Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija konceptuāli atbalsta jauna Pašvaldību likuma projektu

(14.04.2021.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 14.aprīlī, konceptuāli atbalstīja jauna Pašvaldību likuma projektu, lai nodrošinātu mūsdienīgu pārvaldību pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, veicinot demokratizāciju, skaidrāk nodalot lēmējvaru no izpildvaras un nosakot skaidru kompetenču un funkciju sadali.

Likuma projekts noteic pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldības kompetenci, pārvaldes institucionālo sistēmu, domes un tās izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvaras. Tāpat paredzēts stiprināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, pašvaldību savstarpējo sadarbību, kā arī precīzāk regulēt pašvaldības attiecības ar valsts institūcijām. 

Jauns vietējo pašvaldību likums ir nepieciešams, jo kopš 1994.gada, kad pieņemts šobrīd spēkā esošais likums “Par pašvaldībām”, ir notikušas būtiskas izmaiņas valsts pārvaldē un līdz ar to daļa no esošā regulējuma normām ir novecojušas, neefektīvas un esošajai sistēmai neatbilstošas, atzīmēts likuma projekta anotācijā.

Izmaiņas pašvaldību darbības tiesiskajā regulējumā arī nepieciešamas saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, galvenokārt akcentējot nepieciešamību pēc aktīvākas sabiedrības iesaistes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, lai nodrošinātu viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu sabiedrībai būtiskos ar pašvaldību darbību saistītos jautājumos, deputātiem sēdē akcentēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

Jaunā likuma projekts paredz tiesības pašvaldībai izveidot pārvaldi teritorijās, kurās neatrodas novada pašvaldības administratīvais centrs, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. Patlaban šim mērķim pašvaldībām ir jāizveido katra pagasta vai pilsētas pārvalde. 

Likumprojekts paredz, ka turpmāk vienīgā pašvaldības saistošo noteikumu oficiālā publikācija būs oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Šāda kārtība nodrošinās vienkāršāku un ērtāku informācijas pieejamību plašākam sabiedrības lokam, kā arī pašvaldību darbības uzraudzības institūcijām, teikts likumprojekta anotācijā. Patlaban pašvaldības var izvēlēties – saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstus publicēt oficiālajā izdevumā, vietējā laikrakstā vai bezmaksas pašvaldības izdevumā.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti pašvaldību darbā un lēmumu pieņemšanā, kā viena no līdzdalības formām paredzēta iedzīvotāju padomju izveidošana. Tās plānotas kā kolektīvas konsultatīvas institūcijas, kuru uzdevums būs nodrošināt novada iedzīvotāju interešu pārstāvību pašvaldības domē. Likumprojekts noteic šo padomju ievēlēšanas kārtību, kā arī darbības nosacījumus.

Tāpat, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību, likuma projekts paredz iespēju iedzīvotājiem pašvaldībā iesniegt kolektīvo iesniegumu, kā arī noteikt šī iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Sabiedrības iesaiste arī plānota, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli attiecīgo saistošo noteikumu projekta izstrādē.          

Jaunā likuma projekts paredz stingrākus pašvaldības deputāta amatu savienošanas ierobežojumus, nekā noteikts patlaban. Tāpat projekts regulē informatīvo izdevumu izdošanas kārtību, tostarp paredzot, ka izdevuma vizuālā noformējuma prasības nosaka Ministru kabinets.

Pašvaldību likuma projekts Saeimā jāskata trīs lasījumos. Plānots, ka tas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 13.maijā
09:00  Saeimas 2021. gada 6. maija pirmās attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums
10:10  Saeimas 2021. gada 13. maija otrā attālinātā ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2021. gada 13. maija pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:40  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Ināras Mūrnieces attālināta atvadu tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Keith Shannon
12:35  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
13:20  Saeimas Prezidija sēde
13:40  Saeimas 2021. gada 13. maija trešā attālinātā ārkārtas sēde
16:40  Saeimas 2021. gada 22. aprīļa pirmās attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums