Saūda Arābijā strādājošajiem Latvijas uzņēmumiem plānots nodrošināt stabilu nodokļu maksāšanas režīmu

(16.01.2020.)

Latvijas un Saūda Arābijas uzņēmējiem nodrošinās stabilu nodokļu maksāšanas režīmu otrā līgumslēdzējā valstī, kuru neietekmēs otras valsts nodokļu normatīvo aktu grozījumi. To paredz Saeimas ceturtdien, 16.janvārī, konceptuāli atbalstītais likumprojekts, ar kuru plānots ratificēt Latvijas un Saūda Arābijas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu.

Paredzēts, ka konvencijas un tā protokola ratificēšana veicinās komercdarbību Latvijā un atvieglos Latvijas investoru darbību Saūda Arābijā un otrādi. Likumprojekts kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaistīšanu, anotācijā atzīmē likumprojekta autori.

Plānots, ka konvencijas ratificēšana veicinās ciešāku Latvijas un Saūda Arābijas nodokļu administrāciju savstarpēju sadarbību, veicot informācijas apmaiņu atbilstoši jaunajam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) informācijas apmaiņas standartam un novērsīs izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Šobrīd līgumslēdzējas valsts investori otrā līgumslēdzējā valstī tiek aplikti ar nodokļiem vienīgi, pamatojoties uz otras valsts nodokļu normatīvajiem aktiem. Otra līgumslēdzēja valsts var mainīt kā nodokļu likmes, tā arī apliekamā ienākuma aprēķināšanas kārtību. Pašreizējā situācijā līgumslēdzējas valsts investoriem netiek garantēta zināmu nodokļu uzlikšanas noteikumu nemainība ilgākā laika periodā, tāpēc nav iespējams precīzi plānot investīcijas, to atmaksāšanos un peļņu. Līdz ar to nav nodrošināta stabilitāte attiecībā uz vienas līgumslēdzējas valsts investoru ienākumu aplikšanu ar nodokļiem otrā līgumslēdzējā valstī ilgākā laika periodā, teikts likumprojekta anotācijā.

Savukārt attiecībā uz līgumslēdzēju valstu sadarbību, pašlaik kompetentajām iestādēm nav pienākums atbildēt uz otras līgumslēdzējas valsts iestādes pieprasījumu par informācijas sniegšanu par nodokļu maksātāju darījumu partneriem un nodokļu maksātāju saņemtajiem ienākumiem pirmajā valstī. Otrai līgumslēdzējai valstij ir apgrūtināta tās rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana ar nodokļiem, kā arī ir problemātiski piemērot vairākas speciālas nacionālo nodokļu normatīvo aktu normas, piemēram, noteikumus par apliekamā ienākuma koriģēšanu darījumos starp saistītiem uzņēmumiem, kas izmantojami, lai novērstu apliekamā ienākuma pārnešanu no šīs valsts uz citām valstīm vai teritorijām, norādīts anotācijā.

Tāpat konvencijā paredzēti nosacījumi, kas novērš ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas, kā arī ietvers normu, kas paredz strīdu risināšanas kārtību. Ar konvenciju plānots radīt likumīgu pamatu abu līgumslēdzēju valstu kompetento iestāžu tiešai sadarbībai un novērst iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas, veicot savstarpēju jauniem standartiem atbilstošu informācijas apmaiņu.

Lai likums stātos spēkā, tas Saeimai jāatbalsta vēl otrajā – galīgajā – lasījumā.

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 28.septembrī
13:50  Saeimas Prezidija sēde