Kalniņa-Lukaševica Briselē pārrunā Latvijas zinātnieku iespēju iesaistīties programmā „Apvārsnis 2020”

(21.01.2014.)

Lai pārrunātu Latvijas zinātnieku un uzņēmēju iespēju iesaistīties Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju atbalsta programmā „Apvārsnis 2020”, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica Beļģijas galvaspilsētā Briselē tikās ar par programmu atbildīgās Eiropas Komisijas (EK) Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāju Brendanu Havdonu (Brendan Hawdon). Pārrunāti arī jautājumi par programmas popularizēšanu, Nacionālā kontaktpunkta darba kapacitāti un gan zinātnei, gan mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai pieejamo finansējumu.

„Rīgā jau šonedēļ notiks programmas „Apvārsnis 2020” uzsākšanas pasākums. Būtiski, lai tajā pulcētos pēc iespējas vairāk mūsu valsts zinātnieku un uzņēmēju – tie, kuri potenciāli izmantos programmas finansējumu,” tikšanā laikā uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.

Programma „Apvārsnis 2020” ir jauns ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir pasaules līmenī nodrošināt ES pozīciju pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju jomās, kā arī sekmēt izaugsmi un veicināt nodarbinātību Eiropā. Programmas kopējais budžets ir gandrīz 80 miljardi eiro, un tā apvieno visu ES pētniecības un inovāciju finansējumu.

Sarunā B.Havdons sacīja – Latvijā ir jāveicina informācijas pieejamība par programmas sniegtajām iespējām. Tas jānodrošina īpaši šim nolūkam veidotajam Nacionālajam kontaktpunktam, kurš ir atbildīgs arī par atbalsta sniegšanu zinātniekiem un uzņēmējiem projektu identificēšanā un izstrādē. Dalībvalstu Nacionālie kontaktpunkti ir ļoti nozīmīgs posms programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanā, tādēļ tiem būs pieejams finansējums kapacitātes stiprināšanai un pieredzes gūšanai no citām ES dalībvalstīm.

Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka īpaša uzmanība jāpievērš arī mazo un vidējo uzņēmumu iespējām iegūt programmas finansējumu. Komisijas priekšsēdētāja norāda, ka jaunā programma ir atvērtāka tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzsverot - nozīmīgi, ka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, gan zinātniekiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzēts atvieglot pieteikšanos un dalību programmā „Apvārsnis 2020”. 
B.Havdons akcentēja Latvijas pētniecības un inovāciju potenciālu un aicināja to izmantot un stiprināt, piesaistot programmas „Apvārsnis 2020” finansējumu. Viņš sacīja, ka tādēļ nepieciešams izstrādāt un iesniegt vairāk projektu pieteikumu, jo Latvija iepriekšējā periodā ir pieteikusi salīdzinoši nelielu projektu skaitu.

Tāpat Z.Kalniņa-Lukaševica EK tikās ar ES digitālās darba kārtības komisāres biroja vadītāja vietnieku Pīrsu O'Donohū (Pearse O'Donohue). Tikšanās laikā pārrunāta vienotā digitālā tirgus izveide un Digitālās Asamblejas rīkošana Rīgā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 2015.gada pirmajā pusē. EK pārstāvis atzinīgi vērtēja Latvijas iniciatīvu un gatavību organizēt Digitālo Asambleju Rīgā.

Digitālā Asambleja ir gada nozīmīgākais ES līmeņa pasākums, kas veltīts Eiropas digitālās programmas ieviešanai. To ik gadu organizē EK. Z.Kalniņa-Lukaševica norāda, ka informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES attīstībai ir viena no trīs iespējamajām Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm un Digitālās Asamblejas rīkošana Rīgā sniegtu iespēju arī Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarei popularizēt tās spējas un sasniegumus.

Z.Kalniņa-Lukaševica līdz 21.janvārim komandējumā uzturas Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kur piedalās Eiropas Parlamentārās nedēļas atklāšanā un starpparlamentu konferencē par ES ekonomikas pārvaldību.

 


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 7.augustā