Mediju pārstāvju akreditācija darbam Saeimā 2023.gadā

(08.11.2022.)

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs aicina plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus akreditēties darbam Saeimā 2023.gadā.

Pastāvīgo akreditāciju piešķir tiem mediju pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar Saeimas darba un likumdošanas atspoguļošanu.

Lai pieteiktos pastāvīgajai akreditācijai darbam Saeimā 2023.gadā, aicinām līdz šī gada 30.novembrim iesniegt šādus dokumentus:

 

Mediju pārstāvjiem, kuri akreditējas pirmo reizi:

1)    plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā norādīti akreditējamie pārstāvji un pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim;

2)    aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa;

3)   akreditējamā pārstāvja digitāla fotogrāfija – portrets (malu attiecība 3:4, formāts .jpg, izšķirtspēja vismaz 300 DPI, datnes nosaukums vards_uzvards.jpg).

 

Mediju pārstāvjiem, kuri akreditējas atkārtoti:

1)    plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā norādīti akreditējamie pārstāvji un pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim;

2)    aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa (anketu var neiesniegt, ja iepriekš tajā sniegtie dati nav mainījušies. Šādā gadījumā iesniegumā jāapliecina, ka iepriekšējā anketā minētā informācija nav mainījusies un joprojām ir aktuāla);

3)    akreditējamā pārstāvja digitāla fotogrāfija – portrets –, ja iepriekšējā fotogrāfija ir novecojusi.

 

Dokumentus var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu – Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811;
  • nosūtot uz e-pastu prese@saeima.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus. Lūdzam ievērot, ka iesniegums ir jāparaksta plašsaziņas līdzekļa vadītājam, bet anketas – katram akreditējamajam personīgi;
  • personīgi Sabiedrisko attiecību birojā, iepriekš sazinoties ar Saeimas Preses dienesta darbiniekiem (zvanot 67087281).

 

Par 2023.gada akreditācijas karšu saņemšanas kārtību akreditētās personas tiks informētas atsevišķi.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus darbam Saeimā akreditē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.870 “Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā”.

Plašāka informācija par akreditāciju Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienestā, zvanot 67087281 vai pa e-pastu prese@saeima.lv.

 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Ceturtdien, 1.decembrī
09:00  Saeimas 2022. gada 24. novembra otrās ārkārtas sēdes turpinājums