Saeima iniciatīvu par ceļa nodokļa maksāšanas kārtības atcelšanu nodod izvērtēt Finanšu ministrijai

(09.03.2017.)

Kolektīvo iesniegumu, kurā rosināts atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, to ieviešot pēc Igaunijas parauga, Saeima ceturtdien, 9.martā, nolēma nodot izvērtēšanai Finanšu ministrijai. 

Saeima noteikusi, ka šī iniciatīva jāizvērtē Finanšu ministrijas izveidotajā Nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.–2021.gadam izstrādes darba grupā. 

Lēmumu Saeima pieņēmusi, pamatojoties uz kolektīvo iesniegumu “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga”. Iniciatīvas autori rosina ceļa nodokli iekasēt atkarībā no reālā degvielas patēriņa. 

Kolektīvais iesniegums Saeimā iesniegts pagājušā gada oktobrī, un to parakstījuši 21 919 pilsoņi. 

Jautājumā par transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa piemērošanu Saeima pagājušā gada martā, izskatot iniciatīvu “Par ceļiem bez bedrēm”, uzdeva Ministru kabinetam izvērtēt ceļa nodokļa izmantošanas efektivitāti un Saeimā iesniegt informatīvo ziņojumu par iespējām veikt izmaiņas līdzšinējā regulējumā. 

Informatīvais ziņojums “Par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014. – 2023.gadam”: http://mandati.saeima.lv/attachments/article/427/2-3274-12-160001.PDF

 

Saeimas Preses dienests

 

 

Svētdien, 26.martā