Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus likumos, kas paredz patērētāju tiesību aizsardzības stiprināšanu

(07.11.2013.)

Lai efektivizētu patērētāju tiesību un ekonomisko interešu aizsardzības sistēmu un pastiprinātu reklāmu uzraudzību, Saeima ceturtdien, 7.novembrī, konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja apjomīgus grozījumus Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā un Reklāmas likumā.

 Grozījumi Reklāmas likumā papildinās likuma mērķi, aizsargājot personas, kas nodarbojas ar saimniecisko vai profesionālo darbību, no maldinošas reklāmas un normatīvajiem aktiem neatbilstošas salīdzinošās reklāmas un to radītām sekām. Tāpat grozījumi paredzēs nosacījumus, kurus ievērojot salīdzinošā reklāma ir atļauta.

 Likumprojekti paredz uzraudzības iestādēm pastiprināt tiesības veikt reklāmas uzraudzību, pieņemt lēmumus par lietas izbeigšanu, izsakot aicinājumu reklāmas devējam, reklāmas izgatavotājam vai reklāmas izplatītājam savā darbībā turpmāk nodrošināt reklāmas atbilstību un apstiprināt rakstveida apņemšanos novērst pārkāpumus.

Reklāmas uzraudzības iestādes turpmāk varēs piemērot naudas sodus. Atkarībā no reklāmas pārkāpuma uzraudzības iestāde varēs uzlikt sodu līdz 10 000 vai 1000 latiem. 

Likumu grozījumi arī noteiks - persona, kurai reklāma ir nodarījusi kaitējumu, būs tiesīga celt prasību tiesā.

Savukārt Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma grozījumos plānots noteikt, ka uzraudzības iestāde par negodīgu komercpraksi varēs uzlikt komercprakses īstenotājam naudas sodu līdz 100 000 latu.

Tāpat grozījumi noteiks, ka uzraudzības iestāde par negodīgu komercpraksi varēs atslēgt negodīgā komersanta domēna vārdu internetā, kā arī pilnībā vai daļēji apturēt komercprakses īstenotāja saimniecisko darbību.

Likumprojekta autori norāda, ka nepieciešams paredzēt stingrākus noteikumus, lai atturētu komersantus no negodīgas komercprakses īstenošanas.

Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā un Reklāmas likumā Saeimai vēl jāskata otrajā un trešajā lasījumā.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 21.maijā