Latgales apakškomisija dosies izbraukuma sēdē uz Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parku

(05.12.2019.)

Piektdien, 6.decembrī, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti dosies uz Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parku Kārsavas novadā un tiksies ar tā sadarbības partneriem, kuri darbojas enerģētikas, lauksaimniecības un ražošanas nozarē.

“Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks ir pozitīvs piemērs tam, ka inovatīva uzņēmējdarbība arī ārpus Rīgas ir spējīga radīt jaunas darbavietas, celt vietējās pašvaldības prestižu un piesaistīt ārzemju finansējumu savu ideju realizācijai. Ceru, ka Latgales apakškomisija spēs līdzdarboties parkam nepieciešamo jautājumu risināšanā un vietējās uzņēmējdarbības veicināšanā,” pauž apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.

“Sadarbībā ar lauksaimniecības un tehnoloģiju parku vietējās pašvaldības un Latvijas augstākās izglītības iestādes rod risinājumus jaunām idejām un projektiem, strādā atbilstoši tiem uzstādījumiem, kas ir nepieciešami reģionālās uzņēmējdarbības attīstībai,” atzinīgi līdzšinējo parka darbību vērtē E.Teirumnieks. Apakškomisijas priekšsēdētājs uzsver - ļoti svarīgi, ka ar iepriekš minētajām aktivitātēm reģiona attīstībai tiek piesaistīti jaunie speciālisti, kas ne tikai palīdz radīt pievienoto vērtību uzņēmuma produkcijai, bet ir arī nozīmīgs faktors, lai samazinātu iedzīvotāju izbraukšanu strādāt ārpus Latgales.

Izbraukuma sēdēs laikā deputātiem būs iespēja iepazīties ar Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka darbību, plānotajiem attīstības virzieniem un jauno tehnoloģiju attīstību. Tāpat plānots tikties ar parka sadarbības partneriem – uzņēmēju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, augstskolu pārstāvjiem.

Tāpat izbraukuma sēdē plānotas diskusijas par Latgales reģiona tautsaimniecības izaugsmi, jaunu, augsti apmaksātu darba vietu radīšanu un Latgales reģiona uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu.

Iecerēts, ka izbraukuma sēdē kopā ar apakškomisijas deputātiem piedalīsies arī Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 27.septembrī