Saeima Centrālās zemes komisijas sastāvā apstiprina Inesi Boķi un Laimdotu Straujumu

(16.06.2016.)

Saeima ceturtdien, 16.jūnijā, Centrālās zemes komisijas sastāvā apstiprināja deputātus Inesi Boķi un Laimdotu Straujumu.

Vienlaikus no komisijas sastāva Saeima atsauca Janīnu Kursīti, kura jau ir beigusi pildīt deputāta pienākumus, kā arī deputātu Edvardu Smiltēnu.

Centrālās zemes komisijas sastāvā ir astoņi Saeimas deputāti, pa vienam pārstāvim no Valsts zemes dienesta, Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Ģenerālprokuratūras, Finanšu ministrijas, Pašvaldību savienības, Ekonomikas ministrijas un Rīgas pilsētas zemes komisijas, kā arī Centrālās zemes komisijas darba grupas pārstāvis. Komisijas sastāvu apstiprina Saeima.

Komisija koordinē pilsētu domju un pagastu padomju zemes komisiju darbu, nosaka kadastrālās uzmērīšanas un zemes vērtēšanas darbu izpildes termiņus. Tāpat tā ierosina un kontrolē programmu izstrādāšanu pasākumu izpildei, kas nepieciešami, lai nodrošinātu neapmierinātos zemes pieprasījumus un nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu, kā arī izskata ar zemes lietošanas tiesībām, lietojumu un īpašumu robežām saistītos strīdus, kurus nav izšķīrušas pilsētu un pagastu zemes komisijas.

 

 

 

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 19.maijā
09:00  Saeimas kārtējā sēde
12:00  Asinsdonoru diena pie Saeimas nama
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta