Kalniņa-Lukaševica: nākamajos gados Eiropas Savienībai jākoncentrējas uz nodarbinātību, pētniecību un cīņu pret nabadzību

(10.09.2014.)

„Nākamajos piecos gados Eiropas Savienībai jākoncentrējas uz tiem iepriekš izvirzītajiem mērķiem, kuru izpildē līdz šim bijis vājš progress – uz nodarbinātības celšanu, finansējumu pētniecībai un izaugsmes veicināšanai, kā arī cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību.” To trešdien, 10.septembrī, uzsvēra Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica, deputātiem apstiprinot Latvijas nacionālo pozīciju par stratēģijas „Eiropa 2020” novērtējumu pirms tās vidusposma izvērtējuma Eiropas līmenī.

Stratēģija „Eiropa 2020” ir Eiropas Savienības (ES) plānošanas dokuments desmit gadu periodam līdz 2020.gadam, kurā sniegts redzējums par Eiropas sociālo tirgus ekonomiku un kurā kā prioritātes izvirzītas gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme. Stratēģijā definēti pieci ES pamatmērķi – 75 procentiem iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir jābūt nodarbinātiem, trīs procentiem no ES iekšzemes kopprodukta jābūt ieguldītiem pētniecībā un izstrādē, 20/20/20 mērķiem klimata un enerģētikas jomā jābūt sasniegtiem, skolu nebeigušo personu īpatsvaram jābūt mazākam par 10 procentiem, un vismaz 40 procentiem jaunākās paaudzes ir jābūt akadēmiskam grādam vai diplomam, kā arī cilvēku skaitam, kurus apdraud nabadzība, jāsamazinās par 20 miljoniem.

Patlaban – četrus gadus pēc stratēģijas pieņemšanas 2010.gadā – tiek veikts tās īstenošanas izvērtējums.

Veicot stratēģijas izvērtēšanu un pieņemot atjaunoto jeb modificēto tās versiju, nedrīkst pieļaut līdz šim noteikto prioritāšu vājināšanu un ir jāsaglabā ambīciju līmenis, uzsvērts Eiropas lietu komisijas šodien apstiprinātajā nacionālajā pozīcijā.

Patlaban raugoties uz ES progresu noteikto mērķu izpildē, var prognozēt, ka plānotais nodarbinātības līmenis tiks sasniegts Latvijā, bet ne ES kopumā, savukārt plānotais skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara mērķis tiks sasniegts gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, deputātus informēja Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvis. Tāpat jau šobrīd var prognozēt, ka nabadzības samazināšanas mērķis līdz 2020.gadam var tikt sasniegts Latvijā, bet ne ES, un augstāko izglītību ieguvušo īpatsvara mērķis var tikt sasniegts gan mūsu valstī, gan ES kopumā. Savukārt pētniecības un attīstības mērķis netiks sasniegts, sacīja EM pārstāvis.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.martā