Saeima atbalsta regulējumu energokopienu darbībai

(14.07.2022.)

Saeima ceturtdien, 14.jūlijā, otrajā - galīgajā - lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumos, ar kuriem iecerēts veicināt sabiedrības iesaisti no atjaunojamajiem energoresursiem (AER) iegūtas elektroenerģijas ražošanā un noteikt principus energokopienu darbībai.

“Mums ir deficīts elektroenerģijas ražošanas jomā, kas jārisina visos iespējamajos veidos. Ir jādomā ne vien par īstermiņa risinājumiem nākamajai apkures sezonai, bet arī par vidēja termiņa risinājumiem elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai,” iepriekš sacīja par likumprojektu virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans. Komisijas priekšsēdētājs uzsvēra, ka šobrīd Latvijā nepastāv īpašs regulējums energokopienām, taču tām var būt būtiska sociāla un ekonomiska loma elektroenerģijas ražošanas pašpatēriņam pieaugumam.

Grozījumi Enerģētikas likumā noteic, ka par energokopienu var kļūt biedrība vai nodibinājums, kooperatīva sabiedrība, personālsabiedrība, kapitālsabiedrība vai cita civiltiesiska sabiedrība, kuras darbības primārais mērķis ir galvenokārt no AER iegūtas enerģijas un cita veida atjaunojamās enerģijas ražošana pašpatēriņam.

Energokopienas statusu varēs iegūt, reģistrējoties energokopienu reģistrā. Par reģistra izveidošanu, administrēšanu un uzturēšanu būs atbildīgs Būvniecības valsts kontroles birojs.

Līdz šim likumā bija nostiprināts elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas regulējums, kas nosaka kārtību, kādā sadales sistēmas operators veic ieskaitu par lietotāja pašpatēriņam no AER saražoto, patērēto un tīklā nodoto elektroenerģijas pārpalikumu. Pārpalikums tiek ieskaitīts nākamajā norēķinu periodā neto gada ietvaros. To var patērēt tajā pašā sistēmas pieslēgumā (objektā), kur tas saražots. Neto uzskaites sistēma šobrīd ir pieejama tikai mājsaimniecībām.

Savukārt grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā paredz ieviest arī elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu. Neto norēķinu sistēmā varēs piedalīties gan mājsaimniecības, gan no AER saražotas elektroenerģijas pašpatērētāji, kas ir juridiskas personas. Mājsaimniecībām paredzētas vienreizējas tiesības pāriet no neto uzskaites sistēmas uz neto norēķinu sistēmu.

Neto norēķinu sistēmā uzskaitīs ne tikai no AER saražotās un patērētās elektroenerģijas daudzumu, bet arī noteiks elektroenerģijas vērtību. Enerģijas pārpalikumu aprēķinās naudas izteiksmē un ieskaitīs nākamajā norēķinu periodā. Tāpat noteikts, ka neto norēķinu sistēmas ietvaros vienā lietotāja objektā saražoto elektroenerģiju varēs izmantot citos tā paša lietotāja objektos.

Līdz šā gada 30.septembrim Ministru kabinets izstrādās noteikumus Neto norēķinu sistēmas darbībai.

Ar grozījumiem tiek noteikta arī iespēja kopīgot elektroenerģiju, proti, energokopienas biedri un aktīvie lietotāji varēs dalīties jeb kopīgot savu saražoto elektroenerģiju ar citiem energokopienas biedriem vai aktīvajiem lietotājiem tajā pašā ēkā vai vienā cita veida nekustamajā īpašumā. Aktīvais lietotājs likuma izpratnē ir galalietotājs, kurš ražo elektroenerģiju no AER savām vajadzībām.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 31.martā