzību efektīvi var apkarot tikai ar ciešas starptautiskas sadarbības palīdzību, jo organizētai noziedzībai nav ģeogrāfisko robežu.
Tikšanās noslēgumā abas puses bija vienisprātis, ka 2002.gada 26.februārī Romā parakstītais memorands par sadarbību starp Latvijas Republikas ģenerālprokuratūru un Itālijas Nacionālo Antimafijas biroju cīņā pret organizēto noziedzību un krimināldarbības rezultātā gūto ienākumu legalizēšanu aktivizēs abu valstu turpmāko sadarbību organizētās noziedzības apkarošanā.

Preses dienests

Ceturtdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:35  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
12:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
12:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem