Darbu Saeimas administrācijā ģenerālsekretāra amatā sāks Karina Pētersone

(11.10.2015.)

Šī gada 12.oktobrī darbu Saeimas administrācijā ģenerālsekretāra amatā sāks Karina Pētersone.

Ģenerālsekretāra amats izveidots, Saeimas Prezidijam apstiprinot jaunu Saeimas administratīvās vadības nolikumu. Saskaņā ar to tiek mainīta Saeimas administrācijas struktūra un struktūrvienību līdzšinējā pakļautība.

Tāpat 10.septembrī Saeimas Prezidijs ģenerālsekretāra amatā iecēla Karinu Pētersoni, nosakot, ka viņa darbu Saeimā uzsāks 12.oktobrī. Ģenerālsekretāra amata pienākums ir nodrošināt parlamenta administratīvo vadību.

Saeimas administratīvās vadības darbības mērķis ir nodrošināt visu nepieciešamo atbalstu Saeimas funkciju izpildei un Saeimas deputātiem viņu pilnvaru īstenošanai. Ģenerālsekretāra amata pienākumos ietilpst Saeimas administrācijas saskaņota, mērķtiecīga un uz rezultātu virzīta darba nodrošināšana, parlamenta personāla sastāva vadība un attīstība, finanšu un citu resursu vadība un uzraudzība, administrācijas darba stratēģiskās plānošanas un izstrādāto plānu savlaicīgas īstenošanas vadība un pārraudzība.

Tāpat šī amata pienākumos ietilpst Saeimas pārstāvēšana starptautiskās sanāksmēs un divpusējās attiecībās ar citu valstu parlamentiem savas kompetences ietvaros.

Veicot izmaiņas parlamenta administrācijas struktūrā, jaunas štata vietas netiks veidotas, un Saeimas administrācijas reorganizācija notiks esošo budžeta resursu ietvaros.

Parlamenta ģenerālsekretāra amats ir lielākajā daļā pasaules parlamentu, tostarp visās Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona valstīs.

Ģenerālsekretāra tiešā pakļautībā strādās Saeimas Kancelejas direktors un Saeimas izpilddirektors, kā arī Personāla nodaļa, Protokola nodaļa, Informācijas nodaļa un parlamenta komisiju darbinieki, kuru darba saturu joprojām noteiks attiecīgās komisijas priekšsēdētājs.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 20.maijā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde