Saeima pieņem likuma grozījumus, lai pilnveidotu administratīvo procesu

(02.02.2017.)

Saeima ceturtdien, 2.februārī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Administratīvā procesa likumā, kas paredz pilnveidot valsts nodevu un drošības naudas sistēmu, administratīvā akta un tiesas nolēmuma izpildi, ieviest pretpieteikuma institūtu, kā arī efektivizēt lietu izskatīšanu iestādē un administratīvajā tiesā.

Likums paredz ieviest tiesības tiesai nopratināt ieradušos lieciniekus bez procesa dalībnieku klātbūtnes. Šāds regulējums jo īpaši nepieciešams nodokļu lietās, kurās nodrošināt liecinieku ierašanos uz tiesas sēdi bieži ir ļoti problemātiski.

Lai uzlabotu administratīvā akta un tiesas nolēmuma izpildi, paredzēts no trim līdz pieciem gadiem pagarināt administratīvā akta noilgumu. Tas ir būtiski tādos gadījumos, kad administratīvie akti izdoti, piemēram, teritorijas plānošanas, dabas aizsardzības vai būvniecības jomā, mazinot iespējas izvairīties no administratīvā akta izpildes.

Likuma grozījumi būtiski palielina procesuālā piespiedu līdzekļa – piespiedu naudas - maksimālo apmēru par administratīvā akta nepildīšanu. Fiziskai personai (amatpersonai) tas palielināts no 1425 eiro uz 5000 eiro, bet juridiskai personai – līdz 10 000 eiro. Tāpat noapaļoti pašreizējie valsts nodevu apmēri.

Administratīvajā procesā ieviests pretpieteikuma institūts, kas publisko tiesību līgumu lietās ļaus saistītus pretējus prasījumus bez atsevišķas lietas uzsākšanas apvienot vienā lietā.

Likuma jaunā redakcija paredz plašākas iespējas tiesas un procesa dalībnieku saziņai elektroniski. Piemēram, tiesa varēs nosūtīt iestādei dokumentus uz oficiālo elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Savukārt tiesas saziņa ar zvērinātiem advokātiem notiks tiešsaistes sistēmā, izmantojot portālu www.tiesas.lv.

Likums paredz iestādei un tiesai lūgt iesniedzējam iesniegt prasības vai cita dokumenta kopsavilkumu, ja attiecīgā dokumenta pamatojums ir garš. Tas atvieglos un paātrinās dokumenta izskatīšanu, kā arī motivēs iesniedzēju vērst uzmanību uz lietā būtiskiem argumentiem un iebildumiem.

Administratīvais process regulē attiecības starp privātpersonām un publisko tiesību subjektiem - valsts iestādēm, pašvaldībām, amatpersonām.

Grozījumi Administratīvā procesa likumā stāsies spēkā šī gada 1.martā.

 

 

 

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.martā