Tautsaimniecības komisija galīgajā lasījumā atbalsta būtiskas izmaiņas valsts un pašvaldību iepirkumu procesā

(12.06.2013.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 12.jūnijā, izskatīšanai Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz nodrošināt efektīvāku un pārredzamāku iepirkumu procesu un veicināt preču un pakalpojumu iepirkumu centralizāciju pašvaldībās.

Likuma grozījumi paredz, ka iepirkumu procedūru nebūs jāpiemēro piegādes vai pakalpojumu līgumiem, kuru cena būs zem 30 000 latu līdzšinējo 20 000 latu vietā.

Lai atvieglotu izziņu izsniegšanu, turpmāk pasūtītājam iepirkuma procesā pašam būs jāpieprasa nepieciešamā izziņa par nodokļu parādu neesamību. Pašreizējais regulējums noteic, ka šāda izziņa jāpieprasa iepirkuma konkursa pretendentam. Tāpat attiecīgais pretendents varēs iesniedzamos dokumentu apliecinājumus un tulkojumus apliecināt kopā, nevis katru atsevišķi, kā tas noteikts patlaban.

Jaunais regulējums arī noteiks pienākumu iepirkuma pasūtītājam publicēt noslēgtos līgumus un to grozījumus savā interneta mājaslapā. Grozījumi paredz, ka informācija būs jāpublicē ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi. Iepirkuma līguma un tā grozījumu tekstam būs jābūt pieejamam pasūtītāja mājaslapā internetā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

Likumprojekts paredz papildināt likumu ar jaunu normu, ka iepirkuma pasūtītājs nenosaka prasības attiecībā uz kandidāta vai pretendenta minimālo darbības laiku.

Likuma grozījumi paredz atļaut atklātā konkursā slēgt līgumu ar vienīgo kandidātu, nevis izbeigt konkursu, kā tas ir pašlaik. Pasūtītājam šajā gadījumā iepirkuma procedūras ziņojumā būs jāietver pamatojums, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja pasūtītājs to nevarēs pamatot, iepirkuma procedūra būs jāpārtrauc. Tāpat iepirkuma procedūra būs jāpārtrauc, ja tikai viens kandidāts atbildīs atlases prasībām slēgtā konkursā.

Attiecībā uz piedāvājuma nodrošinājumu grozījumi noteic, ka tā apmēru nosaka, ņemot vērā iepirkuma līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par diviem procentiem no paredzamās līgumcenas. Pašreizējais regulējums paredz, ka nodrošinājuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 10 tūkstošiem latu.  

Grozījumi arī paredz pienākumu pašvaldībām un to iestādēm noteiktos gadījumos veikt centralizētos iepirkumus un preces vai pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja līgumcena gada laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā pārsniedz 3000 latu.

Tāpat likuma grozījumi precizē iepirkuma kandidāta izslēgšanas noteikumus, Ministru kabineta pienākumus, kā arī terminu skaidrojumus.

Par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 19.maijā
09:00  Saeimas kārtējā sēde
12:00  Asinsdonoru diena pie Saeimas nama
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta