Saeima rīt sanāks uz pirmo sēdi pavasara sesijā

(03.04.2013.)

Ceturtdien, 4.aprīlī, Saeima sanāks uz pirmo kārtējo sēdi 2013.gada pavasara sesijā, kurā lems par vairāku Ministru kabineta un Saeimas deputātu iesniegto likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, kā arī izskatīs attiecīgajiem lasījumiem sagatavotos likumprojektus.

Galīgajam lasījumam rītdienas sēdei ir sagatavoti seši likumprojekti, tostarp, grozījumi likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kas paredz līdz 2035.gada 31.decembrim pagarināt termiņu, kādā licencētas kapitālsabiedrības un brīvostas pārvaldes ir tiesīgas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

Tāpat galīgajā lasījumā Saeima lems par izmaiņām kompensāciju piešķiršanas kārtībā saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

Otrajā lasījumā Saeima rītdien skatīs grozījumus likumos, kas paredz līgumsodu ierobežojumus civiltiesiskos darījumos, tostarp neļaujot tā dēvēto ātro kredītu izsniedzējiem turpmāk pieprasīt nesamērīgi lielas kredīta atmaksas summas.

Konceptuāli pirmajā lasījumā Saeima rīt lems par sešiem likumprojektiem, tostarp, par grozījumiem Latvijas valsts robežas likumā, kas Valsts robežsardzei paredz jaunu pienākumu – reģistrēt transportlīdzekļus rindā pie valsts ārējās sauszemes robežas, un par grozījumiem Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, lai precizētu fizisko personu pienākumus ugunsdzēsības jomā, kā arī pilnveidotu regulējumu sadarbībai ar kaimiņvalstu dienestiem.

Sēdes darba kārtībā pirmajā lasījumā iekļauts arī grozījums likumā „Par Latvijas Republikas un Svetā Krēsla līgumu”, ar ko plānots noteikt kārtību, kādā tiek paziņots par bīskapa un militārā ordinārija stāšanos amatā vai atcelšanu no amata, kā arī amatpersonu, kura viņa aizvieto, un precizēt, kādā kārtībā valsts institūcijas turpmāk tiks informētas par Romas katoļu baznīcas Latvijā pārstāvību un tās struktūru.

Tāpat Saeima lems par konceptuālu atbalstu grozījumiem Iedzīvotāju reģistra likumā, kas paredz paplašināt reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu. Turpmāk Iedzīvotāju reģistrā plānots ierakstīt arī ziņas par personai noteiktajiem rīcībspējas ierobežojumiem, dzimtas uzvārda vēsturisko formu un citas valodas personvārda oriģinālformu, kā arī ziņas par valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu. 

Kopumā 4.aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauti 33 jautājumi. Sēdes darba kārtība pieejama:
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS2_DK.nsf/DK?ReadForm
Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.martā