Publisko izdevumu komisija aicinās Valsts kontroli pievērst uzmanību Nacionālajā operā konstatētajām nepilnībām

(02.04.2014.)

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti trešdien, 2.aprīlī, nolēma aicināt Valsts kontroli pievērst uzmanību Latvijas Nacionālās operas (LNO) auditā konstatētajām nepilnībām. Komisijas deputāti sēdē skatīja LNO padziļinātās izpētes finanšu un juridiskajā auditā par 2009.-2013.gada darbību atklātās nepilnības.

Komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa norāda - tā kā auditā sniegtie ieteikumi operai jāievieš līdz gada beigām, būtu lietderīgi, ja Valsts kontrole izvērtētu iespēju 2015.gada revīziju plānā iekļaut revīziju operā vai arī padziļināti vērtēt LNO, veicot Kultūras ministrijas 2014.gada pārskata revīziju.

„Pēc komisijas sēdes ir radies iespaids, ka Kultūras ministrija ļoti pasīvi iesaistās operas darbības nepilnību novēršanā, kārtējo reizi paļaujoties tikai uz valdi, kaut gan problēmu loks ir ļoti plašs, tas prasa aktīvāku uzraudzību ieteikumu ieviešanas procesā. Ministrijai būtu pietiekami stingri jāuzrauga šīs valsts kapitālsabiedrības rīcība ar tai piešķirtajiem valsts līdzekļiem,” uzsver E.Siliņa.

Vienlaikus komisijas priekšsēdētāja norāda uz nepieciešamību palielināt zvērinātu revidentu atbildību par sniegtajiem atzinumiem: „Ņemot vērā operas darbībā konstatētās nepilnības, jājautā, kāpēc zvērināts revidents, kurš iepriekšējos gados sniedza pozitīvus atzinumus par operas gada pārskatiem, šādas nepilnības nebija pamanījis? Turklāt jau atkārtoti jāsecina, ka nepieciešama arī stingra zvērinātu auditoru darbības izvērtēšana. Tāpēc aicināsim Kultūras ministriju vērsties pie Zvērinātu revidentu asociācijas šī konkrētā gadījuma izvērtēšanai un risināšanai,” akcentē E.Siliņa.

Publisko izdevumu komisijas deputāti šodien, iztaujājot Kultūras ministrijas un operas amatpersonas, arī interesējās, vai atbildīgā ministrija par pārkāpumiem ir ierosinājusi disciplinārlietu un vai auditori ir aprēķinājuši radītos zaudējumus. Deputāti noskaidroja, ka nav ierosināta disciplinārlieta, jo audita ziņojumā nav norādītas vainīgās amatpersonas.

„Lai arī auditā netika konstatētas noziedzīgas darbības, tomēr jāsecina, ka operas vadība ilgstoši nerēķinājās ar budžeta faktiskajām iespējām un dzīvoja pāri iestādes līdzekļiem, uzņemoties pārāk lielas saistības,” secina komisijas priekšsēdētāja.

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieka Uldis Lielpēters šodien komisijas deputātus informēja, ka audita rezultātā ir sniegti 47 ieteikumi operas darbības uzlabošanai, no kuriem 21 ieteikums jau ir ieviests.

Auditā konstatētas nepilnības visās LNO saimnieciskās darbības jomās, tostarp budžeta plānošanā, grāmatvedības uzskaitē, biļešu pašizmaksas aprēķināšanā, kā arī mākslinieciskā darba vērtējumā. 

 


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.martā