Saeima pieņem likumu par ES fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadību šajā plānošanas periodā

(04.09.2014.)

Saeima ceturtdien, 4.septembrī, galīgajā lasījumā pieņēma Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumu.

 Likums pieņemts, lai nodrošinātu efektīvu, caurskatāmu un pareizas finanšu vadības principiem atbilstošu Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadību, ko īsteno ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu.

 Likums attiecas uz 2014.-2020.gada plānošanas periodu un nosaka programmas, kurās var piedalīties Latvijā reģistrēti programmas finansējuma saņēmēji.

Likums nosaka programmas vadības institucionālo struktūru, vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, kā arī uzraudzības un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību. Tāpat likums nosaka uzraudzības komitejas lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas, ka arī ar projekta īstenošanu saistīto strīdu risināšanas kārtību. 

Ņemot vērā panākto vienošanos par Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu, vadošā un revīzijas iestāde Latvijā noteikta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Tāpat kā līdz šim atbildīgajai iestādei būs jāizveido nacionālā apakškomiteja, tajā iekļaujot pa vienam pārstāvim no ministrijām, Pārresoru koordinācijas centra, plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

Galīgajā lasījumā likums papildināts ar pantu, kas nosaka, ka projektu iesniegumu lietas ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad būs stājies spēkā lēmums par to apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

Ekonomikas ministrijas informācija liecina, ka 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas teritoriālās sadarbības programmu mērķim piešķirtais finansējums Latvijai no Eiropas Komisijas paredzēts 93,6 miljonu eiro apmērā, savukārt ar ERAF atbalstu īstenojamo programmu kopējais pieejamais finansējums projektiem Latvijā plānots ap 560 miljoniem eiro.

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

Saeimas Preses dienests

 

Sestdien, 21.maijā