Saeima pieņem izmaiņas saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu pašvaldībās

(07.04.2022.)

Saeima ceturtdien, 7.aprīlī, otrajā – galīgajā - lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas tostarp paredz izmaiņas, kas saistītas ar Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu pašvaldībās. 

Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja pašvaldība būs sasniegusi Ministru kabineta noteikto maksimālo Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas skaitu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Ukrainas civiliedzīvotājus novirzīs uz vienu no tām pašvaldībām, kurā ir pieejams izmitināšanas atbalsts. 

Tāpat likums paredz, ka dokumentus vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Ukrainas civiliedzīvotāji varēs iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas dokumentus nosūtīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. 

Grozījumi likumā noteic arī izņēmumus attiecībā uz dokumentu legalizāciju. Gadījumā, ja personas rīcībā būs Ukrainā izdoti publiski dokumenti, kurus nepieciešams iesniegt vai uzrādīt kādās Latvijas institūcijās, attiecīgās institūcijas šādus dokumentus būs tiesīgas pieņemt bez to legalizācijas ar apliecinājumu (apostille). Savukārt, ja institūcijai būs pamatotas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu un ar citiem pasākumiem nebūs iespējams šaubas kliedēt, institūcija būs tiesīga atteikt šāda dokumenta pieņemšanu. 

Izņēmums paredzēts arī gadījumā, ja personas rīcībā nebūs Ukrainā izdota publiska dokumenta un to no Ukrainas iestādēm nebūs iespējams saņemt, kā arī, ja personas rīcībā nebūs aktuāls civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments, bet būs Ukrainas PSR institūcijās izdots. 

Likums noteic, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija, sešus mēnešus, sākot no 2022.gada 24.februāra, zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem segs pilnā apmērā kā patvēruma meklētājiem un trūcīgām personām. 

Pašvaldības kapitālsabiedrības vai kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder vairāk par 50 procentiem kapitāldaļu, turpmāk varēs ziedot vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai mantas, kuru vērtība ir nulle eiro un kuras nav nepieciešamas kapitālsabiedrības saimnieciskajai darbībai, paredz likums. 

Tāpat ar likumu noteikts līdz šā gada 30.jūnijam no valsts budžeta segt piemaksas par virsstundu vai papildu darbu bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem. 

Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 2.oktobrī