Baltijas Asamblejas Prezidijs paziņojumā pauž bažas par militārā konflikta Ukrainā eskalāciju

(01.09.2014.)

Baltijas Asamblejas (BA) Prezidijs paziņojumā par situāciju Ukrainā pauž bažas par militārā konflikta eskalāciju, tam kļūstot par nopietnu miermīlīgas un demokrātiskas reģiona attīstības apdraudējumu.

Paziņojumā izteikta nožēla, ka jebkādi centieni atrisināt konfliktu miermīlīgā ceļā, tostarp nesen Minskā notikušās sarunas, ir cietuši neveiksmi.

BA Prezidijs paziņojumā mudina Krieviju nekavējoties pārtraukt karadarbību, kā arī bez nosacījumiem izvest savu militāro personālu un bruņojumu no Ukrainas teritorijas.

Tāpat izteikts mudinājums starptautiskajai sabiedrībai aicināt iesaistītās puses uz sarunām, lai atrisinātu domstarpības konstruktīva dialoga ceļā, balstoties uz labām kaimiņattiecībām, atvērtību un starptautiskajām tiesībām. Jāveic noteikti un koordinēti pasākumi, lai apturētu Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju un novērstu tās atkārtošanos, teikts paziņojumā.

BA Prezidijs paziņojumā arī atkārtoti apliecina savu ticību Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un suverenitātei tās starptautiski atzītajās robežās un uzsver, ka pret citu suverēnu valsti vērsta militāra agresija nav pieņemama, jo tādējādi tiek pārkāptas vispārsaistošās starptautiskās tiesības.

Paziņojums pieņemts piektdien, 29.augustā.

Baltijas Asamblejas Prezidijā Latvijas parlamentu pārstāv deputāti Jānis Vucāns (ZZS) un Jānis Reirs (Vienotība).

Baltijas Asamblejas paziņojums par situāciju Ukrainā

Informācija par BA:

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katra Baltijas valstu parlamenta.

 

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 15.augustā
12:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde