Ilgtspējīgas attīstības komisija atbalsta plānotās investīcijas industriālo zonu veidošanā

(24.02.2021.)

Šodien industriālās zonas kļuvušas par priekšnosacījumu investīciju piesaistei rūpniecībā, pauda Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti, trešdien, 24.februārī, sēdē skatot jautājumu par industriālajiem parkiem reģionos Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna virziena “Nevienlīdzības mazināšana” ietvaros. 

“Primārais industriālo zonu veidošanas mērķis ir ārvalstu investīciju piesaiste. Nedrīkst pieļaut “spoku zonu” izveidi, ieguldot līdzekļus teritorijās, kurās darbs pēc tam nenotiek, vai situāciju, kad notiek tikai ražošanas pārvietošana valsts ietvaros,” pauž komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis. 

Kā klātesošos informēja Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  pārstāvji, līdz 2026.gadam ārpus Rīgas plānošanas reģiona iecerēts izveidot piecus industriālos parkus piecos Latvijas reģionos. Ministriju aplēses paredz, ka līdz 2031.gadam tiks radītas vairāk nekā 1000 augsti apmaksātas darba vietas katrā industriālajā parkā un piesaistītas privātās investīcijas 100 miljonu eiro apmērā. Plāns paredz, ka tas ļaus radīt vismaz desmit jaunas augstas pievienotās vērtības nišas produktu ražotnes un sasniegts eksports viena miljarda eiro apmērā. Plānots, ka šiem uzņēmumiem pētniecībā un attīstībā būtu jāiegulda 15 miljoni eiro gadā. 

Deputāti uzklausīja atbildīgo ministriju pārstāvjus par projekta mērķiem un iecerēto laika grafiku, kā arī iepazinās ar Liepājas industriālo teritoriju attīstības piemēru. “Komisija aicina ministrijas pienācīgi izdarīt mājasdarbu, izpētot potenciālo investoru vajadzības un izanalizēt reģionālo konkurentu piedāvājumu,” rezumē komisijas priekšsēdētājs. 

Komisija nākamajā sēdē Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros skatīs jautājumu par klimata pārmaiņām un ilgtspēju, informē V.Dombrovskis.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 18.aprīlī