Saeima galīgajā lasījumā pieņem būtiskus likuma grozījumus, pastiprinot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību

(06.03.2014.)

Lai efektivizētu un pastiprinātu patērētāju tiesību un interešu aizsardzību Saeima ceturtdien, 6.martā, galīgajā lasījumā pieņēma būtiskus grozījumus Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā.
Grozījumi dos iespēju atbildīgajām iestādēm stingrāk uzraudzīt komercprakses īstenotājus, kā arī likt šādas prakses pārkāpējiem apstiprināt rakstveida apņemšanos novērst pārkāpumus, tostarp atlīdzināt patērētājiem nodarītos zaudējumus.

Likums papildināts ar jaunu noteikumu par kaitējuma atlīdzināšanu personai, kurai negodīga komercprakse nodarījusi kādu kaitējumu. Turpmāk par šādiem gadījumiem persona būs tiesīga celt prasību tiesā.
Uzraudzības iestādes par negodīgas komercprakses īstenošanu turpmāk uzņēmējam varēs uzlikt naudas sodu līdz 100 tūkstošiem eiro atkarībā no izdarītā pārkāpuma.

Likuma grozījumi noteic, ka uzraudzības iestāde par negodīgu komercpraksi varēs atslēgt negodīgā komersanta domēna vārdu internetā, kā arī līdz pārkāpumu novēršanai apturēt uzņēmuma darbību. Tāpat uzraudzības iestādes varēs izvērtēt komercdarbības labas prakses kodeksu un paust par to rekomendējošu viedokli un ieteikumus.

Likumprojekta autori norādījuši, ka stingrāki noteikumi bija nepieciešami, lai atturētu komersantus no negodīgas komercprakses īstenošanas. Piemēram, efektīvai Patērētāju tiesību aizsardzības centra funkciju turpmākai veikšanai bija nepieciešams, lai iespējamie negodīgas komercprakses gadījumi tiktu izskatīti Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat līdzšinējais regulējums neparedzēja uzraudzības iestādei papildu efektīvas sankcijas, lai vērstos pret komercprakses īstenotāju, kurš nepilda iestādes pieņemto lēmumu un kurš rada būtisku kaitējumu patērētāju interesēm.


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 19.maijā
09:00  Saeimas kārtējā sēde
12:00  Asinsdonoru diena pie Saeimas nama
12:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Ineses Lībiņas-Egneres attālināta tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga viceprezidenti Yvonne Magwas
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem