18.decembrī

(18.12.2002.)

             Trešdien, 18.decembrī, Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Arnolds Laksa tikās ar Rumānijas aizsardzības ministru Joansu Mirču Pasku (Joan Mircea Pascu).

            Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem, kas skar Latvijas un Rumānijas sadarbības iespējas abu valstu integrācijas procesā Ziemeļatlantijas aliansē.

            Rumānijas aizsardzības ministrs J.M.Pasku izteica atzinību par Latvijas sasniegumiem ceļā uz Eiropas Savienību un NATO un atzina, ka mūsdienās ģeogrāfiskais attālums starp valstīm vairs nav šķērslis, risinot kopīgas problēmas un daloties pieredzē. J.M.Pasku sacīja, ka uzaicinājums sākt iestāšanās sarunas NATO sakrīt ar pārveides procesiem organizācijas struktūrā un tas kandidātvalstīm rada priekšrocības sasniegt augstākus mērķus integrācijas procesā.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs A.Laksa iepazīstināja ar 8.Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas sastāvu un paredzētajiem darbības virzieniem. Kā vienu no galvenajām aktualitātēm A.Laksa minēja 2003.gada valsts budžeta pieņemšanu, kurā aizsardzības jomā jāievēro Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktais finansējums 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Kā svarīgu viņš atzina arī komisijas sadarbību ar Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju, veicot civilo uzraudzību pār minēto struktūru darbību, un to likumu izstrādi, kas skar šīs sfēras. Tāpat par galvenajām komisijas darba prioritātēm A.Laksa atzina starpparlamentu sadarbību ar Ziemeļatlantijas alianses dalībvalstīm - īpaši NATO pievienošanās līguma ratifikācijas procesā, kā arī sadarbības intensificēšanu ar NATO kandidātvalstu parlamentiem.

Sarunas noslēgumā dalībnieki pārrunāja darāmo korupcijas apkarošanas un klasificētās informācijas drošības jomās.

 

Preses dienests

Piektdien, 1.decembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Latvijas Republikas Saeimas, Sabiedriskās politikas centra “Providus” un Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības rīkotā konference “Nevalstiskās organizācijas kā sabiedrības noturības katalizators: ko māca Latgales piemērs?”
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
13:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)