Veidos Aizgādnības informācijas sistēmu

(09.03.2017.)

Saeima ceturtdien, 9.martā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas paredz izveidot Aizgādnības informācijas sistēmu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt to, ka informācija par bāriņtiesu aizgādnības lietām būtu pieejama elektroniski, turklāt vienuviet, un kompetentās institūcijas varētu piekļūt datiem, kas nepieciešami, lai iestātos par aizgādnībā esošo personu tiesību aizsardzību. 

Aizgādnības informācijas sistēma būs valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” sastāvdaļa. Tajā būs iekļauti dati ne vien par nepilngadīgajiem, bet arī pilngadīgām personām, kurām ir ierobežota rīcībspēja un iecelts aizgādnis.

Vienotajā informācijas sistēmā paredzēts iekļaut visus bāriņtiesu lietu reģistrus, kas agrāk bija pieejami tikai papīra formātā. Katrai bāriņtiesai ir savs reģistrs. Vienotā sistēma nodrošinās to, lai vienas bāriņtiesas sagatavotā informācija nepieciešamības gadījumā būtu operatīvi pieejama citai bāriņtiesai – konkrētās personas lietas pārņēmējai – vai citai kompetentajai institūcijai, norādīts likumprojekta anotācijā.

Šobrīd spēkā esošais regulējums neparedz iespēju informācijas sistēmas ietvaros pilnībā apstrādāt informāciju no bāriņtiesu aizgādnības lietu reģistriem, piemēram, informāciju, kas atspoguļo aizgādnībā esošās personas rīcībspējas ierobežojumu apjomu, aizgādnības lietas pārraudzību, aizgādņa atskaites un citus datus.

Paredzēts, ka Aizgādnības informācijas sistēma sāks darboties 2019.gada 1.janvārī.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.martā