Par turpmāko darbu ar ierosinājumu atsākt pensiju indeksāciju

(03.05.2013.)

Saskaņā ar Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas rezolūciju informējam, ka 2013.gada 10.aprīlī Saeimas priekšsēdētāja tikās ar Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā Saeimā tika iesniegti 106 004 Latvijas iedzīvotāju paraksti (reģ.Nr.3/946-11/13), paužot atbalstu pensiju indeksācijas atsākšanai 2013.gadā.

Tā kā paraksti apkopoti organizētas akcijas ietvaros, šī informācija tiek sniegta saskaņā ar Iesniegumu likuma 6.panta trešo daļu.

Lai nodrošinātu iespējami sekmīgāku dialogu visu iesaistīto pušu starpā jautājuma turpmākā risināšanā, Saeimas priekšsēdētāja 2013.gada 17.aprīlī uz tikšanos aicināja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču, Labklājības ministri Ilzi Viņķeli, biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” pārstāvjus, biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” pārstāvjus, kā arī biedrības „Latvijas Senioru alianse” pārstāvjus.

Tikšanās laikā tika panākta vienošanās, ka turpmāk sadarbība senioru materiālās situācijas uzlabošanai notiks Labklājības ministrijas izveidotajā Senioru konsultatīvajā padomē. Iesniegtā iniciatīva tiks vispusīgi izvērtēta, samērojot senioru materiālo situāciju un valsts budžeta finansiālās iespējas.

Vienlaikus informējam, ka ar Saeimas priekšsēdētājas rezolūciju iesniegtie paraksti nodoti darbam Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai. Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Sestdien, 21.maijā