Ievieš uz visiem civiltiesiskajiem strīdiem attiecināmu pagaidu aizsardzības regulējumu

(25.03.2021.)

Saeima ceturtdien, 25.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā. Ar grozījumiem  ieviests vispārīgs un uz visiem civiltiesiskajiem strīdiem attiecināms pagaidu aizsardzības regulējums, radot priekšnoteikumus efektīvākai personas tiesību aizsardzībai tiesā līdz brīdim, kad stājas spēkā galīgais nolēmums lietā.

Kā likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Tieslietu ministrijā, likuma grozījumi veicinās tiesiskumu, tiesību aizsardzības efektivitāti un civilprocesuālo institūtu vienveidīgāku izpratni un piemērošanu.

Līdz šim spēkā esošais regulējums paredzēja tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanu ar būtiskiem ierobežojumiem, proti, prasības nodrošināšana bija pieļaujama tikai mantiska rakstura prasībās, savukārt pagaidu aizsardzība – tikai atsevišķu kategoriju lietās.

No brīža, kad lieta nonāk tiesā, līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim var paiet samērā ilgs laiks, tādējādi prasītājam, kurš vēlas panākt kāda pienākuma izpildi no atbildētāja, nereti ir jāgaida līdz tiesvedības noslēgumam visās trīs tiesu instancēs. Laika gaitā kādas problēmas risinājums var zaudēt aktualitāti vai var būt par vēlu labot nodarīto netaisnību, teikts likumprojekta anotācijā.

Grozījumi ļaus regulēt strīdus tiesiskās attiecības līdz lietas galīgai izlemšanai.

Ar jauno regulējumu ieviesti konkrēti pagaidu aizsardzības līdzekļi: atbildētājam piederošas kustamas mantas apķīlāšana; aizlieguma vai citas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā, attiecīgās kustamas mantas reģistrā vai citā publiskā reģistrā; pienākums atbildētājam noteiktā termiņā veikt noteiktas darbības; aizliegums atbildētājam veikt noteiktas darbības; izpildu darbības atlikšana; strīdīgās attiecības pagaidu noregulējums.

Grozījumi paredz, ka tiesa prasības apmierināšanas gadījumā spriedumā vienlaikus izlems jautājumu par pagaidu aizsardzības atcelšanu vai turpināšanu līdz sprieduma izpildei.

Lai veicinātu tiesas nolēmumu izpildi, paredzēts, ka par tiesas noteiktajā termiņā neizpildītu nolēmumu (spriedumu un tiesas lēmumu, tostarp lēmumu par pagaidu aizsardzību), varēs piemērot naudas sodu līdz 3000 eiro. Šādu sankciju tiesa varēs piemērot, vienlaikus nosakot jaunu termiņu nolēmuma izpildei.

Vienlaikus ar grozījumiem papildināti likumā noteiktie līdzekļi pagaidu aizsardzībai pret vardarbību, nosakot, ka atbildētājam būs pienākums apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kura apjomu, apmaksas, izpildes, kā arī pārtraukšanas kārtību noteiks Ministru kabinets.

Tiesa vai tiesnesis atbildētājam noteiks pienākumu arī daļēji segt sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai izmaksas 10 procentu apmērā, ja atbildētājs uzsāks kursu apgūšanu sešu mēnešu laikā, un pilnā apmērā, ja atbildētājs uzsāks kursu apgūšanu pēc sešiem mēnešiem.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 13.maijā
09:00  Saeimas 2021. gada 6. maija pirmās attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums
10:10  Saeimas 2021. gada 13. maija otrā attālinātā ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2021. gada 13. maija pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:40  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Ināras Mūrnieces attālināta atvadu tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Keith Shannon
12:35  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
13:20  Saeimas Prezidija sēde
13:40  Saeimas 2021. gada 13. maija trešā attālinātā ārkārtas sēde
16:40  Saeimas 2021. gada 22. aprīļa pirmās attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums