Izglītības komisija konceptuāli atbalsta Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojektu

(11.11.2015.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 11.novembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojektu, kura mērķis ir veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt tā ilgtspēju, nododot to tālāk nākamajām paaudzēm.

Nemateriālais kultūras mantojums ir tautas vērtība, kam ir liela loma mūsu kultūras un identitātes piederības veidošanā. Šobrīd Latvijā nav tiesiskā regulējuma nemateriālā mantojuma saglabāšanas jomā, tādēļ svarīgi normatīvajos aktos nostiprināt mantojuma saglabāšanu, kas sevī ietver šī mantojuma izzināšanu, pētīšanu, tālāknodošanu un popularizēšanu, sēdē uzsvēra deputāti.

Likumprojekts izveido un nostiprina tiesisko bāzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, tādējādi pildot starptautiskās saistības šajā jautājumā, ko valsts uzņēmusies, kļūdama par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) konvencijas par nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalsti.

Latvija ir uzņēmusies starptautiskās saistības saglabāt tās teritorijā esošo nemateriālo kultūras mantojumu, sistemātiski apzinot, dokumentējot, pētot un radot labvēlīgus nosacījumus nemateriālā kultūras mantojuma nodošanai nākamajai paaudzei.

Likumprojektā nemateriālais kultūras mantojums definēts kā no paaudzes paaudzē pārmantots, apkārtējās vides noteikts, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību radies zināšanu, prasmju, vērtību, rīcības modeļu kopums, kā arī ar to saistītie instrumenti, priekšmeti, artefakti, kultūrtelpas, kas atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas savdabību un kuru kopiena vai – atsevišķos gadījumos – persona atzīst par savu mantojumu.

Nemateriālā kultūras mantojuma elementi aptver mutvārdu tradīcijas un prasmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; spēles mākslas; paražas, rituālus un svētkus; zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un pasauli; tradicionālās amatniecības prasmes.

Latvijas teritorijā esošā nemateriālā kultūras mantojuma identificēšanai, saglabāšanai un ilgtspējas veicināšanai paredzēts izveidot divus sarakstus: nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvo sarakstu un neatliekamās saglabāšanas sarakstu.

Sarakstos paredzēts iekļaut nemateriālo kultūras mantojumu, kas izplatīts visā Latvijas teritorijā, vienā vai vairākās vēsturiskajās vai administratīvajās teritorijās, lokālā teritorijā vai latviešu diasporā ārvalstīs.

Par likumprojektu trīs lasījumos vēl jālemj Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 2.aprīlī