Saeimas Eiropas lietu komisija ar NVO vērtē sadarbības pilnveidošanas iespējas

(03.05.2013.)

Saeimas Eiropas lietu komisijas un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbībā aizvadītajā gadā bijusi virkne veiksmīgu piemēru un kopīgu panākumu. Arī turpmāk vairāki sadarbības aspekti nezaudēs aktualitāti. Par to piektdien, 3.maijā, vienojās Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti un NVO pārstāvji, pirms ikgadējā Saeimas un NVO foruma pārrunājot līdz šim paveikto un plānojot tālāko sadarbību.

„Jau piekto gadu parlamentā tiek organizēts Saeimas un nevalstisko organizāciju forums. Eiropas lietu komisija ikdienā cieši sadarbojas ar nevalstisko sektoru, un tradicionāli arī pirms šī ikgadējā notikuma komisija tiekas ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu līdz šim paveikto un plānotu tālāko sadarbību. Šodienas sēdē ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem vienojāmies, ka tālākajā sadarbībā īpaša uzmanība jāpievērš attīstības sadarbībai, diasporas jautājumiem un jautājumam par Latviju Eiropas Savienības valstu kodolā. Tāpat joprojām aktuāla ir virkne organizatorisku jautājumu, tostarp par finansējumu nevalstiskajam sektoram un kvalitatīvāku informācijas apmaiņu,” akcentēja Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Komisijas priekšsēdētāja sēdē pauda gandarījumu, ka Eiropas lietu komisijai ar nevalstisko sektoru īpaši aktīva sadarbība izveidojusies gan pirms ikgadējām Saeimas ārpolitikas un Eiropas Savienības (ES) jautājumu debatēm, gan iesaistoties abu pušu organizētos pasākumos, gan nevalstiskajam sektoram līdzdarbojoties komisijas sēdēs, kurās tiek lemts par Latvijas nacionālajām pozīcijām mūsu valstij nozīmīgās jomās.

Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš sēdē atzinīgi vērtēja Eiropas lietu komisijas līdzšinējo darbu, uzsverot, ka tieši šī ir viena no komisijām, kura ik gadu viskvalitatīvāk sagatavojusies šim parlamenta un nevalstiskā sektora sadarbības notikumam. Vērtējot līdzšinējo darbu, A.Gobiņš sacīja, ka aizvadīts labas sadarbības gads, un īpaši akcentēja tikšanās pirms ikgadējām Saeimas ārpolitikas un Eiropas lietu debatēm.

Raugoties uz parlamenta un NVO sadarbību nākotnes perspektīvā, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis Aldis Austers sacīja, ka ELA vēlas iesaistīties diskusijās par Eiropas līmeņa diasporas politikas veidošanu, aktīvi popularizēt Latviju kā prezidējošo valsti ES Padomē, kā arī piedalīties Latvijas valstspiederīgo kopā pulcēšanā Eiropas latviešu dziesmusvētkos, kas 2015.gadā plānoti Briselē. Viens no iespējamiem soļiem šo mērķu īstenošanā ir ciešāka sadarbība arī ar Eiropas lietu komisiju, atzīmēja A.Austers.

Gaidāmās prezidentūras kontekstā deputāts Ojārs Kalniņš (Vienotība) vērsa nevalstiskā sektora pārstāvju uzmanību, ka gatavošanās darbus veic pašreizējais Saeimas sasaukums un valdība, taču prezidentūras gadā mūsu valstī būs ne vien jauna valdība un jaunievēlēta Saeima, bet arī Eiropas Parlamentā mūsu valsti pārstāvēs citi eiroparlamentārieši, tāpēc tieši nevalstiskajam sektoram ir jāpievērš uzmanība iecerēto plānu īstenošanai. Savukārt Eiropas lietu komisijas sekretārs Igors Pimenovs aicināja prezidentūras laikā īpašu uzmanību veltīt sadarbībai ar emigrantiem.

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare teica, ka šobrīd ļoti būtiski ir runāt par attīstības sadarbību un jauno attīstības ietvaru īpaši gaidāmās Latvijas prezidentūras kontekstā. Viņa arī vērsa klātesošo uzmanību uz nepieciešamību veidot atvērtāku komunikāciju starp iesaistītajām pusēm un resursu nepietiekamību attīstības sadarbības īstenošanai.

Deputāts Kārlis Eņģelis (RP) šī jautājuma kontekstā norādīja – lai arī aizvadītā gada forumā vērtēta nepieciešamība apsvērt nacionālā līmeņa vidēja termiņa budžeta veidošanu Attīstības sadarbības politikas īstenošanai, iespējams, vispirms nepieciešams izstrādāt nacionāla līmeņa stratēģiju attiecībā uz mūsu valsts mērķiem, īstenojot attīstības sadarbību.

Sēdes noslēgumā Z.Kalniņa-Lukaševica pateicās NVO par līdzšinējo ciešo sadarbību un idejām ceļā uz vēl izsvērtākiem lēmumiem un aicināja NVO pārstāvjus aktīvi iesaistīties Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas procesā un diskusijās par ES tālāku integrāciju.

Šogad Saeimas un NVO forums Saeimas namā notiks 20.maijā.


Saeimas Preses dienests

Piektdien, 24.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde