Deputāti iepazīsies ar ziņojumu par Saeimas 2012.gada pārskata revīzijā konstatēto

(08.04.2013.)

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti otrdien, 9.aprīlī, iepazīsies ar zvērināta revidenta ziņojumu par Saeimas 2012.gada pārskata revīzijā konstatēto.

 Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Publisko izdevumu un revīzijas komisija ir atbildīga par Saeimas gada pārskata pārbaudi. Lai nodrošinātu neitrālu un profesionālu parlamenta gada pārskata revīzijas atzinumu, komisija konkursa kārtībā izvēlējās zvērinātu revidentu finanšu revīzijas veikšanai - SIA „Grant Thornton Rimess”.

Deputāti jau revīzijas gaitā ir iepazinušies ar revidenta izstrādāto Saeimas 2012.gada finanšu pārskata revīzijas pieeju, tostarp plānotajām pārbaudēm, termiņiem, izmantotajām metodēm un identificētajiem riskiem. Deputāti aicināja revidentus padziļināti pārbaudīt atsevišķus bilances posteņus un Saeimas iekšējās kontroles procedūras, piemēram, pārliecināties par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām, novērtēt autobāzes remontdarbu, pārvadājumu, degvielas uzskaites kontroles procedūras, kā arī pārbaudīt, vai autobāze ir nodrošinājusi ieņēmumu un izdevumu nodalīšanu pamatfunkcijām un ārpakalpojumu sniegšanai.

9.aprīļa sēdē komisija iepazīsies ar revīzijā konstatētajām nepilnībām, revidentu sniegtajiem ieteikumiem, kā arī pasākumiem, kurus plāno veikt Saeimas Kanceleja, lai novērstu konstatētās nepilnības. Tāpat sēdē tiks vērtēta atsevišķu parlamenta izdevumu lietderība, tostarp Saeimas 2012.gada atlīdzības izdevumu struktūra.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rulli par gada pārskata revīziju komisijai jāiesniedz atzinums Saeimas Prezidijam, deputātiem ir jāvienojas par šajā atzinumā iekļaujamo informāciju.

Rītdienas komisijas sēdē aicināti piedalīties zvērināta revidenta SIA „Grant Thornton Rimess”, Saeimas Prezidija un Saeimas Kancelejas pārstāvji.

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde notiks otrdien, 9.aprīlī, plkst.12.00 Saeimas Sarkanajā zālē. 

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 7.augustā